Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.6) Půjčeno:144x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1999
185 s.

objednat
ISBN 80-7184-857-3 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, předmluvu, poznámky, seznam autorů sborníku
Pedagogika - autorita - studie
Výchova - autorita - studie
000006322
Předmluva ...7 - Alena Vališová // Vědní charakter pedagogiky a její aktuální tematické komplexy ...11 - Jarmila Skalková // Důvěra a empatie v protikladu s uplatňováním autority učitele? ...11 // Legitimita autority ve výchovných procesech ...13 // Směřováník plné lidskosti? ...14 // Citově osvobodit žáky ...16 // Literatura ...21 // Autorita školy jako instituce ...23 - Vlastimil Pařízek // Pojem autority a prestiže školy ...24 // Užitečnost školy a vzdělání ...24 // Počty přijímaných studentů ...26 // Význam vnitřního života ve škole ...29 // Povaha autority školy ...31 // Autorita, poslušnost a svoboda ...32 // Poznámky ...35 // Sebeovládání a sebevýchova: cesty k posílení osobní autority ...37 - Alena Vališová // Nezbytnost „vůle ? vůli“ ...37 // Sebeovládání a jeho prvky v pedagogickém výzkumu ...39 // Významný předpoklad svobody: rozvíjení zdravého sebepojetí ...43 // Autoregulace jako projev uvědomělé zodpovědnosti ...46 // Sebevýchova: od napodobování modelu k úsilí o realizaci životního cíle ...51 // Doporučená a použitá literatura ...53 // Hledání modernizace vyučování, spojené s obnovením respektuk autoritě - Zdeněk Kolář // Absence, nebo oslabení autority? ...51 // Učitel, vzory, ideály // Dětství základem rozvoje osobnosti? . // Autorita skrytá za alternativou ...63 // Poznámky ...63 // Literatura ... 61 //
Problém vztahu autority, hodnot a ideálů pohledem současné mládeže - Stanislava Kučerová // Pouto obdivu a úcty, nebo image? // Autorita jako spolčení podporovatelů // Rodiče: první autorita ve vývoji dítěte // Přistupuje autorita učitele a školy // Autorita a ovlivňování životního stylu mládeže // Literatura // Autorita ve výchově - volná asociace s autoritářstvím? - Alena Vališová // Tajemství obětních beránků? // Rodiče putující mezi styly péče o děti // Rodina jako první ostrov jistoty // Ping-pongová válka o autoritu ve škole // Poznámky a použitá literatura // Středoškolský student a jeho názory na kázeň a autoritu - Jana Uhlířová // Východiska výzkumů // Uhrův výzkum // Metoda práce // Výsledky výzkumu v 70. letech // Výsledky výzkumu v 90. letech // Srovnání výzkumných výsledků 30., 70. a 90. let // Pojetí autority pedagoga z pohledu učitele gymnázia ...113 - Jakub Dobal // Pojem autorita ...114 // Autorita ve škole ...115 // Osobnostní předpoklady autority učitele ...117 // Přílohy ...122 // Poznámky ...125 // Literatura ...126 // Lsertivita - varianta uplatňování autority učitele // rámci pedagogické interakce ...127 - Alena Vališová
// Sociální kompetence učitele jako předpoklad autority ...128 // Asertivita na prahu století komunikace ...129 // Práva, povinnosti, pořádek aneb P - P - P ...133 // Asertivita z hlediska dynamiky vztahu dospělý a dítě ...134 // Poznámky ...136 // Doporučená a použitá literatura ...137 // Příčiny vzniku školního strachu u dětí ...139 // Nataša Mazáčová // Co je podstatou školního strachu ...141 // Nejčastější příčiny vzniku strachu ze školy ...146 // Příčiny školního strachu očima žáků ...149 // Příčiny školního strachu očima učitelů ...150 // Co přinesl jiný výzkum aneb strach versus sebehodnocení dítěte ...152 // Cesta školy od strachu - co dodat závěrem ...155 // Literatura ...156 //Autorita vrstevníka - účinný zdroj ovlivňování chování skupiny ...157 - Markéta Šauerová // Stručný průřez vývojem sociálních vztahů ...157 // Autorita ve skupině ...158 // Pozitivní působení autority ...159 // PEER programy ...159 // Projekt LATA ...160 // Šikana jako projev negativního působení „autority“ ve skupině ...161 // Faktory pro spuštění šikany ...163 // Poznámky // Literatura // Metodologické otázky zkoumání autority - Petr Novotný // Cesta od pojmu k metodě // Jednotka analýzy // Předmět výzkumu // Metoda // Literatura // Autoři sborníku

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC