Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:44x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
203 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7178-979-8 (brož.)
Speciální pedagogika
angličtina
Obsahuje bibliografii na s. 193-203
Syndrom Aspergerův - příručky
000005984
Předmluva // Předmluva k českému vydání... // Poznámka překladatelky... // Poděkování ... // Úvod ... // Kapitola 1 // Diagnóza ... // Diagnostika Aspergerova syndromu... // První fáze: posuzovací stupnice... // Druhá fáze: diagnostické vyšetření ... // Diagnostická kritéria... // Šest cest k diagnóze ... // 1. Diagnóza autismu v raném dětství ... // 2. Příznaky projevující se v první třídě... // 3. Atypické příznaky jiné poruchy ... // 4. Příbuzný má diagnózu autismu nebo Aspergerova syndromu // 5. Druhotná psychická porucha ... // 6. Reziduálni Aspergerův syndrom v dospělosti... // Kapitola 5 // Pohybová neobratnost ...101 // Specifika narušeného motorického vývoje...102 // Pohyb v prostoru (lokomoce)...102 // Hra s míčem...103 // Rovnováha...103 // Manuální zručnost...104 // Písmo a rukopis...104 // Rychlé tempo...105 // Uvolněné klouby...105 // Rytmus...105 // Napodobování pohybů ...106 // Poruchy pohybu ... 106 // Tourettův syndrom ...106 // Katatonie a příznaky Parkinsonovy nemoci ...107 // Dysfunkce mozečku ...108 // Souhrn metod pro rozvoj pohybových schopností a dovedností 109 // Kapitola 6 // Kognice...111 // Teorie mysli...111 // Profily schopností v inteligenčních testech...114 // Paměť...115 // Pružnost myšlení...116 // Čtení, hláskování a počítání...117 // Představivost..._...120 // Vizuální myšlení...123 // Souhrn metod pro rozvoj kognice ...125 // Kapitola 7
Citlivost smyslů...127 // Citlivost na zvuky...128 // Citlivost na dotyk...131 // Citlivost na chuť a složení jídel ...133 // Citlivost na zrakové podněty ...134 // Citlivost na pachy...135 // Citlivost na bolest a teplotu ...135 // Synestezie... 136 // Souhrn metod a doporučení při přecitlivělosti smyslů ...137 // Kapitola 5 // Pohybová neobratnost ...101 // Specifika narušeného motorického vývoje...102 // Pohyb v prostoru (lokomoce)...102 // Hra s míčem...103 // Rovnováha...103 // Manuální zručnost...104 // Písmo a rukopis...104 // Rychlé tempo...105 // Uvolněné klouby...105 // Rytmus...105 // Napodobování pohybů ...106 // Poruchy pohybu ...106 // Tourettův syndrom ...106 // Katatonie a příznaky Parkinsonovy nemoci ...107 // Dysfunkce mozečku ...108 // Souhrn metod pro rozvoj pohybových schopností a dovedností 109 // Kapitola 6 // Kognice ...111 // Teorie mysli...111 // Profily schopností v inteligenčních testech...114 // Paměť...115 // Pružnost myšlení...116 // Čtení, hláskování a počítání...117 // Představivost... 120 // Vizuální myšlení...123 // Souhrn metod pro rozvoj kognice ...125 // Kapitola 7 // Citlivost smyslů...127 // Citlivost na zvuky...128 // Citlivost na dotyk...131 // Citlivost na chuť a složení jídel ...133 // Citlivost na zrakové podněty ...134 // Citlivost na pachy...135 // Citlivost na bolest a teplotu ...135 // Synestezie... 136 // Souhrn metod a doporučení při přecitlivělosti smyslů
...137 // Kapitola 8 // Časté otázky ...139 // 1. Je Aspergerův syndrom vrozený? ...139 // 2. Mohou být příčinou náročný průběh těhotenství // nebo komplikace při porodu? ...141 // 3. Jedná se o dysfunkci specifické oblasti mozku?...141 // 4. Mohli jsme poruchu způsobit my?...142 // 5. Může se Aspergerův syndrom kombinovat s dalšími poruchami? ...143 // 6. Jak velký je rozdíl mezi projevy syndromu // a běžnými schopnostmi a vlastnostmi osobnosti?...143 // 7. Může být Aspergerův syndrom druhotným // projevem poruchy řeči?...144 // 8. Může se Aspergerův syndrom vyskytovat společně // s poruchou pozornosti? ...145 // 9. Mohl by Aspergerův syndrom představovat určitý // druh schizofrenie?...146 // 10. Jaký je rozdíl mezi vysoce funkčním autismem // a Aspergerovým syndromem? ...148 // 11. Projevuje se Aspergerův syndrom jinak u dívek a u chlapců? ...150 // 12. Jak lze jedinci s Aspergerovým syndromem pomoci, // aby nebyl tak úzkostný?...152 // 13. Je výskyt deprese hodně pravděpodobný? ...156 // 14. Jak lze ovládat náladu a vztek člověka // s Aspergerovým syndromem? ... 158 // 15. Jaké změny lze očekávat v dospívání?...161 // 16. Může mladý člověk s Aspergerovým syndromem // navázat normální vztah?...162 // 17. Hrozí jedincům s Aspergerovým syndromem vyšší riziko, // že budou páchat trestné činy?...166 // 18. Jakou pomoc mohu dítěti obstarat?...167 // 19. Na co máme dávat pozor při výběru
školy?...170 // 20. Jaké výhody přináší diagnóza Aspergerův syndrom?...172 // 21. Jak máme diagnózu sdělit ostatním?...173 // 22. Jaké povolání je pro jedince s Aspergerovým // syndromem nejvhodnější?...:...176 // 23. Jaká je dlouhodobá prognóza Aspergerova syndromu? ...179 // Příloha 1 // Internetové odkazy ...183 // Stránky v angličtině: ...183 // Stránky v češtině:...184 // Příloha 2 // Dneska si připadám...185 // Příloha 3 // Diagnostická kritéria...187 // Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu // (Gillberg a Gillberg, 1989)... 187 // Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu // (Szatmari, Bremner a Nagy, 1989)...188 // Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu // (DSM IV, 1994)...189 // Diagnostická kritéria Aspergerova syndromu // (MKN-10 (Světová zdravotnická organizace), 1993)...190 // Literatura...193

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC