Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 1999
343 s. : il.

objednat
ISBN 80-7184-683-X (brož.)
Obsahuje tabulky, použité zkratky, úvod, přílohy, důležitá data k novějším dějinám Asie, rejstřík věcný a zeměpisný
Bibliografie: s. 331-335
Asie - rozvoj hospodářský - učebnice vysokošk.
000005764
OBSAH // Použité zkratky... 7 // Úvod... 13 // I. Geografické vymezení Asie a jejích regionů ... 17 // П. Obyvatelstvo, národy, náboženství, kultury... 20 // 1) Demografické aspekty kontinentu... 20 // 2) Vliv populačního vývoje na další problémy Asie ... 26 // 3) Etnická, národnostní a jazyková struktura obyvatelstva ... 49 // 4) Náboženství a kultury kontinentu... 57 // m.Hlavní politické problémy, ovlivňující dynamiku Asie ... 66 // 1) Politické struktury a režimy, otázky jejich demokratizace . . 66 // 2) Vztah mezi demokracií, ekonomickými a dalšími aspekty vývoje... 84 // 3) Problematika lidských práv v Asii v globálních // souvislostech ... 88 // ГѴ. Ekonomika: charakteristické rysy i trendy růstu ... 98 // 1) Hlavní odvětví ekonomik: stav a problémy ... 98 // 2) Obtížný start asijských ekonomik ...127 // 3) Domácí vzory rychlého růstu ...131 // 4) Reálnost sledování uvedených asijských vzorů v dalších RZ 152 // 5) „Ostatní” Asie - méně výrazný, ale solidní růst ...157 // 6) Různými tempy к výjimečným výsledkům...162 // 7) Výsledky úsilí o regionalizaci ...164 // V. Asie v mezinárodní politice ...179 // 1) Hledání společné platformy rozvojového světa ...179 // 2) Hnutí nezúčastněných zemí ...186 // 3) HNZ po skončení studené války...191 // VI. Asijská bezpečnost po studené válce ...195 // 1) Asie a konec studené války...195 // 2) Tři roviny asijské bezpečnosti...202
// 3) Dosavadní snahy o posílení bezpečnosti ...225 // 4) Jaderná stránka bezpečnosti Asie ...231 // 5) Úsilí o multilaterální přístup ...238 // 6) Základy bezpečnostních politik asijských zemí ...241 // 5 // VII. „Asijská ekonomická krize“, její možné dopady // a hledání východiska ...247 // 1) Průběh a příčiny...247 // 2) Pokusy o řešení...255 // 3) Možné důsledky a perspektivy ...262 // VIII. ČR a Asie - tradice a perspektivy ...269 // 1) Vytváření tradic vztahů...269 // 2) Rozporný vývoj styků za studené války...271 // 3) Utváření nových základů vztahů s Asií počátkem 90. let ... 278 // 4) Perspektivy a problémy vztahů ČR a Asie ...283 // IX. Přílohy ...289 // X. Důležitá data к novějším dějinám Asie...313 // XI. Literatura a prameny...331 // XII. Rejstřík věcný a zeměpisný...336 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC