Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
308 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1301-7 (brož.)
Obsahuje tabulky
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 250-253, rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000006633
Předmluva I, II, III -- Pokyny čtenáři: Jak číst tuto knihu -- Prolegomena: České stupňování jako předobraz evropeizace a evropského lingvoareálu -- Úvod: Stupňování jako jazykovědný problém -- Kapitola 1: K rozvrstvení jazyka a jeho prostředí -- Kapitola 2: Stupňování jako formální problém jde o tvoření slov? -- A Stupňování volné -- B Stupňování jednoslovné -- C Stupňování jako jev slovotvorný -- Kapitola 3: Slovo jako jednotka textu a jednotka slovníku -- Hlavní část: Tvarosloví českého stupňování -- Oddíl prvý: Tvaroslovné vlastnosti stupňování -- Kapitola 4: Tvaroslovný profil stupňování -- Kapitola 5: Hranice a vnitřní uspořádání tvaroslovného stupňování (gradace) -- A Netvaroslovná složka stupňování -- B Víceslovné stupňování -- C Struktura tvaroslovného stupňování -- Kapitola 6: Třídy stupňování (gradační paradigmatika) -- Kapitola 7: Zvláštnosti při tvoření 2. stupně ---
Oddíl druhý: Stupňování a jeho tvaroslovné složky -- Kapitola 8: Tvarosloví 2. stupně (postflektace) a jeho vnitřní sféra -- A. Vnitřní sféra (nekonflekty) -- Kapitola 9: Tvarosloví 2. stupně postflektace: vnější sféra ve vztahu k vnitřní sféře Kapitola 10: Tvarosloví záporu a 3. stupně preflektace -- A Stupňování v záporu preflekt ne -- B Tvoření 3. stupně: superlativ s preflektem nej -- C Tvoření 3. stupně: vanitiv s preflektem sebe -- D Preflektémová kombinatorika -- Oddíl třetí: Tvaroslovné okolí stupňování -- Kapitola 11: Tvaroslovné vztahy 1. stupně: tvoření adverbia -- A Tvoření pravidelné -- B Tvoření zvláštní -- Příloha: Adverbia na-o vyjadřující pocit -- Kapitola 12: Jmenný tvar adjektiva jako přídatek neurčitý -- A Adjektivum jmenné (KA) -- B Korpus jmenných adjektiv -- Kapitola 13: Rozšířené paradigma jmenného adjektiva -- A Adjektiva na-o -- B Pádové tvary jmenných adjektiv ---
Oddíl čtvrtý: Tvaroslovné celky (paradigmata) a stupňování -- Kapitola 14: Složení českých paradigmat -- A Jaderná paradigmata -- B Jádro a nejaderná paradigmata (obal a okraj) -- Kapitola 15: Problém slovních druhů případ stupňování (Přídatek jako zvláštní makrodruh) -- A Jadernost stupňování -- B Jádro a jeho souřadnice: slovní druhy -- C Třídění uvnitř slovního druhu: slovnědruhové třídy -- Závěrečná část: Diachronní a synchronní kontext českého stupňování -- Oddíl prvý: U evropských zdrojů diachronie českého stupňování -- Kapitola 16: Diachronie předčeská (4000/3000 př. Kr lOOO po Kr. ) -- A Vývoj indoevropský (4000/3000 př. Kr 1500 př. Kr. ) -- B Vývoj praslovanský (1000 př. Kr lOOO po Kr. ) -- Kapitola 17: Stará (raná) pračeština (10 11. století) -- A Vývoj paradigmatický -- B Další rysy rané pra češtiny -- Kapitola 18: Nová (pozdní) pračeština (12 13. století) ---
Kapitola 19: Na prahu doby historické: vznik superlativu -- Kapitola 20: České stupňování podíl pračeštiny -- Kapitola 21: Staročeský stav a jeho vývojový profil (14 15. století) -- A Základy paradigmatiky vlastnosti [a] (bliž-ší): [b] (nov-ěj-ší) -- B Změny morfonologické a fonologické hlásková alternace -- C Vývoj morfologický -- Kapitola 22: Proměny adjektivního a adverbiálního subparadigmatu kalibrace -- A Adjektivní subparadigma pozitivní kalibrace -- B Adverbiální subparadigma negativní kalibrace -- Kapitola 23: 16. století ve stupňování Jan Blahoslav a jeho století -- Kapitola 24: 17 18. století Rosa a Dobrovský -- Oddíl druhý: Mimotvaroslovné souvislosti novočeského stupňování -- Kapitola 25: Jednotky předslovní I. Písmena a jejich tvaroslovné změny -- A Čárkování -- B Háčkování -- C Tvaroslovné souvislosti střídání ve stupňování ---
Kapitola 26: Jednotky předslovní II. Hlásky a jejich účast v tvarosloví -- A Tvar, písmeno, foném a hláska -- B Vliv hlásky na tvaroslovné vlastnosti a jiné restrikce -- Kapitola 27: Struktura nadslovní. Stupňování a skladba věty -- A První stupeň -- B Vyšší stupně -- C Větná perspektiva -- Kapitola 28: Sémantický kontext. Stupňování a význam slova -- Kapitola 29: Struktury mimoskladebné. Stupňování jako funkce mimovětného zčetňování. Kapitolka 30: Dovětek -- Po přečtení Marvanová „Stupňování". Dovětek čtenáře (Oldřich Leška) -- Přehled užívanějších termínů -- Zkratky a symboly -- Bibliografie -- I Bibliografie obecná a bohemistická -- II Slovníky -- III Stupňování v jinoslovanských jazycích (bibliografie s komentáři) -- Rejstříky -- Rejstřík osobností -- Rejstřík jazyků -- Rejstřík českých slov -- Anglické resumé

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC