Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Praha : Victoria Publishing ; Paris : Hachette, 1995
xi, 299 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 30 cm

ISBN 80-7187-013-7 (váz.)
angličtina, francouzština
Jmenný, věcný a místní rejstřík
Židé - dějiny a kultura - stati a ilustrace
000006082
OBSAH // IV-V Předmluva 72-73 Svátky // VHX Uvod 1.: Pojetí prostoru 13. století př.n.l. - 20. století n.l. // X-XI Uvod II.: Pojetí času 74-75 Židé a Arabové - první kontakty // XII-1 lívod 111.: Demografie 500-632 // 2-3 Migrace patriarchů 76-77 Palestina mezi Peršany, Byzanlinci a Araby: // 20.-16. století př.n.l. 7. století // 4-5 Oil otroctví ke svobodě 78-79 Počátky evropského židovstva // 16.-13. století př.n.l. 500-1096 // 6-7 ..Toto jsou zvířata, jež smíte jíst“ 80-81 Čtyři velcí chalífové a Umajjovci // 13. století př.n.l. - 20. století ii.l. 632-750 // 8-9 Dobytí Kenaanu 82-83 V abbásovské říši // 13.-12. století př.n.l. 8.-10. století // 10-11 Soudci a první monarchie 84-85 Židé v muslimské Palestině // 1100-1000 př.n.l. 7.-11. století // 12-13 Monoteismus 86-87 Období gaonů // 2000 př.n.l. - 2000 n.l. 8.-11. století // 14-15 Počátky monarchie: Saul a David 88-89 Karaite // 1050-970 př.n.l. 8.-13. století // 16-17 Šalomounovo království 90-91 Svět genizy // 10. století př.n.l. 10.-13. století // 18-19 Literatura období Prvního chrámu 92-93 Zlatý věk v severní Africe // 13.-6. století př.n.l. 9.-11. století // 20-21 Jeruzalém a Samařsko 94-95 Mezi křížem a půlměsícem // 10.-8. století př.n.l. 1085-1215 // 22-23 Zničení Samařska a izraelské vyhnanství 96-97 Vědci a lékaři ve středověku // 750-722 př.n.l. 7.-15. století // 24-25 Pád Jeruzaléma 98-99 Duchovní směry
v Aškenazu // 586 př.n.l. 11,-13. století // 26-27 Biblická proroctví 100-101 Literáti ve středověkém Španělsku // 10.-6. století př.n.l. 10.-15. století // 28-29 Návrat na Sijón 102-103 Maimonides // 6. století př.n.l. 1138-1204 // 30-31 Babylonské a egyptské židovstvo: Perská éra 104-105 Vládnoucí moc a Židé // 6.4. století př.n.l. 1096-1348 // 32-33 Jeruzalém a Judea za perské vlády 106-107 Křesťané a Židé // 6.-5. století př.n.l. 12.-14. století // 34-35 Od Alexandra po Pompeia 108-109 Palestina v křižáckém období // 332-63 př.n.l. 1099-1291 // 36-37 Mezi Jeruzalémem a Alexandrií 110-111 Od ..černé smrti” do konce vyhnáni // 4. století př.n.l. - 2. století n.l. 1348-1520 // 38-39 Literatura období Druhého chrámu 112-113 Umění hebrejského rukopisu // 3. století př.n.l. -1. století n.l. 2. století př.n.l. - 15. století n.l. // 40-41 Helénská Judea 114-115 Marranos, conversos, novokřesťané // 332 př.n.l. -167 n.l. 1391-1481 // 42-43 Náboženské a sociální vzpoury 116-117 Berberská severní Afrika a mamlůcký Egypt // 3. století př.n.l. -1. století n.l. 12.-16. století // 44-45 Povstání Makabejských 118-119 Utváření východoevropského židovstva // 167-140 př.n.l. I3.-I7. století // 46-47 Vzestup a pád hasmonejského státu 120-121 Vyhnání Židů ze Španělska // 142-63 př.n.l. 1492 // 48-49 Římská Palestina 122-123 Aškenazská mozaika // 63 př.n.l. - 3. století n.l. 14.-18.
století // 50-51 Herodes Veliký 124-125 Mamlúcká Palestina // 374 př.n.l. 1260-1516 // 52-53 Povstání proti Římu 126-127 Židé v Itálii // 1 .-2. století n.l. 13.-18. století // 54-55 Židovská sekta - rané křesťanství 128-129 Židovská hudba // 1.4. století 10. století př.n.l. - 20. století n.l. // 56-57 Z Jeruzaléma do Jahne 130-131 Židé v osmanské říši // 70-132 n.l. 15.-16. století // 58-59 Synagóga 132-133 Marránská diaspora // 3. století př.n.l. - 6. století n.l. 16.-18. století // 60-61 Povstání Bar Kochby 134-135 Autonomní poddaní polských králů // 132-135 16.-18. století // 62-63 .Rabínská literatura 136-137 Židovský knihtisk // 1.-7. století 15.-18. století // 64-65 Babylon, hlavní město židovského světa 138-139 Návrat do západní Evropy // 3.-5. století 16.-18. století // 66-67 Denní život v Palestině v talmudském období 140-141 Židé v Anglii // 1.-5. století 1500-1870 // 68-69 Když se římské impérium stalo křesťanským 142-143 Polsko jako kulturní centrum // 4.-5. století 15.-17. století // 70-71 Židé v Byzanci 144-145 Duchovní dobrodružství kabaly // 330-1453 I2.-17. století // OBSAH // 146-147 Židé v Polsku mezi šlechtou a církví 220-221 Vznik nové společnosti // I7.-I8. století 1881-1948 // 148-149 Era falešných mesiášů 222-223 Perští Židé // I7.-I8. století 6. století př.n.l. - 20. století n.l. // 150-151 Nový svét - Latinská Amerika 224-225 Objev moderní
hebrejské kultury // 1492-1820 1881-1939 // 152-153 Počátky amerického židovstva 226-227 Předehra k holocaustu // 1654-1820 1933-1939 // 154-155 Rozpad polského židovstva 228-229 Holocaust, první dějství // 1772-1795 1939-1941 // 156-157 Pod osmanským zákonem 230-231 Palestina za druhé světové války // 17.-19. století 1939-1945 // 158-159 Emancipace v západní Evropě 232-233 Konečné řešení // 18.-19. století 1941-1945 // 160-161 Francouzští vlastenci 234-235 Proě nebyl Osvětim bombardován? // 1789-1940 1942-1944 // 162-163 „Pielisté" a ..oponenti” 236-237 Odboj // 18.-19. století 1942-1944 // 164-165 Židé v moderní ekonomii 238-239 Osvobození // 17.-20. století 1945 // 166-167 Židé v Číně 240-241 Ti. kdo přežili // ll.-20.století 1945-1948 // 168-169 V habsburské říši 242-243 Boj o židovský stát // 1772-1914 1939-1948 // 170-171 Legenda o Bludném Židovi 244-245 \\ álka z nezávislost // 13.-19.století 1947-1949 // 172-173 Německé židovstvo 246-247 Černá léta za Stalina // 17.-19. století 1939-1953 // 174-175 Američtí Židé - ..německé” období 248-249 Maďarské židovstvo // 1820-1887 20. století // 176-177 Modernizace ve východní Evropě 250-251 Latinskoamerické obce // 1772-1881 1914-1992 // 178-179 Kapitalismus ve Středomoří 252-253 Rumunští Židé // 18.-19. století 19.-20. století // 180-181 Židovské usídlení v latinské Americe 254-255 Stát Izrael - léta formování // 1810-1918
1948-1967 // 182-183 Židé v Indii 256-257 Jemenští Židé // 10.-20. století 3. století př.n.l. - 20. století n.l. // 184-185 Židovská emancipace v muslimských zemích: 258-259 Sionismus ve Středomoří // 1830-1912 1897-1962 // 186-187 Moderní antisemitismus 260-261 Šestidenní válka // 19. století 1967 // 188-189 Kolonialismus a modernizace 262-263 Židovský mesianismu // 1830-1962 6. století př.n.l. - 20. století n.l. // 190-191 Státní antisemitismus ve východní Evropě 264-265 Izrael mezi válkou a ozbrojeným mil // 1825-1917 1967-1982 // 192-193 Jidiš. dialekt aškenazského židovstva 266-267 Černí Židé Etiopie // 10.-20. století 7.-20. století // 194-195 M igrace 268-269 Židé a Poláci - epilog // 19.-20. století 1918-1992 // 196-197 Židé a sociální utopie 270-271 „Amerika je jiná" // 19.-20. století 1945-1992 // 198-199 Sión ismus 272-273 Od Chruščeva ke Gorbačovovi // 1881-1939 1953-1992 // 200-201 Hebrejština, posvátný i světský jazyk 274-27 // 5 Stát a náboženství // 13. století př.n.l. - 20. století n.l. 10. století př.n.l. - 20. století n.l. // 202-203 Obroda židovské Palestiny 276-277 Dva národy, jedna země // 1881-1948 1917-1992 // 204-205 Nová Zaslíbená země - Spojené státy 278-279 Židé v Izraeli a jinde // 1881-1924 1948-1992 // 206-207 Židovská kultura ve východní Evropě 280 Poznámka k překladu // 1881-1939 281-283 Slovníček // 208-209 Moderní Palestina 284-296 Rejstřík // 1860-1948
297 Autoři obrazového materiálu // 210-211 Židé v první světové válce // 1914-1917 // 212-213 Balkánské komunity // 19.-20. století // 214-215 Sovětské židovstve mezi válkami // 1917-1939 // 216-217 Židovské zemědělství v Jižní Americe // 19.-20. století // 218-219 Americké židovstvo - integrace i starosti // 1924-1945
(OCoLC)34629420
cnb000104888

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC