Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.01.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.3) Půjčeno:49x 
BK
Příručka
3., přepracované a doplněné české vyd.
Praha : Avicenum, 1981
472 s. : barev. il. ; 27 cm

objednat
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje ilustrace, rejstřík
Anatomie - atlasy
000005896
OBSAH II. DÍLU // Vysvětlení zkratek // Seznam pracovníků anatomických ústavů lékařských fakult, kteří se podíleli na překladu II. dílu // NAUKA O VNITŘNÍCH ORGÁNECH, SPLANCHNOLOGIA // Ústroji trávicí, apparatus digestorius ...11, // Dutina ústní, cavitas oris // Rty, labia oris // Tváře, buccae // Patro, palatum // Jazyk, lingua // Svaly extraglosální // Svaly intraglosální // Sliznice jazyka, tunica mucosa linguae // Žlázy slinné // Žláza příušní, glandula parotis // Žláza podčelistní, glandula submandibularis // Žláza podjazyková, glandula sublingualis // Zuby, dentes // Zuby dočasné (mléčné), dentes decidui // Zuby stálé, dentes permanentes // Řezáky, dentes incisivi // Špičáky, dentes canini // Zuby třenové, dentes praemolares // Stoličky, dentes molares // Skus, occlusio // Hltan, pharynx // Svaly hltanu, mm. pharyngis // Podslizniční vazivo a sliznice hltanu // Jícen, oesophagus // Žaludek, ventriculus // Topografie žaludku // Tenké střevo, intestinum tenue // Dvanáctník, duodenum // Jejunoileum, intestinum tenue mesenteriale // Tlusté střevo, intestinum crassum // Slepé střevo, caecum // Tračník, colon // Stavba stěny slepého střeva a tračníku // Konečník, rectum // Stavba stěny konečníku // Topografie tlustého střeva // Věkové zvláštnosti tlustého střeva // Játra, hepar // Stavba jater ...88 // Topografie jater ...90 // Žlučník, vesica fellea ...91 // Stavba žlučníku ...92 // Žlučové cesty, ductus biliferi ...94 // Topografie žlučových cest ...94 // Slinivka břišní, pancreas ...95 // Pobřišnice, peritonaeum ...98 // Vývoj a růst trávicího ústrojí (J. R. Sinělnikov) ...112 // Ústrojí dýchací, apparatus respiratorius ...117, 118 // Dutina nosní, cavitas nasi ...118 // Hrtan, larynx ...128 // Chrupavky hrtanu, cartilagines laryngis ...130 //
Spojení chrupavek hrtanu ...135 // Svaly hrtanu, mm. laryngis ...138 // Svaly zužující štěrbinu hlasovou ...140 // Svaly rozšiřující štěrbinu hlasovou ...141 // Svaly napínající vazy hlasové ...142 // Svaly uvolňující vazy hlasové ...143 // Sliznice hrtanu, tunica mucosa laryngis ...144 // Dutina hrtanu, cavitas laryngis ...149 // Průdušnice a průdušky, trachea et bronchi ...151 // Plíce, pulmo ...151 // Bronchopulmonální segmenty ...155 // Hranice plic ...155 // Pohrudnice a poplicnice, pleura ...165 // Vývoj a růst dýchacího ústrojí (J. R. Sinělnikov) ...168 // Ústrojí močové a pohlavní, apparatus urogenitalis ...169,171 // Ústrojí močové, organa urinaria ...171 // Ledvina, ren ...171 // Močovod, ureter ...176 // Močový měchýř, vesica urinaria ...180 // Orgány pohlavní, organa genitalia ...187 // Mužské pohlavní orgány, organa genilalia masculina ...187 // Varle, testis ...187 // Nadvarle, epididymis ...190 // Chámovod, ductus deferens ...190 // Provazec semenný, funiculus spermaticus ...190 // Váčky semenné, vesiculae seminales ...192 // Žláza předstojná, prostata ...193 // Glandulae bulbourethrales ...197 // Zevní mužské pohlavní orgány, organa genitalia masculina externa ...198 // Pyj, penis ...198 // Mužská trubice močová, urethra masculina ...202 // Šourek, scrotum ...203 // Peritoneum malé pánve u muže ...204 // Ženské pohlavní orgány, organa genilalia feminina ...205 // Vaječník, ovarium ...205 // Vejcovod, tuba uterina ...208 // Přídatné orgány vaječníku, epoophoron ...209 // Děloha, uterus ...209 // Pochva, vagina ...212 // Zevní ženské pohlavní orgány, organa genitalia feminina externa ...214 // Velké pysky stydké, labia majora pudendi ...215 // Malé pysky stydké, labia minora pudendi ...216 // Předsíň poševní, vestibulum vaginae ...216 // Glandula vestibularis major ...216 //
Poštěváček, clitoris ...216 // Bulbus vestibuli ...217 // Ženská trubice močová, urethra feminina ...217 // Peritoneum malé pánve u ženy ...218 // Vývoj a růst orgánů urogenitálního systému (J. R. // Sinělnikov) ...219 // Hráz, perineum ...220 // Dno pánevní, diaphragma pelvis ...222 // Svaly dna pánevního ...222 // Diaphragma urogenitale ...223 // Svalstvo v regio urogenitalis ...225 // Svalstvo tvořící diaphragma urogenitale ...226 // Svaly zevních pohlavních orgánů ...227 // Fascie pánevní, fascia pelvis ...227 // Prs, mamma ...229 // NAUKA O CÉVÁCH. ANGIOLOGIA // Nauka o cévách, angiologia ...231,233 // Soustava cév krevních, systema cardiovasculare ...237 // Srdce, cor ...238 // Krevní oběh ...238 // Srdce, cor ...238 // Dutiny srdečni ...239 // Pravá předsíň, atrium dextrum ...239 // Pravá komora, ventriculus dexter ...242 // Levá předsíň, atrium sinistrum ...246 // Levá komora, ventriculus sinister ...247 // Stavba stěny srdeční ...254 // Zevní vrstva stěny srdeční, epicardium ...254 // Střední vrstva stěny srdeční - svalovina srdeční, // myocardium ...254 // Vnitřní vrstva stěny srdeční - nitroblána srdeční, // endocardium ...259 // Cévy srdce ...259 // Tepny věnčité, arteriae coronariae ...259 // Žíly srdce, venae cordis ...262 // Osrdečník, pericardium ...264 // Topografie, tvar a rozměry srdce ...265 // Cévy malého (plicního) oběhu krevního ...275,277 // Plicnice, truncus pulmonalis ...277 // Žíly plieni, venae pulmonales ...277 // Tepny velkého (tělního) oběhu krevního. Aorta ...286 // Aorta vzestupná, aorta ascendens ...286 // Oblouk aorty, arcus aortae ...286 // Aorta sestupná, aorta descendens ...288 // Tepny krku a hlavy, arteriae colli et capitis ...289 // Arteria carotis communis ...290 // Arteria carotis externa ...290 // Arteria carotis interna ...298 //
Arteria subclavia ...302 // Větve z prvního úseku a. subclavia ...304 // Větve z druhého úseku a. subclavia ...305 // Větve z třetího úseku a. subclavia ...305 // Tepny horní končetiny, arteriae membri superioris---307 // Arteria axillaris ...308 // Arteria brachialis ...311 // Tepny předloktí a ruky ...314 // Arteria radialis ...314 // Arteria ulnaris ...318 // Tepenné sítě ...322 // Tepny trupu, arteriae trunci ...325 // Aorta hrudni, aorta thoracica ...326 // Větve viscerální ...326 // Větve parietální ...326 // Aorta břišní, aorta abdominalis ...328 // Větve parietální ...328 // Větve viscerální ...331 // Tepny kyčelní, arteriae iliacae. .• ...341 // Arteria iliaca communis ...342 // Arteria iliaca externa ...342 // Arteria iliaca interna ...346 // Větve viscerální ...346 // Větve parietální ...348 // Tepny dolní končetiny, arteriae membri inferioris ...349 // Arteria femoralis ...350 // Arteria poplitea ...359 // Arteria tibialis posterior ...361 // Arteria tibialis anterior ...366 // Tepenné sítě ...368 // Žíly velkého (tělního) oběhu krevního ...369 // Systém horní duté žíly ...371 // Horní dutá žíla, vena cava superior ...372 // V. azygos a v. hemiazygos ...372 // Žíly mezižeberní ...374 // Žíly páteřní ...374 // Venae brachiocephalicae ...378 // Žíly hlavy a krku, venae capitis et colli ...381 // Venae jugulares ...382 // Vena jugularis externa ...382 // Vena jugularis interna ...384 // Žíly horní končetiny, venae membri superioris ...395 //
Povrchové žíly horní končetiny ...396 // Hluboké žíly horní končetiny ...398 // Systém dolní duté žíly ...405 // Dolní dutá žíla, vena cava inferior ...406 // Parietální větve ...406 // Viscerální větve ...408 // Žíla vrátnicová, vena portae ...409 // Žíly pánve a dolní končetiny, venae pelvis et venae membri // inferioris ...413 // Žíly kyčelní, venae iliacae ...414 // Žíly dolní končetiny, venae membri inferioris ...419 // Povrchové žíly dolní končetiny ...419 // Hluboké žíly dolní končetiny ...421 // Anastomosy mezi oblastmi hlavních žilních kmenů .. .427 // I. Spjky mezi oblastí homi a dolní duté žíly ...427 // II. Spojky mezi oblastí v. portae a oblastmi dutých žil ...427 // Krevní oběh plodu ...429 // Soustava mízní, systema lymphaticum ...431,432 // Mízovod hrudní, ductus thoracicus ...435 // Ductus lymphaticus dexter ...435 // Mízní cévy a uzliny dolní končetiny ...437 // Mízní cévy dolní končetiny ...437 // Mízní cévy a uzliny pánevní ...439 // Mízní cévy a uzliny dutiny břišní ...442 // Mízní cévy ledvin a nadledvin ...442 // Trunci intestinales ...442 // Mízní cévy tenkého a tlustého střeva ...444 // Mízní cévy žaludku ...445 // Mízní cévy sleziny ...445 // Mízní cévy pankreatu ...447 // Mízní cévy jater ...447 // Mízní cévy a uzliny dutiny hrudní ...447 // Mízní cévy bránice ...449 // Mízní cévy stěny hrudní ...449 // Mízní cévy plic ...449 // Mízní cévy jícnu ...451 // Mízní cévy srdce ...451 // Mízní cévy a uzliny hlavy a krku ...454 // Mízní cévy hlavy ...454 // Mízní cévy krku ...456 // Mízní cévy a uzliny horní končetiny ...456 // Mízní cévy horní končetiny ...457 // Mízní cévy prsu ...458 // Slezina, Hen ...460 // Vývoj a růst kardiovaskulárního systému (J. R. Sinělnikov) ...463 // Rejstřík ...465
(OCoLC)39598764
cnb000002233

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC