Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.12.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2003
1093 s. : il. + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-247-0339-4 (brož.)
Profesionál
angličtina
Další názvový údaj z obálky: správa projektů, zvýšení efektivity, málo známé možnosti, 3D modelování
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, přílohy, rejstřík, stejnojmenný přiložený CD-ROM obsahující AutoCAD - trial verze, výkresy ke cvičením, "The ABCs of AutoLisp", kapitoly o VBA, knihovnu symbolů. utility a nadstavby
AutoCAD 2002 (software) - učebnice
000006549
Úvod ...27 // Jak používat tuto knihu ...27 // Jak rychle nalézt potřebnou informaci ...27 // Co můžete očekávat ...28 // Část 1: Základy ...28 // Část 2: Stavíme na základech ...28 // Část 3: Na cestě k mistrovství ...29 // Část 4: Modelování a kreslení v prostoru ...29 // Část 5: Uživatelské úpravy AutoCADu a integrace ...29 // Přílohy ...29 // Minimální systémové požadavky ...30 // Styly použité v této knize ...30 // Co najdete na CD ROM ...31 // Software ...31 // Elektronické pomůcky ...34 // Soubory výkresů pro jednotlivá cvičení ...35 // Novinky v AutoCADu 2002 ...35 // Programový balík AutoCAD 2002 ...36 // Nové možnosti pořízení AutoCADu ...36 // Kontaktujte autora ...37 // 1. část: Základy ...39 // 1. AutoCAD ...41 // 1.1 Seznámení ...41 // Okno AutoCADu ...42 // Rozevírací nabídky ...48 // Panely nástrojů ...53 // 1.2 Práce s AutoCADem ...59 // Otevření souboru ...59 // Zvětšování a zmenšování ...60 // Ukládání souboru během práce ...64 // Změny ve výkresu ...64 // Otevírání několika souborů současně ...65 // Ukončení práce s AutoCADem ...66 // 1.3 Vyzkoušejte si ...67 // 2. První výkres ...68 // 2.1 Seznámení s panelem nástrojů Kresli (Draw) ...68 // 2.2 Začínáme s prvním výkresem ...71 // 2.3 Zadávání vzdáleností v souřadnicích ...77 // Zadávání polárních souřadnic ...77 // Zadávání relativních pravoúhlých souřadnic ...78 // 2.4 Významy režimů kurzoru a vysvětlení výzvy ...81 // Příkazové volby ...82 // 2.5 Výběr objektů ...86 // Výběr objektů v AutoCADu ...87 // Výběr objektů před příkazem (podstatné jméno/sloveso) ...93 // Omezení výběru objektů podstatné jméno/sloveso ...96 // 2.6 Úpravy s uzly ...97 // Vytahování čar pomocí uzlů ...97 // Přesouvání a otáčení s uzly ...99 // 2.7 Použití nápovědy ...101 //
Použití karty Vyhledávat (Search) ...102 // Používání kontextové nápovědy ...103 // Další zdroje nápovědy ...104 // 2.8 Zobrazení údajů v textovém okně ...104 // 2.9 Zobrazování vlastností objektu ...105 // 2.10 Vyzkoušejte si ...106 // 3. Práce s nástroji ...108 // 3.1 Nastavení pracovní plochy ...108 // Výběr jednotek ...109 // Komfortní doladění měrného systému ...111 // Nastavení rozměrů výkresu ...111 // Porozumění měřítkům ...112 // 3.2 Použití režimů AutoCADu pro náčrty ...114 // Použití rastru na pozadí ...115 // Použití režimů uchopování ...116 // Současné použití rastru a uchopování ...117 // Použití polárního trasování a uchopování jako měřítka, úhloměru a // trojúhelníku ...118 // Nastavení úhlu při polárním trasování ...120 // 3.3 Analýza procesu kreslení ...121 // Umístění objektu vzhledem k ostatním objektům ...122 // Podrobnější popis ...123 // Modifikace objektu ...124 // 3.4 Plánování a náčrt výkresu ...129 // Tvorba přípravné skici ...130 // Použití skici ...131 // Dokončení objektu ...140 // Zarovnávání objektů s použitím uchopování objektů ...141 // 3.5 Vyzkoušejte si ...148 // 4. Organizace práce ...150 // 4.1 Vytváření symbolu ...150 // Vysvětlení k dialogovému oknu Definovat blok (Block Definition) ...152 // 4.2 Vkládání symbolu ...153 // Otáčení a změna měřítka bloku ...156 // Použití existujícího výkresu jako symbolu ...156 // 4.3 Modifikace bloku ...159 // Rušení a úprava bloku ...159 // Ukládání bloku jako souboru s výkresem ...161 // Nahrazení existujících souborů bloky ...161 // Další použití bloků ...162 // Seskupování objektů ...163 // Modifikace členů skupiny ...165 // 4.4 Organizace informací pomocí hladin ...169 // Vytváření a přiřazování hladin ...170 // Práce s hladinami ...177 //
Ovládání zobrazení hladiny ...179 // Hledání požadovaných hladin ...181 // Přiřazení typu čáry hladině ...184 // Přidání typu čáry do výkresu ...186 // 4.5 Nastavení tloušťky čar ...190 // 4.6 Sledování bloků a hladin ...190 // Používání funkce Protokol (Log File) ...191 // 4.7 Hledání souborů na pevném disku ...192 // 4.8 Vkládání symbolů metodou „táhni a pusť" ...193 // 4.9 Vyzkoušejte si ...194 // 2. část: Stavíme na základech ...199 // 5. Editace jako produktivní nástroj ...201 // 5.1 Tvorba a použití šablon ...201 // Tvorba šablony ...201 // Použití šablon ...202 // 5.2 Vícenásobné kopírování objektu ...204 // Kruhové kopírování ...204 // Tvorba kopií v řádcích a ve sloupcích ...207 // Doladění aktuálního pohledu ...210 // Import nastavení ...214 // Použití trasování uchopování objektů k umístění objektů ...218 // Začištění načrtnutých čar ...222 // Přesné umístění dveří ...225 // Použití polárního trasování a trasování uchopování objektů jako // konstrukčního nástroje ...227 // Zjištění vzdálenosti podél oblouku ...235 // Změna délky objektu ...237 // Tvorba nového výkresu s použitím částí z jiného výkresu ...237 // 5.3 Rýsování multičar ...239 // Uživatelské nastavení multičar ...239 // Spojování a editace multičar ...243 // 5.4 Eliminace bloků, hladin, typů čar, tvarů a stylů ...244 // Selektivní odstraňování nepoužitých prvků ...244 // Odstranění všech nepoužitých prvků ...245 // 5.5 Vyzkoušejte si ...246 // 6. Zlepšení kreslicích dovedností ...247 // 6.1 Skládání částí ...247 // 6.2 Ovládání obrazovky v AutoCADu ...250 // Regenerování (Regen) a překreslování (Redraw) ...250 // Jiné způsoby ovládání zobrazení v AutoCADu ...250 // Volba Zmrazená hladina (Frozen Layer) ...258 //
Správné používání příkazů Zmrazit (Freeze) a Vypnout (Off) ...259 // Použití funkce pro regenerování (Regen) ...259 // 6.3 Použití šrafovacích vzorů ve výkresu ...259 // Umístění šrafovacích vzorů na určitou plochu ...259 // Přesné umístění šrafovacích vzorů ...261 // Aktualizace bloků v souboru s plánem ...264 // Změna plochy šrafování ...265 // 6.4 Úprava šrafovacího vzoru ...266 // Význam voleb v dialogovém okně Hraniční šrafování (Boundary Hatch) ...268 // Použití rozšířených voleb šrafování ...269 // Typ objektu ...270 // Metoda detekce ostrůvků ...270 // Vlastnosti množiny hranic ...271 // Prostorové projektování a šrafovací vzory ...272 // 6.5 Použití externích referencí ...273 // Připojení výkresu jako Xref ...274 // Současná editace Xref a souborů, které je obsahují ...275 // Další rozdíly mezi externími referencemi a bloky ...276 // Další volby dialogového okna Externí reference ...276 // Oříznutí pohledů Xref a zvýšení výkonu ...278 // 6.6 Editace Xrefů na místě ...280 // Přidání a odstranění objektů z bloků a Xref ...282 // 6.7 Vyzkoušejte si ...285 // 7. Tisk a kreslení ...287 // 7.1 Tisk výkresu ...287 // 7.2 Nastavení plotru ...290 // Velikost papíru a jednotky ...291 // Orientace výkresu ...292 // Tisková oblast ...293 // Odsazení (Plot Offset) ...298 // Možnosti (Plot Options) ...299 // 7.3 Kreslení WYSIWYG ...300 // Měřítko tisku ve výřezu karty Rozvržení (Layout) ...303 // 7.4 Nastavení barev, stylů čar v rozích a výplňových vzorů ...306 // Výběr mezi tabulkami barevných a pojmenovaných stylů vykreslování ...307 // Vytváření tabulky stylů barevného vykreslování ...308 // Úpravy a použití tabulek stylů vykreslování ...310 // Další volby v editoru tabulky stylu vykreslování ...318 //
7.5 Přiřazení stylů vykreslování přímo hladinám a objektům ...322 // Používání tabulky pojmenovaných stylů vykreslování ...322 // Přiřazení stylů vykreslování objektům ...325 // Přiřazení tabulek stylu vykreslování hladinám ...327 // 7.6 Tisk různých rozvržení ...329 // 7.7 Přidávání výstupních zařízení ...330 // Úpravy nastavení plotru ...333 // 7.8 Uložení nastavení stránky ...335 // 7.9 Hardwarové možnosti plotru a tiskárny ...336 // Omezení plotru ...337 // Tisková oblast plotru ...338 // 7.10 Dávkové vykreslování ...338 // 7.11 Posílání výkresů servisní organizaci ...341 // 7.12 Vyzkoušejte si ...341 // 8. Vkládání textu do výkresů ...342 // 8.1 Vkládání textu do výkresů ...342 // 8.2 Formátování textu v AutoCADu ...345 // Nastavení písma a výšky textu ...345 // Rychlá změna vlastností textu ...348 // Vkládání barvy, zlomků a speciálních symbolů ...348 // Nastavení šířky okna hranice textu ...349 // Změna zarovnání více textových objektů ...353 // Nastavení řádkování ...353 // Úprava existujícího textu ...354 // Převádění na velká a malá písmena ...354 // Text a měřítko ...355 // 8.3 Organizování textu podle stylů ...356 // Vytvoření stylu ...356 // Použití typu stylu ...357 // Převedení aktuálního stylu na implicitní styl ...360 // Volby v dialogovém okně Styl textu (Text Style) ...360 // Přejmenování stylu textu ...361 // 8.4 Písma a symboly ...362 // 8.5 Vkládání speciálních znaků ...364 // 8.6 Vkládání jednoduchých textových objektů ...366 // Úpravy jednořádkových textových objektů ...368 // Zarovnání jednořádkových textových objektů ...368 // Používání speciálních znaků u jednořádkových textových objektů ...370 // 8.7 Kontrola pravopisu ...372 // Výběr slovníku ...373 // 8.8 Nahrazování písem ...374 //
Vyhledání a nahrazení textu ...376 // 8.9 Zrychlování práce s lupou a překreslování pomocí příkazu Qtext ...379 // 8.10 Vyzkoušejte si ...379 // 9. Kótování ...v ...381 // 9.1 Součásti kóty ...381 // 9.2 Vytvoření kótovacího stylu ...382 // Nastavení stylu primární jednotky ...384 // Nastavení výšky písma kóty ...385 // Umístění a orientace kót ...386 // Výběr šipky a nastavení měřítka ...387 // Nastavování alternativních jednotek ...390 // Nastavení výchozího kótovacího stylu ...391 // Úprava kótovacího stylu ...391 // 9.3 Kótování délkových rozměrů ...392 // Panel nástrojů Kóty (Dimension) ...393 // Umístění vodorovných a svislých kót ...393 // 9.4 Řetězové kóty ...394 // Kótování od společné základny ...396 // 9.5 Úprava kót ...397 // Přidání údajů do textu kóty ...397 // Definiční body ...399 // Drobné úpravy kót pomocí uzlů ...400 // Změna nastavení stylu u jednotlivých kót ...401 // Společná úprava prvků a jejich kót ...405 // Použití skutečného asociativního kótování ...407 // Zakreslení řetězových kót pomocí jednoduché operace ...411 // Odstranění alternativních kót ...412 // Použití režimu uchopování objektu při kótování ...413 // 9.6 Kótování nepravoúhlých prvků ...414 // Kótování nepravoúhlých délkových rozměrů ...415 // Kótování poloměrů, průměrů a oblouků ...417 // 9.7 Odkazová čára s poznámkou ...419 // Možnosti pro kreslení odkazové čáry ...420 // 9.8 Sklopení kótovacích čar ...422 // 9.9 Staniční kóty ...423 // 9.10 Předepisování tolerancí ...424 // 9.11 Vyzkoušejte si ...427 // 3. část: Na cestě k mistrovství ...429 // 10. Ukládání a propojení dat s grafikou ...431 // 10.1 Vytváření atributů ...431 // Přidávání atributů do bloků ...432 // Změna popisu atributu ...434 //
Vkládání bloků obsahujících atributy ...438 // 10.2 Úprava atributů ...441 // Úprava jednotlivých atributů ...441 // Úpravy vlastností a formátu textu atributu ...442 // Globální změny v atributech ...444 // Změna neviditelného atributu na viditelný ...445 // Globální změny formátu a vlastností atributů ...446 // Redefinice bloků obsahujících atributy ...448 // 10.3 Získávání a exportování údajů z atributů ...449 // Získávání informací ...449 // 10.4 Přístup k externím databázím ...456 // Nastavení systému pro přístup k databázi ...457 // Vytvoření souboru typu Data Link ...458 // Konfigurace datového propojení ...458 // Otevření databáze z programu AutoCAD ...461 // Hledání záznamu v databázi ...463 // Přidání řádku do databázové tabulky ...466 // 10.5 Připojení objektů k databázi ...467 // Vytvoření spojení ...467 // Hledání záznamů v databázi přes objekty výkresu ...470 // Hledání a výběr grafických objektů přes databázi ...472 // Přidání popisek pomocí spojení ...473 // Vytvoření připojené popisky ...475 // Skrytí popisek ...475 // Úpravy spojení ...476 // Jak pokračovat ...477 // 11. Práce s výkresy a rastrovými obrázky ...478 // 11.1 Trasování, úprava měřítka a skenování výkresů ...478 // Trasování výkresu ...479 // Kalibrace tabletu pro váš výkres ...481 // Trasování čar z výkresu ...484 // Konečné úpravy náčrtku ...486 // Jak elegantně pracovat s digitizéry ...494 // 11.2 Import a trasování rastrových obrázků ...495 // Úprava měřítka rastrového obrázku ...498 // Kontrola viditelnosti a překrývání objektů pomocí rastrových obrázků ...499 // Oříznutí rastrového obrázku ...500 // Nastavení jasu, kontrastu a síly rastrového obrázku ...503 // Vypínání rámečku, nastavení celkové kvality a ovládání průhlednosti ...504 // 11.3. Vyzkoušejte si ...507 //
12. Pokročilé metody editace ...508 // 12.1 Jak účinněji editovat ...508 // Editace již vytvořeného výkresu ...509 // Využívání dříve nakreslených objektů ...515 // 12.2 Používání uzlů pro zjednodušení editace ...525 // Vybírání nejbližších objektů ...530 // 12.3 Používání externích referencí (External References - Xrefs) // Příprava již vytvořeného výkresu pro Xrefy // Sestavování externích referencí pro vytvoření výkresu ...5J4 // Aktualizace bloků v externích referencích ...537 // Import pojmenovaných prvků z externích referencí ...540 // 12.4 Používání karet Rozvržení a režimu Výkresový prostor ...544 // Pojmy Modelový prostor (Model Space) a Výkresový prostor (Paper Space) 544 // Rozvržení výkresového prostoru ...546 // Vytvoření nových výřezů výkresového prostoru ...547 // Jak se dostat dovnitř výřezů : ...549 // Návrat do modelového prostoru na celé ploše obrazovky ...551 // 12.5 Práce s výřezy výkresového prostoru ...551 // Změna měřítka ve výkresovém prostoru ...553 // Nastavení hladin v jednotlivých výřezech ...556 // Vytvoření a používání vícenásobných nákresů výkresového prostoru ...558 // Vytvoření výřezů s nepravidelným tvarem ...559 // 12.6 Tloušťky čar, typy čar a kóty ve výkresovém prostoru ...561 // Úpravy a vzhled tloušťky čar ve výkresovém prostoru ...561 // Dialogové okno Nastavení tloušťky čáry (Lineweight Settings) ...564 // Měřítka typů čar a výkresový prostor ...564 // Kótování ve výkresovém prostoru ...565 // Použití asociativního kótování ve výkresovém prostoru ...565 // Další využití výkresového prostoru ...568 // 12.7 Správa hladin ...568 // Ukládání a další používání nastavení hladin ...569 // 12.8 Rychlý výběr, Filtr pro výběr objektů, Kalkulačka ...571 // Filtrace výběru ...571 //
Rychlý výběr (Quick Select) ...574 // Určování geometrie pomocí kalkulačky ...577 // 12.9 Vyzkoušejte si ...581 // 13. Kreslení křivek a výplní ...584 // 13.1 Úvod do kreslení křivek ...584 // Kreslení křivky ...584 // Volby křivky ...586 // 13.2 Editace křivek ...587 // Vyhlazení křivek ...590 // Editace vrcholů ...592 // 13.3 Vytváření spline křivky ...600 // 13.4 Použití skutečných spline křivek ...603 // Kreslení spline ...603 // Dolaďování spline křivek ...605 // 13.5 Dílkování křivek ...610 // Dělení objektů na segmenty stejné délky ...610 // Dělení objektů na dané délky ...611 // 13.6 Vytváření náčrtků v AutoCADu ...612 // Ruční náčrtky v AutoCADu ...612 // 13.7 Vyplňování ploch ...612 // Kreslení vyplněných oblastí ...613 // Překrývání plných čar a stínovaných výplní ...614 // Kreslení vyplněných kružnic ...г ...614 // Zapínání a vypínání vyplňování ...615 // 13.8 Vyzkoušejte si ...616 // 14. Získávání a výměna dat z výkresu ...618 // 14.1 Určení plochy mezi uzavřenými okraji ...618 // Zjištění plochy nebo polohy objektu ...618 // Určování plochy složitých tvarů ...621 // 14.2 Získávání obecných informací ...623 // Určení stavu výkresu ...624 // Sledování časových údajů ...625 // Získávání informací ze systémových proměnných ...626 // Zaznamenávání činností ...626 // Ukládání dat z textového okna AutoCADu ...627 // Ukládání vyhledávatelných informací do souborů AutoCADu ...628 // Vyhledávání souborů AutoCADu ...628 // 14.3 Výměna dat s jinými programy ...629 // Použití formátu .dxf ...629 // 14.4 Použití výkresů v DTP ...632 // Export rastrových souborů ...632 // Export vektorových souborů ...633 // 14.5 Kombinování dat z různých zdrojů ...636 // Úpravy propojení ...639 // Použití schránky pro export výkresů AutoCADu ...640 //
14.6 Použití DesignXML pro výměnu dat po Internetu ...641 // 14.7 Vyzkoušejte si ...641 // 4. část: Modelování a kreslení v prostoru ...643 // 15. Úvod do 3D ...645 // 15.1 Vytváření prostorové kresby ...645 // Změna 2D půdorysu na 3D model ...648 // Vytváření 3D objektu ...651 // 15.2 Prohlížení prostorové kresby ...652 // Nalezení izometrických a pravoúhlých pohledů ...653 // Použití dialogového okna k výběru 3D pohledů ...655 // 15.3 Vizualizace 3D modelu ...656 // Odstranění skrytých čar ...657 // Zobrazení skrytých čar čárkovaně ...658 // Použití stínového režimu u vašeho 3D modelu ...659 // 15.4 Získání požadovaných prostorových výsledků ...662 // 15.5 Kreslení 3D ploch ...663 // Použití filtrů bodů ...664 // Vytváření nepravidelných ploch v prostoru ...666 // Aktivace panelu nástrojů Plochy (Surfaces) ...667 // Přidání 3D plochy ...667 // Skrytí nepotřebných hran ploch ...670 // Použití předdefinovaných tvarů 3D plochy ...672 // Změna prostorového pohledu na plošný výkres ...672 // 15.6 Vytváření a používání diapozitivů ...672 // Vytváření diapozitivů ...672 // Prohlížení diapozitivů ...673 // Automatizování prezentace ...673 // Vytváření knihovny diapozitivů ...674 // 15.7 Vyzkoušejte si ...676 // 16. Použití pokročilých 3D funkcí ...678 // 16.1 Uživatelský systém souřadnic ...678 // Definice USS ...679 // Ukládání USS ...683 // Práce v USS ...683 // Použití výřezů v 3D kreslení ...688 // 16.2 Vytváření složitějších prostorových povrchů ...699 // Navržení tvaru v prostoru ...699 // Použití křivky ve 3D ...703 // Vytváření zakřivených 3D povrchů ...704 // Uspořádání prostředí ovládajícího síť ...710 // 16.3 Další nástroje kreslení ploch ...712 // Definice plochy pomocí dvou objektů ...712 // Vysunutí objektu podél přímky ...715 //
Vysunutí kruhové plochy ...716 // 16.4 Editace sítě ...718 // Další možnosti editace sítě ...720 // 16.5 Přesun objektů v prostoru ...720 // Srovnání objektů v 3D ...720 // Otáčení objektů ve 3D ...721 // 16.6 Pohled na model v perspektivě ...722 // Zapnutí perspektivního pohledu ...727 // Použití vizuálních pomůcek...728 // Nastavení kamery ...729 // Použití ořezávacích rovin ke skrytí částí pohledu ...734 // Jednoduchá animace pohledu ...737 // 16.7 Vyzkoušejte si ...738 // 17. Prostorové rendrování v AutoCADu ...740 // 17.1 Než začnete ...740 // 17.2 Rychlokurz rendrování ...740 // Simulace slunečních paprsků ...742 // Přidání materiálů ...750 // Úprava vzhledu materiálu ...753 // 17.3 Přidání scény pozadí ...756 // 17.4 Efekty s osvětlením ...757 // Simulace vnitřního osvětlení kancelářské budovy ...758 // Simulace noční scény světelnými kužely ...761 // Ovládání světel pomocí scén ...763 // 17.5 Přidání odrazů a detailů pomocí metody sledování paprsků ...767 // Přiřazení atributu zrcadlení ke sklu ...767 // Získání ostrého a přesného stínu metodou sledování paprsků ...769 // 17.6 Vytváření a úprava map textur ...770 // 17.7 Připojení krajiny a lidí ...775 // 17.8 Další volby výstupu rendrování ...780 // Rendrování do okna ...780 // Rendrování přímo do souboru ...781 // 17.9 Zdokonalení obrázku a editace ...782 // 17.10 Vyhlazení hrubých hran ...784 // 17.11 Vyzkoušejte si ...785 // 18. Práce s tělesy ve 3D ...787 // 18.1 Modelování těles ve 3D ...787 // 18.2 Vytváření trojrozměrných těles ...791 // Zobrazení panelu nástrojů trojrozměrných těles ...791 // Vytváření primitiv ...791 // Změna 2D křivky na těleso ...793 // Spojování primitiv ...796 // 18.3 Vytváření komplexních primitiv ...800 // Zúžení vysunutí ...801 // Vysunutí po zakřivené trajektorii ...802 //
Zatočení křivky ...805 // 18.4 Úpravy těles ...809 // Rozdělení tělesa na dvě části ...809 // Zaoblení hran pomocí nástroje Zaobli (Fillet) ...811 // Zkosení hran pomocí nástroje Zkos (Chamfer) ...812 // Použití nástrojů pro editaci těles ...814 // 18.5 Rozšíření procesu rovinného kreslení ...827 // Kreslení půdorysu, nárysu a bokorysu ...827 // Vytváření izometrických pohledů ...833 // Vytváření pohledu se skrytými čarami ...834 // Přidávání kót a značek ve výkresovém prostoru ...836 // Kreslení příčného řezu ...837 // Použití operací pro tělesa na 2D výkresy ...839 // 18.6 Zjišťování vlastností těles ...841 // Zjišťování objemových vlastností modelu ...841 // 18.7 Využívání výhod stereolitografie ...842 // 18.8 Vyzkoušejte si ...843 // 5. část: Uživatelské úpravy v AutoCADu a integrace ...845 // 19. Úvod do uživatelských nastavení ...847 // 19.1 Používání AutoLISPu ...847 // Nahrání a spuštění programu v AutoLISPu ...848 // 19.2 Správa knihovny AutoLISPu a VBA ...849 // Automatické načtení programů v AutoLISPu ...850 // 19.3 Vytváření klávesových maker s AutoLISPem ...850 // 19.4 Používání programů jiných firem ...853 // AutoCAD upravený podle potřeby ...; ...853 // Informace o programech na Internetu ...854 // Vlastní nabídky Autodesku ...854 // 19.5 Získání aktuálních informací ...854 // 19.6 Úpravy panelů nástrojů ...855 // Dialogové okno panelů nástrojů ...855 // Vytvoření vlastního panelu nástrojů ...858 // 19.7 Úpravy nástrojů v panelech ...859 // Vytváření vlastního tlačítka ...859 // Vytváření vlastní ikony ...861 // Nastavení vlastností rozevíracích tlačítek ...863 // Vytváření klávesových zkratek ...864 // 19.8 Přidávání vlastních rozevíracích nabídek ...867 // Vytvoření první rozevírací nabídky ...867 // Načtení nabídky ...868 //
Jak fungují rozevírací nabídky ...870 // 19.9 Makrojazyk Diesel ...874 // Použití jazyka Diesel v nabídkách ...875 // Použití jazyka Diesel pro popisy položek nabídky ...875 // 19.10 Vytváření vlastních typů čar ...876 // Prohlížení dostupných typů čar ...876 // Vytváření nového typu čáry ...879 // Kód typu čáry ...879 // Vytváření složitých typů čar ...880 // 19.11 Vytváření typů šrafování ...883 // 19.12 Vyzkoušejte si ...887 // 20. Sdílení výkresů na WWW ...888 // 20.1 Sdílení projektových výkresů pomocí nástroje eTransmit ...888 // 20.2 Vytvoření výkresu pro publikování na Webu ...891 // Vytvoření souboru DWF ...891 // Konfigurace výstupu DWF ...892 // 20.3 Vytváření WWW stránek obsahujících soubory DWF ...894 // Výběr obrázků ...898 // Přidání výkresů k seznamu obrázků ...898 // 20.4 Výměna souborů .dwg pomocí nástroje i-drop ...902 // 20.5 Připojení hypertextových odkazů pro propojení s jinými výkresy či stránkami ...903 // Vytváření hypertextových odkazů ...903 // Editace a mazání hypertextových odkazů ...906 // Bližší pohled na možnosti hypertextových odkazů ...907 // 20.6 Společná úprava výkresů pomocí nástroje Konference ...909 // Použití hlasové a obrazové komunikace ...913 // Sdílení v síti ...914 // Další možnosti nástroje Konference ...915 // Sdílení dalších programů pomocí programu NetMeeting ...916 // 20.7 Projektový management na Internetu ...919 // Správa projektů pomocí Buzzsaw.com ...919 // Mechanický design a RedSpark.com ...921 // 20.8 Vyzkoušejte si ...921 // 21. Správa a sdílení výkresů ...923 // 21.1 Seznámení se s nástrojem AutoCAD Dnes ...923 // Práce se skupinou Moje výkresy ...924 // Použití nástroje Vývěska AutoCAD Dnes ...929 // Práce se skupinou Autodesk PointA ...930 //
21.2 Správa výkresů pomocí nástroje Design Center ...932 // Základní úvod do nástroje DesignCenter ...932 // Otevírání a vkládání souborů pomocí DesignCenteru ...939 // Vyhledání a získání obsahu výkresu ...939 // Výměna dat mezi otevřenými soubory ...942 // Prohlížení dat různými způsoby ...942 // Načtení určitých souborů do DesignCenteru ...944 // 21.3 Stanovení standardů na pracovišti ...945 // Vybudování konvencí při vytváření hladin ...945 // Kontrola standardů na pracovišti ...946 // 21.4 Konverze nastavení vícenásobných hladin výkresu ...953 // 21.5 Pochopení skrytých výhod ...957 // Dodatky ...959 // Příloha A: Systémové požadavky ...961 // A.1 Grafický monitor ...961 // A.2 Grafická vstupní zařízení ...961 // Digitalizační tablet ...961 // A.3 Výstupní zařízení ...962 // Tiskárny ...962 // Souřadnicové zapisovače (Plotry) ...963 // A.4 Jemné úpravy vzhledu výkresu ...964 // Provádění detailních nastavení pomocí Konfigurace plotru (Plotter // Configuration) ...965 // Označení výkresu (Plot Stamp) ...975 // Řízení slučování ...977 // Výběr formátů papíru ...978 // Výběr tiskových zařízení ...979 // Nastavení barvy pozadí náhledu před tiskem ...979 // Nastavení barvy pozadí Windows Metafile ...980 // A.5 Detailní úpravy při exportu do PostScriptového souboru ...980 // A.6 Paměť počítače a výkonnost programu AutoCAD ...981 // AutoCAD a váš pevný disk ...982 // Co dělat při nedostatku paměti a nedostatku odkládacího prostoru ...982 // A.7 Nástroje programu AutoCAD pro lepší využití paměti ...982 // Úspora paměti a zvýšení rychlosti pomocí částečného otevření (Partial // ppen) ...983 // Úspora paměti pomocí Prostorových indexů (Spatial) a Indexů hladin // (Layer) ...984 // Úspora místa na disku pomocí hodnoty inkrementálního ukládání ...984 //
A.8 Nastane-li chyba ...985 // Problémy při spouštění a při otvírání souboru ...985 // Oprava poškozených souborů ...985 // Řešení problémů ...986 // Příloha B; Instalace a nastavení AutoCADu ...989 // B.1 Než nainstalujete AutoCAD ...990 // Instalace programového vybavení systému AutoCAD ...990 // Instalace dalších komponent programu AutoCAD ...991 // B.2 AutoCAD Migration Assistance ...992 // Instalace programu AutoCAD Migration Assistance ...992 // В.З Soubory programu AutoCAD ...993 // B.4 Konfigurace programu AutoCAD ...993 // B.5 Soubory (Files) ...994 // Zobrazení (Display) ...997 // Otevřít a Uložit (Open and Save) ...1000 // Vykreslování (Plotting) ...1003 // Systém (System) ...1003 // Uživatelské nastavení (User Preferences) ...1006 // Kreslení (Drafting) ...1008 // Výběr (Selection) ...1010 // Profily (Profiles) ...1011 // B.6 Konfigurace nabídky tabletu ...1011 // B.7 Zapínání výběru podstatné jméno/sloveso ...1012 // B.8 Aktivace možnosti Uzly (Grips) ...1012 // B.9 Nastavení trasovacího vektoru ...1012 // B.10 Nastavení 3D grafického systému AutoCADu ...1013 // B.11 Nastavení ODBC pro AutoCAD ...1014 // Příloha C: Systémové proměnné ...1014 // C.1 Nastavování systémových proměnných ...1015 // Výběr formátů papíru ...978 // Výběr tiskových zařízení ...979 // Nastavení barvy pozadí náhledu před tiskem ...979 // Nastavení barvy pozadí Windows Metafile ...980 // A.5 Detailní úpravy při exportu do PostScriptového souboru ...980 // A.6 Paměť počítače a výkonnost programu AutoCAD ...981 // AutoCAD a váš pevný disk ...982 // Co dělat při nedostatku paměti a nedostatku odkládacího prostoru ...982 // A.7 Nástroje programu AutoCAD pro lepší využití paměti ...982 // Úspora paměti a zvýšení rychlosti pomocí částečného otevření (Partial open) ...983 //
Úspora paměti pomocí Prostorových indexů (Spatial) a Indexů hladin // (Layer) ...984 // Úspora místa na disku pomocí hodnoty inkrementálního ukládání ...984 // A.8 Nastane-li chyba ...985 // Problémy při spouštění a při otvírání souboru ...985 // Oprava poškozených souborů ...985 // Řešení problémů ...986 // Příloha B: Instalace a nastavení AutoCADu ...989 // B.1 Než nainstalujete AutoCAD ...990 // Instalace programového vybavení systému AutoCAD ...990 // Instalace dalších komponent programu AutoCAD ...991 // B.2 AutoCAD Migration Assistance ...992 // Instalace programu AutoCAD Migration Assistance ...992 // В.З Soubory programu AutoCAD ...993 // B.4 Konfigurace programu AutoCAD ...993 // B.5 Soubory (Files) ...994 // Zobrazení (Display) ...997 // Otevřít a Uložit (Open and Save) ...1000 // Vykreslování (Plotting) ...1003 // Systém (System) ...1003 // Uživatelské nastavení (User Preferences) ...1006 // Kreslení (Drafting) ...1008 // Výběr (Selection) ...1010 // Profily (Profiles) ...1011 // B.6 Konfigurace nabídky tabletu ...1011 // B.7 Zapínání výběru podstatné jméno/sloveso ...1012 // B.8 Aktivace možnosti Uzly (Grips) ...1012 // B.9 Nastavení trasovacího vektoru ...1012 // B.10 Nastavení 3D grafického systému AutoCADu ...1013 // B.11 Nastavení ODBC pro AutoCAD ...1014 // Příloha C: Systémové proměnné ...1014 // C.1 Nastavování systémových proměnných ...1015 // Příloha D: Obsah přiloženého CD ...1050 // Nadstavbové programové vybavení k AutoCADu ...1050 // Otevření instalačního programu ...1051 // Instalace a použití souborů s příklady výkresů ...1051 // Instalace nadstavbových balíků ...1052 // Instalace On-Screen AEC ...1052 // Načtení nabídky On-Screen AEC ...1052 // D.1 Použití nástrojů AEC ...1053 // Začínáme s On-Screen AEC ...1053 // Přidání zdí, dveří, symbolů a schodů pomocí AEC ...1053 //
Použití nástrojů na vyčištění zdí ...1056 // D.2 Použití obecných nástrojů ...1058 // Textové nástroje ...1058 // Administrativní nástroje ...1060 // Obecné nástroje pro zvýšení produktivity ...1061 // Změna tloušťky čar ...1061 // Eye2eye ...1063 // Příklady automatizace pomocí ActiveX ...1067 // AutoCAD Instant Reference ...1068 // Abeceda AutoLISPu ...1068 // PaintShop Pro, TutoHelp, QuickView a Visual Stitcher ...1069 // Příloha E: Příkazy ...1070 // Příloha F: Zkratky příkazů ...1086 // Rejstřík ...1089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC