Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

kariéra (@@20121120-13:50:18@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:62x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2008
224 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-247-1731-9 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 215-224 a rejstříky
000005706
ÚVOD -- I -- VÝCHODISKA KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ -- 1. OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ SPRÁVNÝ ČLOVĚK NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ -- 2. VOLBA POVOLÁNÍ JAKO ŽIVOTNÍ VÝVOJOVÁ ÚLOHA -- 2.1 Kariérní zralost -- 3. TEORIE KARIÉRNÍHO VÝVOJE -- 3.1 Hollandův model typů osobnosti a pracovního prostředí -- 3.1.1 Hollandův model typů osobnosti -- 3.1.2 Hollandovy typy pracovního prostředí -- 3.2 Teorie životních stadií D. Supera -- 3.3 Teorie volby zaměstnání a klasifikační systém zaměstnání -- A. Roeové -- 3.3.1 Šest úrovní zaměstnání -- 3.3.2 Použití klasifikačního systému A. Roeové v poradenství -- 3.4 McClellandovy typy potřeb -- 3.5 Scheinovy kariérní kotvy -- 3.6 Typy osobnosti I. Myersové a K. Briggsové -- 3.6.1 Vnímání usuzování -- 3.6.2 Extroverze a introverze -- 3.6.3 Použití typologie I. Myersové a K. Briggsové v poradenství -- 4. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ: VYMEZENÍ CÍLE A KROKY ---
4.1 Strukturální přístup v kariérním poradenství -- 4.2 Kroky kariérního poradenství -- 5. FAKTORY DŮLEŽITÉ V KARIÉRNÍM PORADENSTVÍ -- 5.1 Schopnosti -- 5.2 Minulé výkony -- 5.3 Zájmy a výběr povolání -- 5.4 Pracovní hodnoty -- 5.5 Osobnostní vlastnosti -- 5.6 Temperament -- 6. KLASIFIKACE ZAMESTNANÍ PRO POTŘEBY KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ -- 6.1 Cíle klasifikačního systému -- 6.2 Přehled klasifikačního systému -- 6.3 Základní náplň prací -- 6.3.1 Dimenze základních náplní práce -- 6.4 Mapa světa práce pro skupiny zaměstnání -- 6.4.1 Použití mapy -- 6.4.2 Neformální postupy -- 6.4.3 Formální postupy -- 6.4.4 Použití ve výzkumu -- 7. DIAGNOSTIKA V KARIÉRNÍM PORADENSTVÍ -- 7.1 Diagnostické nástroje kariérního poradenství -- 7.2 Specifika diagnostiky v kariérním poradenství -- 7.3 Použití testů pro predikci výkonu -- 7.4 Úloha rozhovoru v kariérním poradenství ---
8. ZPŮSOBILOSTI PORADCE V KARIÉRNÍM PORADENSTVÍ -- 8.1 Poskytování informací o školách a povoláních -- 8.2 Pomáhající dovednosti -- II -- KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ PRO JEDNOTLIVÉ KATEGORIE KLIENTŮ -- 1. NEROZHODNOST PŘI VOLBĚ POVOLÁNÍ -- 1.1 Typy nerozhodnosti v kariérním vývoji -- 1.2 Diferenciální diagnóza typů nerozhodnosti při volbě povolání -- 1.3 Poradenské postupy pro snižování nerozhodnosti při volbě povolání -- 1.4 Kompetence pro práci s nerozhodností -- 1.5 Jiné přístupy k odstraňování nerozhodnosti při volbě povolání -- 1.5.1 Obsahové charakteristiky intervence -- 1.5.2 Interpersonální kontext -- 1.5.3 Strukturovanost -- 1.6 Způsoby rozhodování -- 2. NEREÁLNE VOLBY STUDIA A POVOLANÍ -- 2.1 Změna nerealistických aspirací -- 2.1.1 Využití poradenského procesu -- 2.1.2 Zkoumání povolaní -- 2.1.3 Sebepoznání a ujasňování cílů -- 2.1.4 Psychologická diagnostika ---
2.1.5 Práce s nerealistickými aspiracemi -- 2.1.6 Hraní rolí a skupinové procesy -- 3. KLIENT S NĚKOLIKA VOLBAMI -- 3.1 Závěry pro poradenství -- 4. KARIÉRNÍ VÝVOJ A PORADENSTVÍ U NADANÝCH JEDINCŮ -- 4.1 Problémy nadaných v kariérním vývoji -- 4.2 Kariérní informace u nadaných -- 4.3 Kariérní vývoj nadaných dívek -- 4.4 Poradenské potřeby nadaných žáků gymnázií -- 4.4.1 Připravenost k volbě studia -- 4.4.2 Potřeba školních a kariérních informací -- 4.4.3 Potřeba ověřit si správnost volby studia -- 4.4.4 Jiné problémy nadaných -- 4.5 Zkušenosti s kariérní orientací nadaných -- 5. STŘÍDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A KARIÉRNÍ MORATORIUM -- 5.1 Přechod od adolescence k dospělosti -- 5.2 Střídání zaměstnání -- 5.3 Moratorium: čas na psychický odpočinek -- 5.4 Poradenství pro mladé dospělé v období přechodu ze školy do zaměstnání -- III -- PROGRAMOVÝ PŘÍSTUP K VOLBĚ POVOLÁNÍ A SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ ---
1. PROGRAMOVÝ PŘÍSTUP K VÝBĚRU POVOLÁNÍ -- 1.1 Definice a charakteristiky psychologického poradenského programu -- 1.2 Programy v kariérním poradenství -- 1.2.1 Předpoklady kvalitního programu kariérní orientace -- a poradenství uskutečňovaného v podmínkách školy -- 1.2.2 Zásady pro vývoj programu -- 1.3 Program kariérní orientace na základni škole -- 1.3.1 Konkretizace cílů programu kariérní orientace na -- základní škole -- 1.4 Hodnocení účinnosti programu -- 2. PŘÍKLADY PORADENSKÝCH PROGRAMU -- 2.1 Program Ty a tvé povolání -- 2.1.1 Struktura programu -- 2.2 Program Plánovaní života -- 2.2.1 Práce a mimopracovní aktivity člověka -- 2.2.2 Plánovaní života poradenská syntéza -- 2.2.3 Vedení programu -- 2.2.4 Zkušenosti s ověřováním -- 2.3 Program Průvodce světem povolání -- 2.3.1 Popis programu -- 2.3.2 Efektivnost programu Průvodce světem povolání -- 2.4 Programy série The Real Game ---
3. SKUPINOVÉ FORMY PORADENSTVÍ V KARIÉRNÍM VÝVOJI -- IV -- KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ JAKO OBLAST PROFESIONÁLNÍ ČINNOSTI -- 1. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ V ZAHRANIČÍ -- 2. MOŽNOSTI A LIMITY KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ -- 2.1 Klienti a jejich situace -- 2.2 Poradci -- 2.3 Práce a pracovní místa -- 3. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ -- 3.1 Kariérní vývoj jako celoživotní proces -- 3.2 Informačně-komunikační technologie -- 3.3 Individuální poradenství -- 3.4 Partnerství a spolupráce -- 3.5 Od rozhodování k rozvíjení -- 3.5.1 Poradenství orientované na rozhodnutí -- 3.5.2 Rozvíjející kariérní poradenství -- ZÁVĚR -- REJSTŘÍK VĚCNÝ -- REJSTŘÍK JMENNÝ -- PŘÍLOHA -- TABULKY SKUPIN ZAMĚSTNÁNÍ

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC