Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2007
143 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7298-300-1 (brož.)
Oikúmené ; sv. 146
slovenština, řečtina
Obsahuje bibliografii na s. 137-141 a bibliografické odkazy
Část. souběžný řecký text
000005788
Stav a povaha dochovaných pramenů, -- zkoumání pyrrhonismu -- Osobnost Pyrrhóna z Élidy a jeho -- „filosofický" životopis -- Zdroje raného pyrrhonismu Pyrrhónův -- filosofický rodokmen -- Linie skeptického atomismu a Anaxarchův -- vliv na Pyrrhóna -- Spojení Pyrrhóna se sokratovskou filosofickou linií: -- údajný vliv megarských filosofů -- Vliv východní moudrosti na Pyrrhóna a Anaxarcha během Alexandrova vojenského tažení -- Interpretace pyrrhónské teze ne spíše -- Pravděpodobný rozdíl v použití teze („ne spíše") u Pyrrhóna a u Sexta -- Použití spojení v řeckých -- nefilosofických textech -- Analýza doložených výskytů skeptické formule v Sextových spisech -- v Aristokleově zlomku: možné interpretace musejí předpokládat, že Pyrrhón byl přesvědčen o neurčitelné povaze věcí -- I. exkurs k Aristotelovi: Pyrrhón B interpretace asi reaguje na Aristotelovu ironii ze IV. knihy -- Metafyziky ---
II. Exkurs ke Gelliovi: formulace přisuzovaná Gelliem Pyrrhónovi by mohla -- vyhovovat B interpretaci -- Je možné, že Pyrrhón v epistemologicky interpretované tezi kopíruje argumentační schéma indické filosofie -- Tri otázky šťastného života: metafyzická, epistemologická, -- etická a fenomenalistická interpretace Pyrrhóna -- Apologeta Eusebios cituje Aristokleovy dějiny -- filosofie s cílem vyvrátit pohanskou moudrost -- Eusebiův text je navzdory několika zprostředkujícím „doxografickým" mezistupňům poměrně -- věrným dokladem filosofie raného pyrrhonismu -- Metafyzická interpretace: samotná nerozhodnutelná povaha věcí je příčinou naší poznávací -- inkompetence -- Epistemologická interpretace: svět nelze poznat kvůli nedostatečnosti našich poznávacích schopností -- Problém sebevyvrácení -- Etická interpretace: Pyrrhón byl filosofem, který hledal návod na šťastný život a epistemologií -- se vážně nezabýval ---
Fenomenalistická interpretace Pyrrhóna říká, že přinejmenším v praktickém životě se máme řídit jevy, přičemž niterná podstata věcí zůstává neznámá -- Je (blažený) život slučitelný s radikálním -- popřením poznání? -- Z radikálního poznávacího skepticismu odvozuje Pyrrhón skepticismus hodnotový. Odlišný přístup akademiků při dokazování nemožnosti poznání Hodnotový nihilismus je u Pyrrhóna zdrojem největšího štěstí člověka v podobě neochvejnosti. Touha je nej větším zlem -- Pyrrhónova koncepce lidského konání a štěstí je v protikladu k převažujícímu teleologickému výkladu -- světa a člověka u Řeků -- Pyrrhónova hodnotová indiference se projevila v jeho bizarním způsobu chování a v neochvějném -- vedení života -- Hodnotová vyprázdněnost vedla Pyrrhóna k pohrdání ostatními lidmi, filosofy a intelektuálním děním -- vůbec ---
Kritika Pyrrhónova konceptu blaženosti byla vedena z argumentační pozice stoické filosofie: Pyrrhón odstranil z duše její hybnou sílu (óq|xt| „puzení") -- Závěr aneb pium desiderium auctoris -- Seznam použitých zkratek -- Seznam literatury -- Ediční poznámka

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC