Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2001
217 s.

objednat
ISBN 80-7041-340-9 (brož.)
Prométheus. Religiosa ; [vol.] 42/9
Obsahuje úvod, slovníček pojmů, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 210-215
Věda literární - literatura česká - studie
000006701
OBSAH // 1.0 Úvod...3 // 1.1 Závěr...10 // 2.0 Německá a španělská mystika...12 // 2.1 Španělská mystika - mystika lásky a Ježíše Krista...12 // 2.2 Německá mystika reprezentovaná Annou Kateřinou Emmerickovou...23 // 3.0 Jaroslav Durych: „Jarmark života"...32 // 3.1 Paralely se španělskou mystikou...33 // 3.2 Bohatá, v obloucích stoupající a padající barokní linka...39 // 3.3 Hlavním heslem baroka bylo: Vanitas, vanitatum et omnia // vani tas...42 // 3.4 Odpuzující barokní scény...43 // 3.5 Mučedníci v „Jarmarku života"...45 // 3.6 Eschatologie v „Jarmarku života"...46 // 3.7 Boj duše s tělem...49 // 3.8 Smyslnost v „Jarmarku života"...51 // 3.9 Hřích a trest za něj...55 // 3.10 Durychovy stylistické prostředky, které jsou typické pro baroko...59 // 3.11 Závěr kapitoly „Jarmark života"...64 // 4.0 Jaroslav Durych: „Na horách"...65 // 4.1 К antitetické výstavbě románu...65 // 4.2 Transcendentno a smyslnost v románě „Na horách"...68 // 4.3 Hřích a jeho potrestání...75 // 4.4 Oddělené cesty těla a duše...76 // 4.5 Odporné scény, nicota, smrt, spojení s předcházejícími časy 77 // 4.6 Idyla...79 // 4.7 Chudoba...83 // 4.8 Durychovy stylové prostředky v románě „Na horách", // které byly také v baroku běžné...85 // 4.9 Závěr kapitoly o románu „Na horách"...88 // 5.0 Jaroslav Durych: Sedmikráska...89 // 5.1 Transcendentno v „Sedmikrásce"...89 // 5.2 Vývoj krásné duše...94
// 5.3 Stylistické prostředky, které ulehčují sledovat proces zrání 97 // 5.4 Závěr kapitoly „Sedmikráska"...106 // 6.0 Jaroslav Durych: „Rekviem"...107 // 6.1 Stylové prostředky v „Rekviem" a jeho forma...107 // 6.2 Závěrečné hodnocení „Rekviem"...132 // 7.0 Jaroslav Durych: „Bloudění"...134 // 7.1 Milostný příběh...134 // 7.2 Další zajímavé prvky a způsoby baroka v „Bloudění"...140 // 7.3 Závěr „Bloudění"...142 // 8.0 Souhrn poznatků o barokní recepci u Durycha...143 // 9.0 Jaroslav Hašek: „Osudy dobrého vojáka Švejka // za světové války 1-2"...146 // 10.0 Vladislav Vančura: Prvotiny...154 // 10.1 Barokní elementy v prvotinách...154 // 10.2 Humor...157 // 10.3 Závěr Vančurových prvotin...159 // 11.0 Vladislav Vančura: „Markéta Lazarová"...160 // 11.1 Obsah...„...161 // 11.2 Forma...163 // 11.3 Osoby a tvorba figur...177 // 11.4 Jazyk, styl a formy řeči...186 // 11.5 Jména...191 // 11.6 Humor...191 // 11.7 Závěr „Markéty Lazarové"...192 // 12.0 Vladislav Vančura: „Útěk do Budína"...193 // 13.0 Vladislav Vančura: „Rodina Horvátova"...197 // 13.1 Barokní elementy v románě „Rodina Horvátova"...197 // 13.2 Závěr „Rodiny Horvátovy"...202 // 14.0 Závěrečná úvaha o Vančurovi...203 // 15.0 Paralely a diference v barokní recepci u J. Durycha // a V. Vančury s poznámkami o J. Haškovi...205 // 16.0 Facit...209 // Seznam literatury...210 // Slovníček vybraných pojmů...215
// jmenný rejstřík...216 // Obsah...220 // JMENNÝ REJSTŘÍK // A // AKVINSKÝ,72 ALEXANDR VELIKÝ, 191 // В // BALBÍN,3,40 BARTŮŇKOVÁ.ll Bernini, 14 Beyerle, i l BlRAN,26 BLOY,27,29 BOLDT.38 Braun,7 // BRENTANO, C. VON,7,l 1,24,25,31 BREŽNĚV, 147 // BRIDEL, 13,41,43,46,69,78,79,81,113, 166,180,195 BŘEZINA,7,24,29 // С // CANISIUS,52 // CLAUDEL’S // ’с’" --- // ČAPEK, 150,177 // ČIŽEVSKIJ,4,6 // D // DURYCH,3,6,7,8,11,12,15,18,23,24,28, 32,35,36,38,40,42,43,45,46,50,52, 53,55,59,60,62,63,65,66,67,71,72, 74,78,80,83,86,88,89,90,91,92,93, 96,99,103,104,105,107,109,112,114, // 117,120,121,125,126,127,131,135, 137,138,140,143,144,204,205,206, // 207,208,209 // DVOŘÁK.8,147 // E // ElNSTEIN,26 // EMMERICKOVÁ.7,11,24,25,26,27,28,29, 31,34,40 // G // Goethe,7,24,177 GUITTON,24,25,26,27,28,30 // H // HAŠEK.3,7,9,146,148,158,205,206,208, 209 HEGEL.26 HEVENES,22 // / // IGNÁC Z LOYOLY, 11,13,21,23,38,79, 116,143,156 // J // JAKOBSON,3,4,6,7,9,146,177,191,204, 205 // Jan Evangelista,34 JAN OD KŘÍŽE, 11,12,13,14,17,22,23,32, 36,37,38,49,52,54,55,56,57,58,65, 66,70,72,73,90,95,97,102,139,143, 144 // Jan Pavel 11., 13 // К // KALISTA,5,46,126 Kant,26 // KOMENSKÝ,3,32,42,63,139,196 // KRATOCHVIL,203 // KRČ, 11 // KUHLMANN.100,102 // KUNERT.22 // 216 // L // lamartine,2 1 Leibniz,25 Luis de Leon,38 // M // Mähen, 160 MÁCHA, 161 // Margareta z Antiochie, 179,191 MĚŠŤAN,9,11,146,154,205 MICHNA.7,15,32,52,62,69,79,80,82,84, 87,116,177 MUKAŘOVSKÝ,6,7,9 // N // NAPOLEON,26
NĚMCOVÁ,147,197 NEPOMUCKÝ.61 NIETZSCHE, 169 NIGGE.29 NOVÁK, A.,5 // О // 0LYBR1US,179 Ovečka, 18 // P // Pascal,27 PIO,28,40 // s // SEČKARJOV.5 // spee,13 // Spinola,23 Steiger, и // 5 // ŠKARKA.5 ŠRÁMEK, 104,116 // T // TASSO, 193 TENHUMBERG.24 TEREZIE Z // AVILY.6,11,12,13,18,21,22,23, 32,33,34,38,41,46,51,55,56,57,67, // 78,81,90,92,94,102,106,112,135, 141,143,144,176,179,184 TlECK,50 Tichá,38 TOLSTOJ,134 // V // VALDŠTEJN,107,113 Vančura,3,7,8,148,153,156,157,158, 160,163,166,170,171,176,179,181, 182,184,186,187,190,191,192,195, 196,197,198,200,201,202,203,204, // 205,206,207,208,209 VAŠICA,5,43 VERGILIUS,26 // Y // Yung (páter),26 // 217

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC