Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
295 s. : il.

ISBN 80-7367-041-0 (brož.)
Speciální pedagogika (Portál)
Obsahuje grafy
Bibliografie na s. 273-290
Autismus - dospělí - studie
Autismus - mládež dospívající - studie
Dospělí - autismus - výchova - studie
Mládež dospívající - autismus - výchova - studie
000006639
Předmluva k českému vydání... 9 // 1 Úvod... 13 // 1.1 O čem je tato kniha... 13 // 1.2 O kom je tato kniha ... 14 // 1.3 A co „Aspergerův syndrom“?... 16 // 1.4 Přístupy a intervence... 18 // 2 Co se stane s dospělými s autismem? ... 21 // 2.1 První studie ... 22 // 2.2 Autobiografická svědectví... 27 // 2.3 Další rané práce... 29 // 2.4 Pozdější studie ... 31 // 2.5 Další studie o lidech s vysoce funkčním autismem... 33 // 2.6 Co nám říkají studie... 38 // 5 // AUTISMUS U DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH // 3 Problémy v komunikaci... 43 // 3.1 Problémy s chápáním ... 45 // 3.2 Problémy s mluveným slovem... 47 // 3.3 Porozumění abstraktním výrazům... 52 // 3.4 Nedostatek reciprocity... 54 // 3.5 Jak jim lze pomoci?... 55 // 4 Sociální vztahy v dospělosti... 71 // 4.1 Sociální vztahy u nízkofunkčních postižených... 73 // 4.2 Kvalitativní postižení v sociálních interakcích... 73 // 4.3 Jak lze zlepšit sociální chování? ... 87 // 5 Obsedantní chování a rituály... 109 // 5.1 Vzorce obsedantního a rituálního chování v dospělém věku . 109 // 5.2 Jak zvládat rituální a obsedantní chování ...118 // 5.3 Náprava skrytých příčin... 119 // 5.4 Sebeřídicí techniky... 130 // 5.5 Zlepšení kvality života... 135 // 5.6 Raná prevence... 136 // 5.7 Využití nutkavého chování...139 // 6 Vzdělávání dospívajících s autismem... 143 // 6.1 Možnosti vzdělávání dětí s autismem... 146 // 6.2
Vzdělávání učitelů... 157 // 6.3 Principy výuky... 158 // 7 Možnosti dalšího vzdělávání... 175 // 7.1 Zkušenosti lidí s autismem se studiem na středních školách . 175 // 7.2 Změna postoje ... 180 // 7.3 Možnosti řešení... 181 // 8 Jak si hledat zaměstnání... 193 // 8.1 Problémy na pracovišti... 194 // 8.2 Strategie pro intervence na pracovišti... 198 // 8.3 Hledání pracovního místa... 205 // 8.4 Hledání zaměstnání... 207 // 8.5 Projekty podporovaného zaměstnání... 210 // 8.6 Být zaregistrován jako občan se zdravotním postižením? . . . 216 // 8.7 Hledání pracovních příležitostí...217 // OBSAH // 9 psychiatrické problémy v dospělosti ...219 // 9.1 Osobní zpověd...219 // 9.2 Historický přehled ...220 // 9.3 Studie vztahu mezi schizofrenií a autismem ...221 // 9.4 Autismus a ostatní psychiatrické poruchy...223 // 9.5 Problémy diagnózy...225 // 9.6 Léčba...229 // 9.7 Potřeba předvídat změny chování...236 // 10 Problémy s kriminalitou...237 // 10.1 Je nějaká vazba mezi autismem a kriminalitou? ...237 // 10.2 Příčiny trestných činů...239 // 10.3 Intervenční postupy...242 // 10.4 Chování policie a soudu... 244 // 11 Problémy v sexuálních vztazích...247 // 11.1 Faktory spojené se sexuálními problémy...247 // 11.2 Jak řešit problémy týkající se vztahů ...252 // 11.3 Sexuální zneužívání...256 // 12 Podpora nezávislosti... 259 // 12.1 Změna očekávání a postoje k postiženým...260
// 12.2 Problém se sebeřízením a nedostatek iniciativy...261 // 12.3 Flexibilita v uspořádání... 262 // 12.4 Nezbytná opatření...267 // 12.5 Manželství a děti... 268 // 12.6 Vytváření dalších sociálních sítí... 269 // 12.7 Závěry... 270 // Literatura...273 // Vybraná literatura v češtině... 289 // Příloha...291

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC