Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Grada, 1996

ISBN 80-7169-334-0
000006028
Rekat.
Obsah // 1. Úvod ... 8 // 2. Komunikace, stres a sociální zdatnost ... 10 // 2.1 Komunikace... 10 // 2.2 Stres (eustres a distres)... 11 // 2.3 Sociální zdatnost... 12 // 3. Základní pojmy: pasivita, agresivita, manipulace a asertivita . . 18 // 3.1 Pasivita ... 18 // 3.2 Agresivita... 20 // 3.3 Manipulace... 21 // 3.4 Asertivita... 21 // 4. Stresory v mezilidské komunikaci... 24 // 4.1 Stresory v rodině... 26 // 4.2 Stresory v pracovních vztazích ... 28 // 4.3 Sociální izolace... 29 // 4.4 Strach v sociálních situacích... 30 // 5. Vliv kognitivního zpracování na prožívaný distres... 33 // 5.1 Sebevědomí ... 36 // 5.2 Komplexy méněcennosti... 38 // 5.3 Iracionální postoje, které vedou k pocitům // méněcennosti ... 41 // 6. Komunikační zlozvyky ... 44 // 6.1 Komunikační zlozvyky při naslouchání ... 46 // 6.2 Komunikační zlozvyky při sdělování... 47 // 7. Dotazníky konverzačních schopností a sebeprosazení... 55 // 7.1 Dotazník konverzačních dovedností... 55 // 7.2 Dotazník sebeprosazení ... 55 // 8. Asertivní práva... 60 // 9. Cíl nácviku asertivity ... 65 // 10. Praktická aplikace asertivity... 69 // 10.1 Seznam osobních problémů (1. krok)... 69 // 10.2 Sebeprosazující představy (2. krok) ... 72 // 10.3 Přenesení z představ do reálného života (3. krok) ... 74 // 10.4 Ohodnoťte svůj pokrok (4. krok)... 74 // 11. Kognitivní rekonstrukce ... 76 // 11.1 Automatické myšlenky... 78 // 11.1.1 Spojení automatických
myšlenek se situací a s emocemi // (1. krok)... 78 // 11.1.2 Rozpoznání automatických myšlenek (2. krok) ... 81 // 11.1.3 Testování automatických myšlenek (3. krok)... 82 // 11.1.4 Racionální odpověď (4. krok) ... 82 // 11.2 Přerámování ... 83 // 11.3 Zastírání emocí ... 85 // 11.3.1 Rozdíl mezi myšlenkami a pocity... 86 // 11.4 Emoční mapa - vrstvy emocí... 87 // 11.5 Zpracování sociální situace... 94 // 12. Základní složky asertivního chování ... 96 // 12.1 Výraz v obličeji a mimika... 97 // 12.2 Pohled a oční kontakt... 98 // 12.3 Mluva těla ... 99 // 12.4 Vokální klíče ... 101 // 12.5 Doteky... 102 // 12.6 Načasování reakce... 104 // 12.7 Obsah a forma sdělení... 104 // 12.8 Osobní upravenost... 105 // 13. Jednoduché asertivní reakce ... 106 // 13.1 Reakce zpětnou vazbou ... 106 // 13.2 Vyjádření a přijetí komplimentu ... 109 // 13.3 Asertivní persistence ... 112 // 13.4 Jak říkat NE v souladu s tím, co chceme - asertivní NE ... 113 // 13.5 Schopnost žádat to, na co máme právo a vydržet u toho - neboli přeskakující gramofonová deska... 117 // 13.6 Umění požádat o laskavost... 122 // 13.7 Technika otevřených dveří - souhlasu... 124 // 13.8 Negativní dotazování ... 127 // 13.9 Negativní aserce ... 130 // 14. Konverzační dovednosti ... 133 // 14.1 Aktivní naslouchání... 133 // 14.2 Vedení asertivní konverzace ... 136 // 15. Umění empatického naslouchání ... 140 // 16. Metoda asertivních
obligací... 147 // 17. Přijímání a podávání kritiky... 152 // 17.1 Přehled základních zlozvyků při reagování na kritiku 155 // 17.2 Jak přijímat oprávněnou kritiku bez vzdoru či sebeodsuzování 156 // 17.3 Jak reagovat na pravdivou, ale nevhodnou kritiku ... 159 // 17.4 Jak reagovat na nepravdivou kritiku... 159 // 17.5 Jak reagovat na útočnou kritiku... 160 // 17.6 Asertivní vyjádření kritiky neboli umění kritizovat // a přitom neponižovat ... 161 // 17.7 Umíte vyjádřit svůj hněv?... 164 // 17.8 Jak vůbec reagovat na rozzlobeného jedince... 166 // 18. Asertivní řešení konfliktů a problémů ... 168 // 18.1 Nečisté kroky při konfliktech ... 170 // 18.2 Konflikty a stereotypní řešení problémů v partnerském vztahu 173 // 18.3 Konstruktivní řešení problému... 174 // 19. Závěr... 180

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC