Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:110x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
141 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-308-5 (brož.)
Spisy Ostravské univerzity ; sv. 127/2007
Obsahuje bibliografii na s. 131-140 a bibliografické odkazy
000006435
OBSAH // 1 Úvod...5 // 2 Přejímky z cizích jazyků v české slovní zásobe...6 // 2.1 Obecně k přejímání lexikálních jednotek ... 6 // 2.2 Hledisko diachronické ... 10 // 2.3 Původ přejímek... 15 // 2.4 Aspekty užívání přejatých slov... 18 // 2.5 Postavení přejímek v českém lexiku... 24 // 3 Formální adaptace přejatých lexikálních jednotek...26 // 3.1 Typy přej ímek podle stupně formální adaptace... 26 // 3.2 Ortograficko-ortoepická adaptace... 31 // 3.3 Výrazy užívané v původních neohebných tvarech ... 37 // 3.4 Morfologická a slovotvorná adaptace... 50 // 3.4.1 Substantiva... 51 // 3.4.2 Adjektiva ... 64 // 3.4.3 Slovesa... 70 // 3.5 Cizojazyčné prefixy a prefixoidy ... 76 // 3.6 Přejatá a hybridní kompozita... 86 // 3.7 Přejaté zkratky a jejich deriváty v češtině ... 98 // 4 Specifické oblasti užívání cizojazyčných přejímek... 103 // 4.1 Odborná názvosloví... 103 // 4.2 Oblast reklamy... 107 // 4.3 Názvy firem a profesí... 109 // 4.4 Vybrané sociolekty... 112 // 4.4.1 Graffiti ... 115 // 4.4.2 Sport... 116 // 4.4.3 Moderní hudba... 120 // 4.4.4 Počítače a komimikační technologie ... 121 // 5 Závěr... 128 // 6 Bibliografie ... 131 // 6.1 Seznam bibliografie použitých titulů jiných autorů... 131 // 6.2 Vlastní bibliografie autorky... 138 // Seznam použitých zkratek ... 141 // 3

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC