Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Bratislava : Veda, 1999
214 s. : il.

objednat
ISBN 80-224-0593-0 (brož.)
Obsahuje mapky, předmluvu, úvod, poznámky, rejstřík
Bibliografie: s. 177-186
Slované - prameny arabské - stol. 9.-12. - texty a komentáře
000005554
OBSAH // Predslov... 5 // Úvod... 7 // Zásady arabskej transkripcie ... 16 // Všeobecná časť // I Arabské správy o Slovanoch. Ich štúdium a prínos... 23 // II Arabi a Slovania. Pôvod arabského názvu Saqlab, Slovan ... 33 // III Arabské poznatky o Európe a slovanských krajinách ... 40 // IV Pramene a ich autori... 56 // Texty - ich preklady a komentáre // Ibn Hurdädbih, Kitäb al-masälik wa 1-mamälik (Kniha o cestách // a kráľovstvách)... 89 // Ibn Rusta, Kitäb al-acläq an-naflsa (Kniha vzácnych drahocenností) ... 97 // Al-Mascüdl, Murúg ad-dahab va macädin al-gawähir (Ryžoviská zlata) ... 105 // Al- Mascüdi, Kitäb at-tanbih wa 1-išräf (Kniha poučenia a opráv) ... 113 // Ibrähim ibn Jacqub al-Isrä’ili at-Turtuši, Dikr as-Saqäliba // (Správa o Slovanoch)... 115 // Hudüd al- cälam (Krajiny sveta) ... 125 // Gardizi, Zajn al-ahbär fOzŕfoétf 130 // Šaraf az-Zamän Tähir Al-Marwazí, Kitäb tabä’ic al-hajawän // (Kniha o prirodzených vlastnostiach živočíchov)... 139 // Abu cAbdalläh al-Idrisi, Kitäb nuzhat al-muštäq fi htiräq al-äfaq // (Poučná kniha pre cestovateľa)... 144 // Abú Hämid al-Gamäti, al-Mucrib can bacd cagä’ib al-Magrib // (Rozprávanie o niektorých zázračných veciach v Magribe) 155 // Bibliografia // Zoznam najdôležitejších skratiek... 176 // Zoznam najdôležitejšej použitej literatúry... 177 // Index // 187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC