Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.8) Půjčeno:51x 
BK
Příručka
3., přepracované a doplněné vyd.
Praha : Avicenum, 1980
467 s. : barev. il. ; 27 cm

objednat
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje ilustrace, předmluvy, rejstřík
Anatomie - atlasy
000005895
OBSAH I. DÍLU // Seznam pracovníků anatomických ústavů lékařských fakult, kteří se podíleli na překladu I. dílu // Vysvětlení zkratek // Z předmluvy k prvnímu vydání // Předmluva k pátému vydání // Z předmluvy k prvnímu českému vydání // Předmluva ke třetímu českému vydání // NAUKA O KOSTECH, OSTEOLOGIA // Nauka o kostech, osteologia // Kosti trupu, ossa trunci ...21 // Obratle, vertebrae // Žebra, costae // Kost hrudní, sternum ..., // Hrudník, thorax // Vývoj a osifikace kostí (Ja. R. Sinělnikov) // Osifikace a růst kostí trupu (Ja. R. Sinělnikov) // Lebka, cranium ...51 // Kosti mozkové části lebky, ossa cranii // Kosti obličejové části lebky, ossa faciei // Lebka jako celek // Klenba lebeční, calvaria // Lupínky, fonticuli cranii // Spodina lebeční, basis cranii // Dutina nosní, cavitas nasi // Kosti tvrdého patra, palatum osseum // Očnice, orbita // Jáma spánková, fossa temporalis // Fossa infratemporalis // Fossa pterygopalatina // Osifikace a růst kostí lebky (Ja. R. Sinělnikov) // Kosti horní končetiny, ossa membri superioris (Ja. R. // Sinělnikov) ...115, // Pletenec horní končetiny, cingulum membri superioris Kostra volné horní končetiny, skeleton membri superioris liberi // Kost pažní, humerus // Kosti předloktí, ossa antebrachii // Kosti ruky, ossa manus // Kosti zápěstní, ossa carpi // Kosti záprstní, ossa metacarpalia ...139 // Kosti prstů ruky, ossa digitorum manus ...139 // Osifikace a růst kostí horní končetiny (Ja. R. Sinělnikov) ...140 // Kosti dolní končetiny, ossa membri inferioris (Ja. R. Sinělnikov) ...144 // Pletenec dolní končetiny, cingulum membri inferioris. 144 // Kost pánevní, os coxae ...144 // Pánev, pelvis ...150 // Kostra volné dolní končetiny, skeleton membri inferioris liberi ...158 // Kost stehenní, femur ...158 // Čéška, patella ...160 //
Kosti bérce, ossa cruris ...162 // Kosti nohy, ossa pedis ...166 // Kosti zánártní, ossa tarsi ...166 // Kosti nártní, ossa metatarsi ...125 // Kosti prstů nohy, ossa digitorum pedis ...176 // Osifikace a růst kostí dolní končetiny (Ja. R. Sinělnikov) ...177 // NAUKA O KLOUBECH A VAZECH, ARTHROLOG1A ET SYNDFSMOLOGIA // Nauka o kloubech a vazech, arthrologia et syndesmo- // logia ...180 // Spojení kostí a klouby ...180 // Spojení páteře, hrudníku a lebky ...183 // Spojení kostí trupu ...184 // Spojení páteře, articulationes vertebrales ...184 // Meziobratlové destičky, disci intervertebrales . 184 // Klouby meziobratlové, articulationes zygapophysiales (articulationes intervertebrales) ...185 // Vazy páteře, ligamenta columnae vertebralis .. 185 // Spojení hrudníku, articulationes thoracis ...196 // Spojení kostí lebky ...201 // Spojení horní končetiny, articulationes membri superioris (Ja. R. Sinělnikov) ...203, 204 // Spojení pletence horní končetiny, articulationes cinguli membri superioris ...204 // 7 // Spojení volné horní končetiny, articulationes membri superioris liberi ...206 // Spojení dolní končetiny, articulationes membri inferioris (Ja. R. Sinělnikov) ...225,226 // Spojení pletence dolní končetiny, articulationes cinguli membri inferioris ...226 // Spojení volné dolní končetiny, articulationes membri // inferioris liberi ...230 // Vývoj a růst kloubů (Ja. R. Sinělnikov) ...254 // NAUKA O SVALECH, MYOLOGIA // Nauka o svalech, myologia ...259 // Svaly trupu a hlavy, musculi trunci et capitis ...265 // Svaly a fascie trupu, musculi et fasciae trunci ...267 // Svaly a fascie zádové a šíjové, musculi et fasciae dorsi // et nuchae ...267 // Krajiny zádové, regiones dorsi ...267 // Svaly zádové, musculi dorsi ...267 // Povrchové svaly zádové, musculi dorsi superficiales ...270 //
Hluboké svaly zádové, musculi dorsi profundi .. 272 // Dlouhé svaly zádové ...272 // Krátké svaly zádové ...274 // Fascie zádové a šíjové, fasciae dorsi et nuchae ...276 // Svaly a fascie hlavy (Ja. R. Sinělnikov) ...284 // Krajiny hlavy, regiones capitis ...284 // Krajiny mozkové části hlavy ...284 // Krajiny obličejové části hlavy ...284 // Svaly hlavy, musculi capitis ...284 // Svaly mimické, mm. faciales ...288 // Svaly žvýkací, mm. masticatores ...292 // Fascie hlavy, fasciae capitis ...297 // Svaly a fascie krční, musculi colli et fasciae cervicales (Ja. R. Sinělnikov) ...298 // Krajiny krku, regiones colli ...298 // Svaly krku, musculi colli ...298 // Povrchová vrstva svalů krku. mm. colli superficiales ...298 // Anterolaterální skupina svalů ...298 // Mediální skupina svalů ...300 // Svaly nadjazylkové, mm. suprahyoidei ...300 // Svaly podjazylkové, mm. infrahyoidei ...300 // Hluboká vrstva svalů krku, mm. colli profundi .. 303 // Laterální skupina svalů, mm. scaleni ...303 // Prevertebrální skupina svalů ...307 // Trojúhelníky na krku, trigona colli ...307 // Fascie krční, fasciae cervicales ...309 // Svaly hrudníku a fascie hrudní, musculi thoracis et // fasciae pectorales ...310 // Krajiny hrudníku, regiones pectoris ...310 // Svaly hrudníku, musculi thoracis ...310 // Povrchové svaly hrudníku ...310 // Hluboké (vlastní) svaly hrudníku ...318 // Fascie hrudní, fasciae pectorales ...319 // Bránice, diaphragma ...319 // Svaly a fascie břicha, musculi et fasciae abdominis ...321 // Krajiny břicha, regiones abdominis ...321 // Svaly břicha, musculi abdominis ...321 // Laterální svaly stěny břišní ...321 // Ventrální svaly stěny břišní ...330 // Dorsální sval stěny břišní ...330 // Aponeurosy a fascie břicha ...330 //
Pochva přímého svalu břišního, vagina musculi recti abdominis ...330 // Bílá čára břišní, linea alba abdominis ...332 // Fascie břicha, fasciae abdominis ...333 // Kanál tříselný, canalis inguinalis ...341 // Svaly horní končetiny, musculi membri superioris (Ja. R. Sinělnikov) ...343 // Svaly a fascie horní končetiny, musculi et fasciae membri superioris ...344 // Krajiny horní končetiny, regiones membri superioris 344 // Svaly horní končetiny, musculi membri superioris 344 // Svaly pletence horní končetiny, musculi cinguli membri superioris ...344 // Svaly volné horní končetiny, musculi membri superioris liberi ...348 // Svaly paže, mm. brachii ...348 // Svaly předloktí, mm. antebrachii ...356 // Svaly ruky, mm. manus ...379 // Fascie horní končetiny ...384 // Synoviální šlachové pochvy ruky, vaginae synoviales tendinum manus ...393 // Jáma podpažní, fossa axillaris, axilla ...393 // Jamka loketní, fossa cubitalis ...393 // Svaly dolní končetiny, musculi membri inferioris (Ja. R. Sinělnikov) ...395 // Svaly a fascie dolní končetiny, musculi et fasciae membri inferioris ...397 // Krajiny dolní končetiny, regiones membri inferioris Svaly dolní končetiny, musculi membri inferioris ...397 // Svaly kyčelní, musculi coxae ...397 // Svaly volné dolní končetiny, musculi membri inferioris liberi ...407 // Svaly stehna, mm. femoris ...407 // Svaly bérce, mm. cruris ...422 // Svaly nohy, mm. pedis ...428 // Fascie dolní končetiny ...449 // Kanál stehenní, canalis femoralis ...454 // Canalis cruropopliteus ...454 // Synoviální šlachové pochvy nohy, vaginae synoviales // tendinum pedis ...456 // Vývoj a růst svalů (Ja. R. Sinělnikov) ...457 // Rejstřík ...459
(OCoLC)39570827
cnb000002947

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC