Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
170 s. : il., ; 24 cm

ISBN 80-247-0197-9 (brož.)
Psyché
V publikaci použito logo Avicena
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 163-166, rejstřík
000005812
1. ÚVOD ...7 // 2. PROSTŘEDKY POUŽÍVANÉ V PSYCHIATRICKÉ PRVNÍ POMOCI ... 10 // 2.1 Úvod...10 // 2.2 Psychologický prístup...10 // 2.2.1 Obecné zásady pro vedení rozhovoru...13 // 2.2.2 Rozhovor, jeho význam, struktura a funkce ...14 // 2.2.3 Nevhodné zásahy při rozhovoru ...15 // 2.3 Psychoterapie...16 // 2.3.1 Krátkodobé psychoterapeutické intervence...18 // 2.3.2 Jiné psychoterapeutické metody používané v ppp...22 // 2.4 Psychofarmakoterapie akutních stavů...23 // 2.4.1 Úvod...23 // 2.4.2 Hypnotika...24 // 2.4.3 Antidepresiva...27 // 2.4.4 Anxiolytika...33 // 2.4.5 Thymoprofylaktika...35 // 2.4.6 Antipsychotika ...37 // 2.4.7 Neuroprotektiva...40 // 2.4.8 Psychofarmakoterapie v terénu...41 // 2.4.9 Psychofarmakoterapie v primární péči...42 // 2.4.10 Psychofarmakoterapie v krizové intervenci...43 // 2.4.11 Psychofarmakoterapie v psychiatrické ordinaci ...46 // 2.4.12 Compliance...46 // 2.5 Akutní nežádoucí reakce vzniklé po aplikaci psychofarmak...47 // 2.5.1 Akutní dyskineze (excitomotorický syndrom)...47 // 2.5.2 Anticholinergní krize...47 // 2.5.3 Serotoninový syndrom...47 // 2.5.4 Maligní neuroleptický syndrom...48 // 2.5.5 Toxicita lithia...48 // 2.6 Intoxikace psychofarmaky, klinické obrazy, doporučené postupy...49 // 2.6.1 Antipsychotika ...49 // 2.6.2 Antidepresiva...49 // 2.6.3 Benzodiazepiny a hypnotika...50 // 2.6.4 Thymoprofylaktika...50 // 2.7 Fyzické omezení...51 //
2.8. Psychiatrická rehabilitace...52 // 2.8.1 Historie...52 // 2.8.2 Preventivní programy...53 // 2.8.3 Doplňkové terapeutické přístupy...55 // 2.9 Faktory volby způsobu intervence...56 // 2.9.1 Subjektivní faktory diagnostiky...56 // 2.9.2 Objektivní faktory diagnostiky...57 // 2.9.3 Postoje pacienta - diagnostika situace a role lékaře v ní...57 // 2.9.4 Druhy urgentních situací podle anamnézy pacienta ...59 // 2.10 Vedení rozhovoru s pozůstalými...61 // CÍLE PSYCHIATRICKÉ PRVNÍ POMOCI...64 // 3.1 Symptomy...64 // 3.1.1 Neklid...64 // 3.1.2 Agrese ...67 // 3.2 Syndromy...75 // 3.2.1 Možnosti diagnostiky psychických syndromů lékaři prvního kontaktu 76 // 3.3 Nozologické jednotky...98 // 3.3.1 Kategorie psychických poruch...99 // 3.3.2 Přehled naléhavých situací v psychiatrii...116 // INSTITUCE PSYCHIATRICKÉ PRVNÍ POMOCI...124 // 4.1 Předlékařská první pomoc...124 // 4.1.1 Laická (sousedská) první pomoc ...124 // 4.1.2 Telefonická první pomoc ...126 // 4.2 Lékařská první pomoc v psychiatrii...127 // 4.2.1 První pomoc praktického lékaře...128 // 4.2.2 Krizová intervence ...130 // 4.2.3 Ambulantní psychiatrická první pomoc...134 // 4.2.4 Odeslání nemocného do psychiatrické lůžkové péče...142 // 4.2.5 Přijetí do psychiatrické lůžkové péče, indikace hospitalizace 145 // 4.2.6 Formy ústavní psychiatrické péče...147 // 4.2.7 Propuštění z ústavní psychiatrické péče a předání do ambulantníhozařízení...150 //
NĚKTERÉ SPECIFICKÉ PROBLÉMY PSYCHIATRICKÉ PRVNÍ POMOCI...152 // 5.1 Readaptace...152 // 5.2 Sociální problémy...152 // 5.3 Právní problémy...153 // 5.4 Pracovní zařazení...155 // 5.5 Zdravotní výchova veřejnosti...156 // ZÁVĚR...159 // PŘÍLOHA...161 // LITERATURA...163 // REJSTŘÍK...167

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC