Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2000
238 s. : il. (některé barev.), plány ; 27 cm

objednat
ISBN 80-200-0780-6 (váz.)
Německé a anglické resumé
Obsahuje bibliografii na s. 215-227 a rejstřík
Krajina kulturní - dějiny - pojednání
000005541
OBSAH // PODĚKOVÁNÍ...11 // PŘEDMLUVA...13 // L ARCHEOLOGIE: O SMYSLU A POJETÍ // ÚVODEM...19 // ECO JE ARCHEOLOGIE A KDO JSOU ARCHEOLOGOVÉ // 1.1. Obecné úvahy o minulosti...21 // 1.2. Archeologie, věda, umění ...23 // 1.3. Archeologie, historie a společnost...24 // 1.4. Archeologické prameny // a historické vědomí...27 // 1.5. Archeologové a jejich cesta // za poznáním ...33 // 2. KLADENÍ OTÁZEK // 2.1. Cesty do minulosti: teorie a praxe // v archeologii...35 // 2.7.7. Teorie, metodologie, // paradigma...37 // 2.2. Archeologický pramen // jako transformovaný odkaz minulosti ...38 // 2.3. Archeologie předvědeckého období: // od starožitnictví ? romantismu...40 // 2.4. Archeologie v období vědy: // střídání paradigmat...40 // 2.4.1. Tradiční archeologie aneb o kulturách, // migracích a vzájemných vlivech...41 // 2.4.2. Poválečný svět, moderní věda // a „ nové(< paradigma...45 // 2.4.3. Konec tisíciletí: archeologie // v postmoderním sváru...47 // 2.5. Archeologie a globální společnost // na sklonku 20. století ...49 // 2.5.1. Dynamika soudobého vývoje // a proměn archeologie ve střední Evropě // a v Čechách ...51 // II. ARCHEOLOGIE A KRAJINA PŘEDKŮ // 1. KRAJINA JAKO PALIMPSEST...55 // 1.1. Ohlédnutí za krajinou a jejím rozměrem // v umění...57 // 1.2. Krajina - místo s pamětí aneb stručně o soudobém pojetí krajiny ve filozofii // a přírodovědě ...59 // 2. ARCHEOLOGIE KRAJINY JAKO DISCIPLÍNA
NA POMEZÍ // 2.1. Fenomén krajiny v soudobé archeologii // a antropologii ...63 // 2.2. Studium kulturní krajiny // v historické perspektivě ...68 // 2.2.1. Zrození zájmu...68 // 2.2.2. Nové impulsy: // Crawford a jeho objevy ...74 // 2.2.3. Od archeologie sídlišť ? archeologii krajiny: anglosaský svět // a zbytek Evropy ve 20. století...79 // 2.3. Obory vstupující do hry // o poznání krajinných archetypů...82 // 2.3.1. Krajinná a prostorová // archeologie...82 // 2.3.2. Environmentální archeologie // a historická ekologie aneb jak pomáhají // přírodní vědy...93 // 2.3.3. Sociální, historická a sídelní geografie, // kartografie, GIS ...99 // 2.3.4. Historie a toponomastika...104 // 3. ČAS, PROSTOR A ARCHEOLOGIE KRAJINY...107 // 3.1. Regionální archeologie // a regionální analýzy ...109 // 3.2. Čas a jeho rozměr ve vědomí // předindustriální společnosti ...111 5 // OBSAH // 4. NEDESTRUKTIVNÍ METODY // ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU // ODHALUJÍ ZANIKLÉ PODOBY KRAJINY...116 // 4.1. Letecká archeologie a dálkový průzkum...118 // 4.1.1. Stručně o historii letecké archeologie.118 // 4.1.2. Principy leteckého průzkumu // v archeologii...122 // 4.2. Povrchový průzkum...134 // III. ARCHETYPY EVROPSKÉ KULTURNÍ KRAJINY // NÉKOLIK SLOV ÚVODEM...143 // 1. PŘIROZENÉ A SÍDELNÉ HISTORICKÉ // ZÓNY KRAJINY...144 // 2. KATEGORIE HISTORICKÉ KRAJINY...150 // 2.1. Místa sídlení ...150 // 2.2. Ohrazená místa ...161 // 2.3. Místa
pohřbívání ...168 // 2.4. Místa kultu a centra zbožnosti...170 // 2.5. Exploatační místa - výrobní areály.174 // 2.6. Linie napříč krajinou...174 // 3. ARCHETYPY EVROPSKÉ KULTURNÍ KRAJINY...177 // 3.1. Krajina pravěkých zemědělců...178 // 3.2. Zásah Římanů // a vznik strukturované krajiny...181 // 3.3. Středověká kolonizace: // od rozptýleného osídlení ? intenzivnímu obhospodařování krajiny ...185 // 3.4. Podoba krajiny novověku: // dva příklady závěrem...190 // DOSLOV ...193 // POZNÁMKY...194 // LITERATURA...215 // RESUMÉ...228 // RESÜMEE...230 // SUMMARY...233 // REJSTŘÍK JMEN A MÍST...235
(OCoLC)45879543
cnb000970789

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC