Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2008
270 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7294-301-2 (brož.)
"Sborník byl vydán v rámci výzkumného záměru MSM 0021622435 Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních řešeného na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity"-Rub tit. s.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text, německá, anglická a ruské resumé
000005124
Úvodní slovo -- Michaela Čornejová -- Diakritické znaky v Pravopisnosti Řeči Čechské Jana Václava Póla Tilman Berger -- Io<)8r|T(x ópn| -- Václav Blažek -- Šlechtická jména ve staročeských listinách -- Veronika Bromová -- Názvy částí lidského těla (nejen) ve staré češtině -- Alena M. Černá -- K integračním tendencím v současné onomastické terminologii Milan Harvalík -- Milá Jano, Jájo, Janičko -- Materiál pro výzkum rodných jmen a hypokoristik -- Zdeňka Hladká -- Slovo čtenář ve staré češtině -- Milada Homolková -- Styl beletrizované korespondence mezi Janem Werichem -- a Jiřím Voskovcem (Komentář ke Korespondenci I a II) -- Milan Jelínek -- Slovotvorba adjektiv na-teln(ý): případ pro diachronní pohled Petr Karlík -- K etymologii jednoho staročeského adjektiva -- Helena Karlíková -- K nepřeneseným víceslovným pojmenováním v nářečích Stanislava Kloferová -- Rodná jména v Česku v 21. století ---
Miloslava Knappová -- Modlitba sv. Řehoře v církevněslovanském a staročeském překladu -- Karel Komárek — Miroslav Vepřek -- Slovosled reflexivního výrazu se ve frázi verba finita v barokní češtině -- Pavel Kosek -- Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003 -- Michal Křístek -- K otázce parasystémového tvoření staročeských složených oikonym -- Petr Nejedlý -- Hus Husova, Žižka Žižkov : Toponyma a ideologie Marek Nekula -- Atanáš Jan Blažej Spurný (1744-1816) -- Stefan Michael Newerkla -- Propria (příjmení na-č) — problém automatické morfologické analýzy -- Klára Osolsobě -- Vlastní jména zeměpisná v díle Jindřicha Hýzrla z Chodů Lucie Rychnovská -- K relativní chronologii ve vývoji českého dlouhého vokalismu Dušan Šlosar -- K interdisciplinárním aspektům onomastiky -- Rudolf Šrámek -- Staroslověnská personální propria v posesivu -- Radoslav Večerka ---
K problematice vinařské nářeční terminologie -- Jarmila Vojtová -- Některé staročeské výrazy ze sémantického pole hněvu Jana Zemanová -- Ideonymá a problematika transonymizácie -- Pavol Žigo

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC