Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:62x 
BK
Vyd. 1.
V Ostravě : Ostravská univerzita ; V Šenově u Ostravy : Tilia, 2008
238 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-7368-569-0 (váz.)
Universum ; sv. 11
Obsahuje bibliografii na s. 187-234 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000006001
Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní kulturní stereotyp -- Etnocentrizmus a kulturní relativizmus klíčové přístupy ke studiu a hodnocení „cizích" společností -- Romové v současném světě v kontextu trendů melting pot, ethnic revival a „gipsy style" -- Stereotypizace a utváření předsudků vůči Romům -- Předsudky a stereotypy ve vzájemném hodnocení -- Romů a Neromů výsledky tří příkladových šetření -- Stereotypizace a utváření předsudků v současné společnosti na příkladu komiksové řady Gipsy -- Stereotypy hodnocení aktuálně se projevující v kontextu fenoménu „Romové a hudba" -- Autoprezentace praktikujících učitelů -- a vysokoškolských studentů -- Autoreflexe romských dětí -- Vybrané příklady z oblasti romské duchovní kultury -- a z tvorby ohlasové -- Romská frazeológie -- Romské pohádky sběry a autorská tvorba -- Romské a nerómske písňové texty -- Tvorba romských a nerómskych výtvarníků -- Dobové pohlednice a fotografie -- Ohlasy filmové -- Ohlasy v artificiální hudbě -- Romská hudba a hudebnost Romů jako pozitivní -- kulturní stereotyp souhrn -- Romská hudba a hudebnost Romů jako dominantní kulturní konfigurace -- Problematika významového vymezení termínu -- „romská cikánská hudba" -- Romská hudba v kontextu dlouhodobého -- historického vývoje -- Romská hudba z pohledu české a slovenské -- hudební folkloristiky a etnomuzikologie -- Romská hudba
a Evropa historický exkurz -- a její současné podoby -- Rámcová geografická oblast ruská -- Rámcová geografická oblast Balkánu brass orkestra -- Rámcová geografická oblast „středoevropská" -- Tradiční cimbálová romská hudba na Slovensku -- a v českých zemích -- Originální hudební trendy a projekty v rámci -- středoevropské geografické oblasti -- Rámcová geografická oblast španělská -- Romské písně charakteristika formy, -- možnosti popisu a členění -- Členění romane giľa a užitá funkce -- Písně určené k poslechu -- Písně určené k tanci, rytmické písně a taneční popěvky -- Členem romane giľa a doba vzniku -- Členění romane giľa a textová tematika -- Romane giľa, jejich sběr a notová transkripce -- Romane giľa a specifika překladu jejich textové složky -- Romská hudba a její univerzálně sdílené typizační momenty Aktuální podoby romské hudby -- a celé soudobé hudební kultury -- Komerční podoby současné romské -- hudební kultury rom-pop -- Artificionalizované podoby současné romské hudební kultury gipsy soul, gipsy (sinti, manuša manouche) jazz -- Romská hudba jako součást world music -- Romská hudba a možnosti syntéz, fúzí a synkrezí -- s nerómskym kulturním prostorem -- Současné podoby romské hudby a kultury v České republice -- Romská hudba a hudebnost Romů jako dominantní kulturní konfigurace souhrn -- Vybrané aspekty hudebnosti romských dětí z pohledu
současných domácích -- hudebněpedagogických výzkumů -- Specifičnost metodiky provádění hudebněpedagogických výzkumů mezi romskými dětmi -- Aktuální domácí výzkumy vybraných aspektů hudebnosti romských dětí diversifikace oblastí zjišťování -- Hudební zájmy, preference a rodinné hudební zázemí -- Vybrané aspekty hudebnosti -- Vybrané receptivní dovednosti -- Specifičnost romských dětí projevující se v rámci dílčích hudebních činností -- Činnosti pěvecké a vokálně intonační -- Specifika estetickovýchovné práce s písní -- Činnosti instrumentální, resp. hra na dětské hudební nástroje -- Činnosti hudebněpohybové -- Činnosti hudebněposlechové, -- resp. hudební vnímání a rozumění hudbě -- Specifičnost romských dětí projevující se -- v oblasti poslechových preferencí -- Výlučné školní prostředí Církevní základní školy -- Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze -- Hudebněposlechové preference romských dětí -- mladšího a staršího školního věku -- Metodicko-didaktická doporučení specifikace práce s romskými dětmi v hodinách hudební výchovy -- Činnosti pěvecké a vokálně intonační -- Estetickovýchovná práce s romskou písní -- Činnosti instrumentální, -- resp. hra na dětské hudební nástroje -- Činnosti hudebněpohybové -- Činnosti hudebněposlechové -- Vybrané aspekty hudebnosti romských dětí z pohledu současných domácích -- hudebněpedagogických
výzkumů souhrn -- Závěry -- Summary -- Použitá literatura -- Citované filmové a televizní projekty -- Odkazy na pramenné auditívni zdroje -- Další tematická literatura k problematice -- Výběrová diskografie prameny -- Tematické internetové odkazy k problematice -- O autorce -- Autorčiny publikované tematické texty k problematice

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC