Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:42x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990

objednat
ISBN 80-04-23248-5
000005039
Rekat.
obsah // Předmluva // 1 Antropomotorika ako vedecká a pedagogická disciplína (J. Kasa) // 1.1 Pojem antropomotorika // 1.2 Vývoj antropomotoriky // 1.3 Predmet antropomotoriky // 1.4 Miesto antropomotoriky v systéme vied o telesnej kultuře // 2 Tělesný pohyb člověka // 2.1 Človek a jeho motorická činnost (K. Stráňai) // 2.2 Fylogenéza motoriky // 2.2.1 Teorie o vlivu dědičnosti a prostředí (R. Kovář, V. M. Zaciorskij) // 2.2.2 Prognóza předpokladů k motorické činností // 2.2.3 Studium dědičných vlivů na motorickou činnost // 2.3 Vývoj motoriky člověka se zaměřením na tělesnou výchovu a sport (ontogeneze motoriky) (J. Štěpníčka) // 2.3.1 Prenatální pohyby plodu // 2.2.3 Období kojence // 2.3.3 První dětství — období batolete // 2.3.4 Druhé dětství — předškolní věk // 2.3.5 Mladší školní věk čilí otxiobí prepubescenee // 2.3.6 Období pubescence // 2.3.7 Období hebetické // 2.3.8 Životní stabilizace a vyvrcholení (adultium), střední věk (intervlum), senium // 2.4 Oblasti ľudskej motoriky (K. Stráňai) // 2.4.1 Charakteristické oblasti ľudskej motoriky // 2.4.2 Základná motorika a pohybový fond človeka // 2.4.3 Pracovná motorika // 2.4.4 Bojová (vojenská) motorika // 2.4.5 Kultúrno-umelecká motorika // 2.4.6 Telocvičná a športová motorika // 3 Telesná cvičení (S. Čelikovský) // 3.1 Výklad pojmu tělesná cvičení // 3.1.1 Strukturální — tvarová stránka tělesných cvičení // 3.1.2 Procesuálni stránka telesných cvičení // 3.1.3 Finálni stránka,tělesných cvičení // 3.1.3.1 Výkon // 3.1.3.2 Výkonnost // 3.1.4 Systematíka (klasifikácia) telesných cvičení // 3.2 Užitné hodnoty tělesných cvičení ve vývoji lidské společnosti // 3.2.1 Tělesná cvičení v období archaickém // 3.2.2 Tělesná cvičení v období prosté kooperace // 3.2.3 Telesná cvičení v období manufaktury a mechaniza //
3.2.4 Tělesná cvičení v období strojové velkovýroby // 3.2.5 Tělesná cvičení v období automatizace a robotizace // 3.2.6 Pohybové režimy jako součást způsobu života // Motorické schopnosti a dovednosti // 4.1 Obecně o motorických schopnostech a dovednostech (S. Čelikovský) ...73 // 4.1.1 Pojem motorická schopnost // 4.1.2 Struktura systému motorických schopností ...76 // 4.1.3 Charakteristika motorických schopností // 4.1.4 Pojem motorické dovednosti // 4.1.5 Struktura motorických dovedností ...81 // 4.1.6 Somatická podmíněnost motorických schopností a dovedností ...81 // 4.1.7 Měření a odborné posuzování motorických schopností a dovedností ...82 // 4.2 Komplex silových schopností (S. Čelikovský) // 4.2.1 Pojem silová schopnost // 4.2.2 Struktura komplexu silových schopností ...84 // 4.2.3 Statickosilová schopnost // 4.2.4 Dynamickosilová schopnost // 4.2.5 Biologicky základ silových schopnosti // 4.2.6 Vztahy mezi silovou schopností a tělesnou hmotností jedince ...88 // 4.2.7 Vztah silových schopností k poloze těla nebo jeho částí ...88 // 4.2.8 Diagnostika komplexu silových schopností // 4.2.8.1 Diagnostika statickosilových schopností ...89 // 4.2.5.2 Diagnostika dynamickosilových schopností ...90 // 4.2.8.3 Diagnostika explozivně silových schopností ...92 // 4.2.9 Věkové a pohlavní zvláštnosti ...92 // 4.2.1 Metody rozvoje komplexu silových schopností ...95 // 4.3 Komplex rychlostních schopností (R. Kovář) ...97 // 4.3.1 Vymezení pojmu // 4.3.2 Struktura rychlostních schopností // 4.3.2.1 Reakční rychlostní schopnost ... 99 // 4.3.2.2 Akční (realizační) rychlostní schopnost ... 100 // 4.3.3 Biologický základ // 4.3.4 Diagnostika // 4.3.4.1 Testy reakční rychlostní schopnosti ...103 // 4.3.4.2 Testy akční rychlostní schopnosti ...104 // 4.3.5 Věkové a pohlavní zvláštnosti //
4.3.6 Metody a prostředky rozvoje // 4.4 Komplex vytrvalostních schopností (M. Kohoutek) ...109 // 4.4.1 Vymezení pojmu // 4.4.2 Struktura komplexu vytrvalostních schopností 110 // 4.4.2.1 Charakteristika vytrvalostních schopností délených podle poctu a topografického rozložení zapojených svalů ...112 // 4.4.2.2 Charakteristika vytrvalostních schopností dělených podle doby trvání // pohybového úkolu ...114 // 4.4.2.3 Vztah vytrvalostních schopností k ostatním motorickým schopnostem 115 // 4.4.3 Biologický základ ...118 // 4.4.4 Diagnostika ...120 // 4.5 Věkové a pohlavní zvláštností . ...121 // 4.4.6 Metody rozvoje ...124 // 4.4.6.1 Rozvoj globální vytrvalosti ...124 // 4.4.6.2 Rozvoj lokální vytrvalosti ...125 // 4.5 Kdínplex obratnostních schopností (obratnost) (J. Chytrácková) ...126 // 4.5.1 Vymezení pojmu ...126 // 4.5.2 Struktura komplexu obratnosti ...126 // 4.5.2.1 Kinestetická diferenciační schopnost ..129 // 4.5.2.2 Rovno váhová schopnost ...129 // 4.5.2.3 Rytmická schopnost ...130 // 4.5.2.4 Orientační schopnost ...130 // 4.6.2.Ö Schopnost řešit prostorové struktury pohybu ...130 // 4.5.2.6 Schopnost řešit časové struktury pohybu (schopnost timingu) // 4.5.3 Biologický základ ...131 // 4.5.4 Diagnostika ...132 // 4.5.5 Metody rozvoje ...134 // 4.5,6 Věkové a pohlavní zvláštnosti ...134 // 4.6 Motorické zručnosti (dovednosti), lateralita a poruchy motoriky (J. Kasa) ...135 // 5 Přehled tělesné výkonnosti různých populací (K. Měkota) ...144 // 5.1 Motorická výkonnost průměrné populace ...144 // 5.2 Výkonnost vrcholových sportovců a sportovkyň ...150 // 5.3 Rozdíly v motorické výkonnosti mužů a žen ...154 // 5.4 Motorická výkonnost a věk ...158 // 5.4.1 Motorická výkonnost dětí a mládeže ...158 // 5.4.2 Motorická výkonnost v období mecítma a v období středního věku ...161 //
5.4.3 Věk vrcholné sportovní výkonnosti ...162 // 5.5 Vývojové trendy motorické výkonnosti ...165 // 6 Aplikovaná metrologie v motorice ...169 // 6.1 Měření v antropomotorice ...169 // 6.1.1 Obecně o měření nějaké veličiny ...169 // 6.1.2 Základní měřicí stupnice ...170 // 6.1.3 Chyby měření ...171 // 6.2 Motorické testy (teorie) ...171 // 6.2.1 Definice a obecná charakteristika testu ...171 // 6.2.2 Testové výsledky a normy ...172 // 6.2.2.1 Procentilové pořadí ...172 // 6.2.2.2 Standardní (normovaný) výsledek ...173 // 7 // 6.2.2.3 Testové normy ...174 // 6.2.3 Reliabílita a validita testu ...177 // 6.2.3.1 Teorie reliability ...178 // 6.2.3.2 Stabilita, ekvivalence a konzistence, objektivita testu ...179 // 6.2.3.3 Platnost (validita) testu ...181 // 6.2.3.4 Statistická (predikční a souběžná) platnost ...182 // 6.2.3.5 Konstruktová a faktorová platnost ...184 // 6.2.4 Testové soubory ...186 // 6.2.4.1 Testová baterie ...186 // 6.2.4.2 Testový profil ...189 // 6.3 Úvod do diagnostiky motoriky ...190 // 6.3.1 Diagnostický proces ...190 // 6.3.2 Techniky diagnostiky ...191 // 6.3.3 Interpretace diagnostických dat ...193 // 6.3.4 Diagnóza a prognóza ...195 // 7 Motorické testy (J. Štěpníčka) ...196 // 7.1 Dělení motorických testů ...196 // 7.2 Testování motorických schopností a ohebnosti se zaměřením na testy základní tělesné výkonnosti ...197 // 7.2.1 Testování explozivně silových schopností ...197 // 7.2.2 Testování dynamickosilových schopností ...200 // 7.2.3 Testování statickosilových schopností ...210 // 7.2.4 Testování rychlostních schopností ...212 // 7.2.5 Testování vytrvalostních schopností ...213 // 7.2.6 Testování ohebnosti ...215 // 7.2.7 Testování rovnováhových schopností ...217 // 7.3 Příklady baterií motorických testů ...221 // 7
7.3.1 Test základní tělesné výkonnosti pro studující vysokých škol ...221 // 7.3.2 Test obecné tělesné výkonnosti československé mládeže ...221 // 7.3.3 Testování tělesné výkonností členů ČO a SO ČSTV ...222 // 7.3.4 Test AAHPEPv ...223 // 7.3.5 Test základní tělesné zdatnosti ...224 // 7.3.6 Testování výkonnosti polské mládeže ...225 // 7.3.7 Test ICSPFT ...226 // 7.3.8 Test EUROFIT ...227 // 7.3.9 Test obratnosti (Metheny —Johnson) ...228 // 7.3.10 Psychomotorický test Ozereckého ...228 // 7.3.11 Odznaky zdatnosti ...229 // DODATEK A // Měření somatotypů pro zjišťování morfologického předpokladu tělocvičné a sportovní motoriky (J. Štěpnička) ...231 // Měření somatotypů ...231 // I.I Charakteristika komponent somatotypů ...232 // 1.2 Postup při stanovení somatotypů ...233 // 2 Modifikace metody ...233 // 8 // DODATEK // Metody statistické analýzy výsledků sportovní a tělocvičné motoriky (P. Blahuš) . . . // 1 Popisné charakteristiky tělocvičné a sportovní výkonnosti testovaného souboru // 1.1 Srovnání úrovně a sourodosti výkonů dvou souborů // 1.2 Přehled základních popisných charakteristik výkonnosti testovaného souboru // 1.3 Použití charakteristík // 1.4 Další charakteristiky výkonnosti testovaného souboru // 2 Četnosti a procentily // 2.1 Rozdělení četností u motorických testů // 2.2 Procentily // 3 Popisné charakteristiky závislostí mezi výsledky testů // 3.1 Volná závislost mezi výsledky motorických testů // 3.2 Druhy závislosti vyjadřované korelačním koeficientem // 3.3 Odhad testových výsledků pomocí korelace // 4 Statistická analýza a zobecnění odborného posuzování a měření // 4.1 Výběr // 4.2 Interval spolehlivosti // 4.3 Věcná a statistická významnost // 4.4 Testování hypotéz o statistické významnosti // 4.4.1 Testování významnosti dvou výběro
4.4.1 Testování významnosti dvou výběrových průměrů a rozptylů // 4.4.2 Ověřování statistických hypotéz o korelačním koeficientu // DODATEK C Tabulky // Literatura // Rejstřík věcný Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC