Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:28x 
BK
1. čes. vyd.
Praha : Grada, 1994
375 s. : obr.

objednat
ISBN 80-7169-088-0 (váz.)
Rejstř.
Farmakologie - atlasy
000006401
Obsah // Obecná farmakologie // Historie farmakologie // Původ léčivých látek Droga a účinná látka Vývoj nového léku // Aplikace léčiv  o // Aplikační formy pro perorální podám, pro aplikaci do oka a do nosu . ö Aplikační formy pro parenterální, inhalační, rektální a vaginální a také // kožní podávání ... // Inhalační aplikace léčiva... 4 // Dermatika... // Od podání léčiva ? jeho distribuci v organismu ...10 // Buněčné mechanismy Místa zásahu léčiv // 20 // Distribuce v organismu // Vnější tělesné bariéry... // Bariéry mezi krví a tkáněmi ... // Prostup membránou... // Různé možnosti distribuce léčiv ... // Vazba léčiv na plazmatické bílkoviny ... // Eliminace léčiv // Játra jako eliminační orgán ... *... // Biotransformace léčiv... // Enterohepatální oběh, konjugační reakce ... // Ledviny jako exkreční orgán... // Eliminace lipofilních a hydrofilních látek ... // Farmakokinetika  // Změny koncentrace látky v čase - exponenciální funkce . . . // Časový průběh koncentrací léčiv v plazmě...• • • • // Kumulace: dávka, dávkovací interval a regulace plazmatických // hladin ... // Změny eliminace v průběhu farmakoterapie... // Kvantitativní hodnocení účinků léčiv // Vztah mezi dávkou a účinkem ... // Vztah mezi koncentrací a účinkem... // Křivky vztahu mezi koncentrací a vazbou... // Interakce látka - receptor // Typy vazeb ... // 22 // 24 // 26
28 // 30 // 32 // 34 // 38 // 40 // 42 // . 44 . 46 // . 50 . 50 // . 52 . 54 . 56 // 58 // Agonisté - antagonisté // Enantioselektivita účinků léčiv... // Typy receptom ... ... // Mechanismus působení receptom spřažených s G-proteinem...66 // Časový průběh plazmatických koncentraci a účinek...i.’ .68 // Nežádoucí účinky léčiv Nežádoucí účinky léčiv // Léková alergie ... ... // Poškození dítěte při užívání léčiv během těhotenství a v době kojení 74 Účinky nezávislé na léčivu // Placebo, homeopatie ...  // Speciální farmakologie . . // ...79 // Farmaka ovlivňující sympatikus // Sympatický nervový systém ... ?? // Stavba sympatiku, mediátory sympatického systému ...co // Adrenergní synapse... ... // Podskupmyadrenergních receptom a účinky katecholaminů ’ i ’ ’ 84 ztahy mezi strukturou a účinky sympatomimetik // Latky s nepřímým sympatomimetickým účinkem ...88 // oc-sympatomimetika, a-sympatolytika on // ß-sympatolytika (ß-blokätory) ...  // Diferenciace ß-blokätom... ?? // Antisympatotonika... ’ . ... // Farmaka ovlivňující parasympatikus // Parasympatický nervový systém... QS // Cholinergní synapse ...  // Parasympatomimetika ...’ ’ ‘ ... // Parasympatolytika ... Jq // Nikotin // Přenos v gangliích ... // Změny tělesných funkcí vyvolané nikotinem... // Následky kouření tabáku... ... // Biogenní aminy // Snf aminy ".Účinky 3 moŽnosti oviivnční farmaky, dopamin,
// Serotonin...~... ... // Vazodilatancia // 108 // 110 // 112 // 114 // 116 // Vazodilatancia - přehled Organické nitráty . . . Antagonisté vápníku . Inhibitory ??? ... // 118 // 120 // 122 // 124 // ??? ? vii vňuj ící hladké svaly orgánů // Farmaka ovlivňující srdce // Přehled možností ovlivněni srdeční funkce Pochody při kontrakci a relaxaci... // Srdeční glykosidy... // líné látky působící pozitivně motropne... ¦ // Terapeutické zásady při chronické nedostatečnosti srdečního svalu // Látky ? léčení srdečních arytmií...• •, ’ // Elektrofyziologické účinky antiarytmik typu blokatoru sodíkového kanálu... // 126 // 128 // 128 // 130 // 132 // 132 // 134 // 136 // Antianemika ... // Látky používané ? léčení anémii . // Vitamin Bi2 •  ... // Kyselina listová... // Sloučeniny železa... // 138 // 138 // 138 // 140 // Antitrombotika // Profylaxe a terapie trombóz . Kumarinové deriváty, heparin . Fibrinolytická terapie . . . . . Inhibice agregace trombocytů Inhibice agregace erytrocytu . // Náhražky plazmy ... // Farmaka proti hyperlipidemiíni Látky snižující hladiny lipidů . // 142 // 144 // 146 // 148 // 148 // 150 // 152 // Diuretika // Diuretika - přehled ...•••;•... // Zpětná resorpce NaCl v ledvinách, osmotická diuretika... // Sulfonamidová diuretika...• ; * // Diuretika šetřící kalium, kyselina etakrynová, admretin a deriváty // 154 // 156 // 158 // 160 // Léčiva používaná
u gastroduodenálních vředů  // Léčiva používaná u žaludečních a duodenálních vředů // Lax ancia // Laxancia, látky zvětšující objem střevního obsahu Laxancia dráždící střevo, zneužívání laxancií . . Kyselina ricinová - laxans dráždící tenké střevo . // Laxancia dráždící tlusté střevo... // Olejové laxans ... // Léčiva používaná u průjmů // Látky užívané ? léčení průjmů... // 166 // 168 // 170 // 170 // 170 // 174 // Další léčiva trávicího ústroji . . // Farmaka ovlivňující motorický systém // Depolarizující myorelaxancia... 180 // Antiparkinsonika... 182 // Antiepileptika... 184 // Farmaka potlačující bolest Vznik a vedení bolesti // Antipyretická analgetika Ikosanoidy . . . // Antipyretická analgetika // Nesteroidní antirevmatika... // Regulace tělesné teploty a antipyretika Lokální anestetika . . . // Opioidy // 188 // 190 // 192 // 194 // 196 // 198 // Analgetika morfinového typu, opioidy Použiti a farmakokinetika opioidů Lečení chronických bolestí opioidy ’ Celková anestetika // Celková anestezie a celková anestetika Inhalační celková anestetika ... // Injekční celková anestetika... // Hypnotika Hypnotika . . // Spánkový práh a spánková pohotovost Psychofarmaka // 204 // 208 // 208 // 210 // 212 // 214 // 216 // 218 // Benzodiazepiny... // pmemchk0kÍnetÍka benZOdÍaZePÍnú’léková závislost na benzodiaze-’  Farmakoterapie cyklothymie ... // ’; I // Farmakoterapie
u schizofrenie, neuroleptika ? ’ ’ ’ ’  Psychotomimetika (psychedelika, hahicinogeny) // Hormony ’ ’ ’ ‘ // Hypotalamické a hypofyzární hormony Hormony štítné žlázy ... // Hypertyreóza a tyreostatika // Terapie glukokortikoidy ... ’ ’ ‘ ’ // Androgeny, anabolika, antiandrogenní látky // 236 // 238 // 240 // 242 // 246 // Zrání vai íčka a ovulace, tvorba estrogenů a gestagenů // Perorální antikoncepční přípravky ... // Léčení inzulínem... // Léčení inzulin-dependentního diabetes mellitus . . . Léčení non-inzulin-dependentního diabetes mellitus Léčiva zabezpečující homeostázu vápníku... // Antibakteriální látky // Farmaka proti bakteriálním infekcím... // Inhibitory syntézy buněčné stěny... // Inhibitory syntézy kyseliny tetrahydrolistové . . . . // Inhibice funkce DNK... // Inhibitory proteosyntézy ... // Léčiva proti infekcím vyvolaným mykobakteriemi // Antimykotika // Léčiva proti mykózám ... // Virostatika // Léčiva proti virům ... // Dezinfekční prostředky ... // Léčiva parazitárních nákaz // Léčiva proti endoparazitům a ektoparazitům ... // Léčiva proti malárii... // Cytostatika // Farmaka proti maligním nádorům ... // Imunosupresiva... // Antidota . // Léčení otrav, antidota... // Terapie speciálních onemocnění // Angina pectoris... // Hypertenze a antihypertenziva... • // Formy hypotonie a jejich medikamentózni terapie . // Dna a její léčení... // Osteoporóza...
Revmatická artritida a její léčení... // Migréna a její léčení ... // Léčiva při nemocech z nachlazení ... // Antialergická terapie ... // Zvracení a antiemetika ... // Doplňující literatura... // Seznam léčiv... // Rejstřík... // 248 // 250 // 252 // 254 // 256 // 258 // 260 // 262 // 266 // 268 // 270 // 274 // 276 // 278 // 282 // 284 // 286 // 288 // 290 // 292 // 296 // 300 // 302 // 304 // 306 // 308 // 310 // 312 // 314 // 316 // 318 // 319 356

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC