Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Islám (@@20121001-13:31:26@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2007
499 s. : il., portréty, faksim. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-1554-9 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 469-483 a rejstřík
000006305
Obsah // Úvod... 9 // České země a „islámské nebezpečí" ... 9 // 1. Místo islámu v evropských dějinách... 19 // Středověká Evropa a územní zisky muslimů ... 19 // Období vzájemného respektu ... 24 // Evropské protiúdery ... 31 // Evropa a „turecké nebezpečí" ... 39 // Evropští dědicové islámu ... 55 // Muslimové ve středm Evropě ... 60 // 2. V osidlech xenofobie ... 71 // Orientalismus ... 71 // Orientalistika ... 82 // Huntingtonovy „krvavé hranice" islámu ... 91 // Od opatrného obdivu ? chorobě zvané „okcidentóza" ... 113 // Islamofobie po česku ... 132 // 3. Odraz islámu v dějinách a kultuře českých zemí ... 155 // Nejstarší zprávy o Saracénech, Maurech a dalších // „machometánech" ... 155 // Odraz islámského světa v literatuře vrcholného středověku ... 159 // Vlivy středověké islámské vědy ... 164 // Husité a „turecké nebezpečí" ... 183 // Islám v počátcích českého knihtisku ... 185 // Putování do Svaté země - první české cestopisy ... 188 // 5 // České země v době „tureckých válek" ... 189 // Česká naučná literatura o Turcích v době svého rozkvětu ... 193 // Alkorán a Antialkorán-české polemiky s islámem ... 197 // Poutníci a diplomaté - islám a české renesanční cestopisy ... 201 // Reflexe muslimských etnik a států mimo Osmanskou říši ... 204 // Ohlas „tureckých válek" v 17. století ... 206 // Turci v barokních cestopisech ... 209 // Jan
Amos Komenský a islám ... 210 // Reflexe Turků a islámu v barokní literatuře ... 212 // Zprávy českých misionářů z Asie a Afriky ... 214 // „Turecké vojny" v 18. století a reflexe islámu ... 214 // Korán v českých zemích ... 219 // Zájem Čechů o islámský svět v 19. století ... 222 // Islámská tématika v Československu ... 227 // Další vlivy islámské civilizace ... 234 // 4. „My" a „oni" v českých středověkých // a raně novověkých textech o islámu... 247 // Orientalismus a konstrukce jiného ... 247 // Jak pojmenovat islám? ... 250 // Saraceni, pohané a Turci v českých středověkých kronikách... 253 // Rytíři a pohané - středověká epika ve stínu kruciáty ... 261 // Islám ve středověkých cestopisech ... 265 // Turci neboli pohané - nic nového pod sluncem ... 273 // Muslimové v českých poutnických cestopisech 15.-17. století ... 278 // Svět islámu v českých tištěných novinách ze 16. století ... 294 // Turci v českých letopisech a kronikách 16.-17. století ... 300 // Napomínání z kazatelen a rady expertů ... 305 // Odkrytí té larvy mahometské - české polemiky s islámem ... 312 // Česká naučná literatura o Turcích a islámu v 15.-16. století . 320 // Národ náš český a viera jich pohanská - závěr v půli cesty ... 329 // 5. Dějiny muslimské náboženské obce v Československu ... 333 // Vznik a vývoj muslimské obce v letech 1934-1939 ... 333 // Ústava muslimské obce
... 338 // Muslimská obec versus sekulární stát ... 341 // Léta Protektorátu ... 346 // 6 // maži Brimus ? n druzi ... 35? // Složení a činnost obce (1935-1943) ... 359 // Muslimská obec v leteÁ 1945-1989 ... 362 // Trampoty českého konvertity ... 371 // Oživení činnosti po „sametové revoluci" ... 378 // Muslimové a stát po listopadu ... 385 // Ideová pluralita nebo trakční činnost? ... 388 // Český boj o mešity ... 392 // 6. Islám a srdce Evropy v současnosti ... 407 // Islám už je české téma ... 407 // Česká muslimská scéna ... 408 // Islám každodenní - aktivity muslimů v České republice .. 421 // „Džihád jazyka" - publikační činnost českých muslimů ... 429 // Islám a jeho český mediální obraz ... 437 // Islám na českém knižním trhu ... 445 // „Český islám" na internetu ... 458 // Obavy, nebo nadějné vyhlídky? ... 464 // 7. Vybrané prameny a literatura ... 467 // Jmenný rejstřík... 485 // O autorech... 498 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC