Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:35x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
326 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-312-3 (váz.)
ISBN 8026203240 (ebook)
ISBN 9788026203247 (ebook)
"Kniha je dílčím výsledkem autorovy práce na výzkumném záměru Psychologického ústavu AV ČR ;Člověk v kontextu celoživotního vývoje; AVOZ 70250504"--Rub tit. s.
Obsahuje bibliografii na s. 309-318, bibliografické odkazy a rejstříky
Psychologům, religionistům, teologům, studentům těchto oborů a zájemcům o náboženství a víru
Popsáno podle tištěné verze
000006440
Obsah ... // Předmluva... // ÚVODEM // O knize, jejích čtenářích a autorovi // DÍL 1 // Psychologie náboženství a její kontexty // KAPITOLA 1 4 // Zde a nyní: Západ a jeho náboženství...19 // 1.1 Neodbytné otázky... // 1.2 Moderní člověk bez náboženství?...23 // 1.3 Psychologie jako věda a jako náboženství... 26 // Předmět a metoda psychologie ...27 // Psychologie jako duchovní hnutí...29 // KAPITOLA Z // Náboženství a spiritualita v psychologické perspektivě // 2.1 Co je náboženství?... // 5 // PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ A SPIRITUALITY // 2.2 Náboženství a spiritualita jako předmět psychologie...42 // 2.3 Cesta pojmu spirituality do psychologie a v psychologii ...46 // Ražba psychologického pojmu spirituality...48 // Spiritualita proti náboženství?...50 // Spiritualita partikulární a univerzální...54 // Psychometrická operacionalizace spirituality...56 // Spiritualita jako integrující komponenta osobnosti...59 // Spiritualita a lidské vztahy...61 // Üloha psychologie v hledání nové spirituality...63 // KAPITOLA 3 // Dějiny psychologie náboženství...67 // KAPITOLA 4 // Psychologie náboženství v interdisciplinárním kontextu...75 // 4.1 Psychologie náboženství jako součást religionistiky...75 // 4.2 Psychologie náboženství jako součást psychologie...78 // 4.3 Psychologie náboženství a teologie...79 // DÍL 2 // Psychologická Fenomenologie náboženství a spirituality...? // KAPITOLA 5 // Formy
spirituálních prožitků...83 // 5.1 Numinosum ...83 // 5.2 Spirituální každodennost ...86 // 5.3 Mimořádné spirituální prožitky...94 // Zjevení a posedlost...96 // Entuziastické prožitky. Glosolálie...97 // Meditační mystika...99 // KAPITOLA ? // Eticko-spirituální prožívání...105 // 6.1 Dobro - zlo - etika - spiritualita...105 // 6.2 Duchovní život jako participace na zápasu mezi dobrem a zlem .109 // 6.3 Svědomí - popis fenoménu...110 // ? // OBSAH // 6.4 „Nesnáze“ se svědomím...114 // 6.5 Náboženství, sexualita a vina...117 // Povaha psychosexuálního vývoje ve vztahu ? morálce...117 // Skrytá síla sexuálního puzení...118 // KAPITOLA 7 // Náboženství a psychopatologie...121 // 7.1 Vliv náboženství na psychopatologii: globální pohled...122 // 7.2 Průnik spirituální a psychopatologické fenomenologie...124 // 7.3 Spirituální projevy pod vlivem psychopatologie...125 // 7.4 Náboženská etiologie duševních poruch...129 // DÍL 3 // Psychologické teorie náboženství a spirituality...m // KAPITOLA 8 // Duše, tělo a náboženství...135 // 8.1 Závislost psychických jevů na biologických...136 // Tělesná konstituce a spirituální individualita...136 // Aktuální zdravotní stav...138 // Reakce na chemické ovlivnění těla...138 // 8.2 Závislost biologických jevů na psychických...139 // Vliv činnosti na mozek...139 // Tělesné poruchy funkční a psychosomatické...139 // Volní ovlivňování tělesných
dějů běžně nezávislých na vůli...140 // Psychofyziologický doprovod spirituální zkušenosti...141 // Léčivý vliv duševních stavů a procesů na tělesné nemoci...141 // 8.3 Evoluční psychologie náboženství...141 // KAPITOLA 3 // Freudovy teorie náboženství...149 // 9.1 Náboženství v životě a díle Sigmunda Freuda (1856-1939)... 149 // 9.2 Vybrané myšlenky Freudových psychologických teorií...154 // 9.3 Freudovy analýzy náboženství...158 // Bůh jako otec...158 // Náboženství jako neuróza ...159 // ? psychohistorii náboženství: Totem a tabu...159 // 7 // PSYCHOLOGIE NÄBOÍEHSTVÍ A SPIRITUALITY // KAPITOLA ID // Současná psychoanalýza: Náboženství? Proč ne...I6i // 10.1 Cesta psychoanalýzy 20. stoletím...161 // 10.2 Melanie Kleinová...164 // 10.3 Winnicottovská inspirace ...168 // 10.4 Heinz Kohut: Narcistický základ spirituality...170 // 10.5 Náboženská zralost podle Otto F. Kernberga...173 // KAPITOLA 11 // Jungova analytická psychologie...175 // 11.1 Náboženství v životě a díle C. G. lunga (1875-1961) ... 175 // 11.2 Jádro Jungovy psychologie...182 // Vědomí... . 182 // Pojem Já ...183 // Nevědomí ...185 // Archetypy ...189 // Antinomie a enantiodromie...191 // Životní parabola a individuace ...192 // 11.3 Jungova psychologie náboženství...202 // Hlavní motivy Jungova zájmu o náboženství ...202 // Vymezení psychologické roviny pro přístup ? náboženství...204 // Funkce a životní důležitost
náboženství...206 // Dějiny křesťanské religiozity a její současná krize...209 // KAPITOLA 12 // Jungova dědictví v transpersonální psychologii. Stanislav Grof...217 // Jung a Grof: Konfrontace v sedmi bodech...224 // KAPITOLA 13 // Humanistická psychologie náboženství a spirituality...227 // 13.1 Gordon Allport (1897-1967)... 227 // 13.2 Erich Fromm (1900-1980)... 228 // 13.3 Abraham Maslow (1908-1970)... 231 // KAPITOLA 14 // Celoživotní vývoj spirituality...237 // 14.1 Eriksonovo hledání osobní orientace jako základ jeho díla ...238 // OBSAH // 14.2 Teorie osmi stadií celoživotního vývoje...239 // Stadium základní důvěry a naděje (zhruba první rok života)...240 // Stadium první autonomie (zhruba od prvních do třetích // narozenin)...241 // Stadium iniciativy...242 // Stadium snaživosti...243 // Stadium identity...244 // Stadium intimity...247 // Stadium generativity...249 // Stadium integrity...250 // 14.3 Strukturálně-genetický přístup...252 // Fowlerovy stupně víry - modifikace Eriksonovy teorie...253 // Koncepce náboženského úsudku Fritze Osera...255 // DÍL 4 // Speciální témata a aplikace ...259 // KAPITOLA 15 // Psychologie náboženské konverze...261 // 15.1 Fenomenologie konverze...261 // 15.2 Teorie konverze...266 // KAPITOLA 16 // Fundamentalismus, fanatismus a takzvané sekty...271 // 16.1 Vymezení tématu ...271 // 16.2 Analýza fundamentalistických názorů a postojů...274 // 16.3 Individuální psychologická
dynamika fundamentalisty...275 // 16.4 Sociálně psychologická dynamika fundamentalistické skupiny .. 278 // KAPITOLA 17 // Psychometrie religiozity a spirituality...283 // 17.1 Techniky měření...283 // 17.2 Pražský dotazník spirituality...285 // 17.3 Specifická sanktifikace...288 // 17.4 Test spirituální citlivosti...289 // 9 // PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ ? SPIRITUALITY // KAPITOLA 1B // Spirituální individualita a osobnost...291 // KAPITOLA 13 // Náboženství, spiritualita a psychoterapie...299 // 19.1 Zdraví jako cíl náboženství...300 // 19.2 Psychoterapie jako konkurent náboženství...301 // 19.3 Paralely mezi náboženským působením // a psychoterapeutickými technikami...303 // 19.4 Integrace náboženských a psychoterapeutických metod...306 // Literatura... 309 // Základní literatura...309 // Speciální literatura a prameny...310 // Rejstřík jmenný ...319 // Rejstřík věcný...323 // io
(OCoLC)228498706
cnb001758012

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC