Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.8) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Computer Press, 2000
xi,218 s. : il.

ISBN 80-7226-247-5 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, předmluvu, slovníček pojmů, rejstřík
Automatizace - učebnice
Řízení - systémy automatizované - učebnice
000006411
Obsah // Předmluva xi // I. Základní pojmy 1 // 1.1 Úvod 1 // 1.2 Úloha regulace 1 // 1.3 Regulovaná soustava 2 // 1.4 Technicko-ekonomický a společenský význam automatizace 2 // 1.5 Základní pojmy řízeni 3 // 1.6 Přehled základních pojmů a definice z regulační techniky 4 // 1.7 Realizace řídicího obvodu 6 // 1.8 Druhy regulací 8 // II. Vlastnosti členů regulačních obvodů 11 // 2.1 Statické vlastnosti regulačních členů 11 // 2.2 Úvod do matematického řešení regulačních obvodů 18 // 2.3 Dynamické vlastnosti a diferenciální rovnice členu 28 // 2.4 Přenos členu 28 // 2.5 Frekvenční charakteristiky 29 // 2.6 Přechodová charakteristika 32 // 2.7 Setrvačný člen 33 // 2.8 Proporcionální člen 36 // 2.9 Kmitavý člen a členy vyšších řádů 38 // 2.10 Členy s dopravním zpožděním 44 // 2.11 Derivační člen 47 // 2.12 Integrační člen 49 // III. Regulované soustavy a ústřední regulační členy (regulátory) 55 // 3.1 Statické a astatické regulované soustavy 55 // 3.2 Rozdělení regulátorů 57 // Obsah // IV. Algebra blokových schémat 61 // 4.1 Sériové řazeni bloků 61 // 4.2 Paralelní řazení bloků 62 // 4.3 Zpětnovazební řazení bloků (antiparalelní) 63 // 4.4 Kombinované řazení bloků 65 // 4.5 Přenos řízení a přenos poruch 67 // V. Vlastnosti regulátorů 71 // 5.1 Proporcionální regulátor 71 // 5.2 Integrační regulátor 72 // 5.3 Derivační regulátor 73 // 5.4 Proporcionálně
integrační regulátor 74 // 5K Proporcionálně derivační regulátor 78 // 5.6 Proporcionálně integračně derivační regulátor 81 // 5.7 Použití regulátorů 84 // VI. Stabilita a kvalita regulačního // obvodu 87 // 6.1 Kritéria stability 87 // 6.2 Nyquistovo kritérium stability 88 // 6.3 Nyquistovo kritérium v logaritmických souřadnicích 90 // 6.4 Kvalita regulačního pochodu 94 // 6.5 Způsoby zvyšování kvality regulace 97 // 6.6 Hurwitzovo kritérium stability 98 // 6.7 Routh - Schurovo kritérium stability 101 // 6.8 Nespojitá regulace 102 // 6.9 Použitá literatura 107 // VII. Logické obvody 109 // 7.1 Logická algebra (Booleova) 109 // 7.2 Kombinační obvody 110 // 7.3 Základní logické funkce 115 // 7.4 Zjednodušováni logických funkcí 122 // 7K Multiplexery a jejich využití 128 // 7.6 Sekvenční logické funkce 131 // 7.7 Rozdělení sekvenčních obvodů 134 // viii // Obsah // 7.8 Příklady 144 // 7.9 Použitá literatura 157 // VIII. Fuzzy logika 159 // 8.1 Historie 159 // 8.2 Podstata fuzzy logiky 159 // 8.3 Fuzzy řízení 160 // 8.4 PLC a fuzzy pro všední den 161 // 83 Teorie vědcům, metodika programátorům 161 // 8.6 Fuzzy zobecněné logické funkce 162 // 8.7 Fuzzifikace 163 // 8.8 Zobecněné logické operátory 167 // 8.9 Výchozí výraz a minimalizace 175 // 8.10 Závěr 178 // 8.11 Literatura 179 // IX. Číslicové (diskrétní) řízení 181 // 9.1 Historický vývoj číslicové techniky 181 // 9.2 Základní
pojmy 182 // 9.3 Výhody diskrétního řízení (vzhledem ke spojitému) 183 // 9.4 Základní principy diskrétního řízení 184 // 9.5 Teorie číslicových regulačních obvodů 190 // 9.6 Přenosy uzavřeného regulačního obvodu 200 // 9.7 Použitá literatura 200 // X. Matematický dodatek 201 // 10.1 Rozdělení signálů 201 // 10.2 Obecné řešení pomocí transformace 201 // 10.3 Vzorce pro Laplaceovu transformaci a transformaci Z 202 // 10.4 Základní slovník Laplaceovy a Z transformace 205 103 Slovník Laplaceovy transformace pro využití // v automatizační technice 208 // 10.6 Slovníček pojmů 212 // Rejstřík 216

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC