Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:12x 
SE
Seriál, periodikum
Plzeň : Albis international, [1962]-
sv. ; 23 cm
Externí odkaz    Online verze: http://amp.plzen.eu/nase-aktivity/edicni-cinnost/minulosti-zapadoceskeho-kraje.aspx 

1970-
0544-3830
1x ročně
Od roku 2003 do roku 2012? v nakladatelských údajích uvedeno: vydáno pro Archiv města Plzně
Ročník 41 (2006) z technických důvodů vydán ve 2 svazcích
Ročník 46 obsahuje 1 brožuru: Ikonografie uzavřené společnosti / Daniel Soukup
Jednotlivé svazky mají ISBN
Popsáno podle : roč. 42, sv.1 (2007)
Jednotlivé svazky mají ISBN
Obsahuje bibliografické odkazy
V některých ročnících částečně německý text, německé resumé
Od roku 2013 vydavatel: Statutární město Plzeň
80-7088-043-0 (26/1990 ; brož.) 80-7088-061-9 (27/1991 ; brož.) 80-900838-0-3 (28/1992 ; brož.) 80-900838-5-4 (29/1993 ; brož.) 80-901761-4-3 (30/1995 ; brož.) 80-901761-9-4 (31/1996 ; brož.) 80-86067-08-4 (32/1997 ; brož.) 80-86067-26-2 (33/1998 ; brož.) 80-86067-40-8 (34/1999 ; brož.) 80-86067-49-1 (35/2000 ; brož.) 80-86067-59-9 (36/2001 ; brož.) 80-86067-71-8 (37/2002 ; brož.) 80-86067-86-6 (38/2003 ; brož.) 80-86067-96-3 (39/2004 ; brož.) 80-86971-04-X (40/2005 ; brož.) 80-86971-21-X (41/2006 ; brož.) 978-80-86971-51-3 (42/2007 ; brož.) 978-80-86971-94-0 (43/2008 ; brož.) 978-80-86971-83-4 (44/2009 ; brož.) 978-80-86971-25-4 (45/2010 ; brož.) 978-80-86971-40-7 (46/2011 ; brož.) 978-80-86971-44-5 (47/2012 ; brož.) 978-80-86971-53-7 (48/ 2013 ; brož.)
000006935
ROČNÍK 42 / 2007, ČÍSLO 1 :  Paulsdorfové a chebské klarisky. Příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora / Vilém Knoll -- Vznik a vývoj paumistrovského úřadu v Plzni / Štěpánka Pflegerová -- Obecní lékárna v Plzni v 16.-18. století. Dějiny a stavební vývoj / Marie Wasková, Radek Široký -- "Druhý život" Jana Sladkého Koziny v legendách a tradicích / Jitka Janečková -- Plzeňský Prazdroj v německých zemích / Eva Cironisová -- Dopady války na každodenní život obyvatelstva Plzně a okolních obcí (1914-1918) / Karel Řeháček -- KSČ na Plzeňsku v letech 1945-1948. Početnost a struktura členské základny / Jakub Šlouf
ROČNÍK 42 / 2007, ČÍSLO 2 :  Dohled nad církvemi v kraji a okrese Plzeň v letech 1948-1949. (Působení akčních výborů NF a národních výborů) / Adam Skála -- Kolektivizace venkova v Plzeňském kraji 1955-1960 / Jiří Topinka -- Plzeňské Sukovo trio / Jaroslav Fiala -- Steidlové z Tulechova / Marek Starý -- Mapy panství Šťáhlavy a Nebílovy - málo známý pramen k poznání sídel a krajiny jižního Plzeňska v 18. století / Pavel Kodera -- Zásah "cizího, jiného, exotického" do osudu jednotlivce (začátek životní dráhy českého orientalisty Felixe Tauera) / Jaroslav Douša -- Exponovaný četnický štábní důstojník v Plzni v letech 1921-1929 / Tomáš Herajt -- Měnová reforma 1. června 1953 v Plzni v hlášení mocenských orgánů / Adam Skála -- Ivan Martinovský sedmdesátiletý / Douša, Jaroslav
ROČNÍK 43 / 2008 :  Minulostí Plzně a Plzeňska a Minulostí západočeského kraje: 45 ročníků z let 1958-2007. Několik poznámek ke vzniku sborníku / Douša, Jaroslav -- K vývoji městské správy v Sušici od nejstarších dob do roku 1850. [část] 1 / Lhoták, Jan -- Sbírka minucí a pranostik z přelomu 15. a 16. století tepelského kláštera premonstrátů / Boldan, Kamil -- Dosídlování pohraničí Plzeňska 1954-1960 / Topinka, Jiří -- Komunální volby v Tachově v 90. letech 20. století / Valeš, Lukáš -- Biografie paumistrů obecních z let 1550-1620 / Pflegerová, Štěpánka -- Korespondence mezi Karlem Klostermannem a Františkem Hollmannem v letech 1908-1923. (Edice) / Klínková, Hana - Martinovský, Ivan -- Červen 1953 v Plzni ve vzpomínkách Josefa Hodka / Skála, Adam -- Vzpomínka na 21. srpen 1968 v Plzni / Kuneš, Vladislav -- Květa Monhartová - jubilantka stále svěží / Malina, Václav -- Vladimír Vlasák šedesátiletý / Aubrecht, Radek -- Vzpomínka na doktora Jiřího Majera / Bucharovič, Stanislav
ROČNÍK 44 / 2009 :  Starší dějiny vsi Radčice (č. ob. Plzeň) v písemných pramenech / Wasková, Marie -- Emancipace plzeňské samosprávy ve středověku. Nový náhled problému? / Karlová, Štěpánka -- Nejvýznamnější donátor a mecenáš renesanční a humanistické kultury na Plzeňsku. 500 let od narození Floriána Gryspeka z Gryspachu / Kolář, Petr -- Příspěvek tepelského kláštera k rozvoji školství v západních Čechách / Hlinomaz, Milan -- Šlechta usazená ve Všerubech v 17. a 18. století / Chmelíř, Václav -- K vývoji městské správy v Sušici od nejstarších dob do roku 1850. [část] 2 / Lhoták, Jan -- Pivovarnický průmysl v západních Čechách od počátku 18. století do roku 1945 / Cironisová, Eva -- Henleinovský puč v Chebu 1938. (1. část). Triumf fanatismu / Topinka, Jiří -- Krajské vedení KSČ na Plzeňsku v letech 1945-1948 / Šlouf, Jakub -- Zaniklá kaple sv. Anny u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni / Čechura, Martin -- Činnost astronoma a matematika Kašpara Ladislava Stehlíka z Čenkova v Praze a Plzni v letech 1599-1612 / Douša, Jaroslav -- Několik poznámek k otázce polohy středověkého židovského hřbitova v Plzni / Orna, Jiří -- Clamores Eliae - poznámky k reformám, deformám a vědám. [1.] / Viktor Viktora -- Jubileum městského archiváře. (K šedesátinám PhDr. Jaroslava Douši) / Ledvinka, Václav -- Životní jubileum Hany Dobré -- Dějepisec okřídleného šípu / Mazný, Petr; Skála, Adam -- Odešel poslední účastník "zapomenuté války" 1939. Václav Kuttan, 10. 10. 1919 - 3. 7. 2009 / Hus, Miroslav - Bernhardt, Tomáš -- 410 let od pobytu Rudolfa II. a jeho dvora v Plzni / Douša, Jaroslav -- Archiv města Plzně se představuje... Výstava v plzeňské radnici 10. 1.-26. 2. 2009 / -šp-
ROČNÍK 45 / 2010 :  K původu a kultu milostného obrazu Panny Marie Vítězné ze Štěnovic / Štěpán Vácha -- Šlechtické podnikatelské aktivity na Radnicku v 19. a první polovině 20. století / Dana Hradilová -- Historie laboratoře v Dolním Rychnově / Petr Beran -- Obecní volby v roce 1919 v Plzni / Karel Řeháček -- Henleinovský puč v Chebu 1938. (2. část) / Jiří Topinka -- Půlstoletí odborného pivovarského školství v Plzni / Eva Cironisová -- Pozice provizních pokladen v hornickém pojištění se zaměřením na oblast Radnicka / Veronika Lišková -- Odsun obyvatelstva německé národnosti z bývalého okresu Stod a jeho následné nezemědělské osídlení v letech 1945-1951 / Šedivcová, Lucie -- K vývoji městské správy v Sušici od nejstarších dob do roku 1850 III. Soupis zjištěných představitelů městské správy v Sušici / Jan Lhoták -- Karel Klostermann Anně Hollmannové. Edice dopisů / Hana Klínková, Ivan Martinovský -- Clamores Eliae - poznámky k reformám, deformám a vědám (2) / Viktor Viktora -- Odešla PhDr. Eva Cironisová / Vladimír Bystrický -- Zemřel Lumír Klimeš / Helena Chýlová -- Václav Jan Mašek a česká písmácká tradice doby předbřeznové / Jiří Štaif -- Výstava Zločin a trest v Plzni a na Plzeňsku / Jitka Janečková -- Výstava Archivu města Plzně / -šp- -- Jak představit edici Historikem ve dvacátém století? / -nm- -- SOHI - Středisko orální historie při Katedře historie FPE ZČU v Plzni / -nm-
ROČNÍK 46 / 2011 :  Mezi Plzní a Prahou: Počátky biskupského poddanského města Rokycan / Široký, Radek -- Filigranologie a datace nejstarších plzeňských tisků / Boldan, Kamil -- Císař Rudolf II. v Plzni v květnu 1594 / Douša, Jaroslav -- Svobodný dvůr v Málkovicích / Chmelíř, Václav -- Adam Jiří Kokořovec z Kokořova, Zuzana a jejich syn Vilím z Vladaře. K problematice nemanželského dítěte v 17. století / Haubertová, Květoslava -- Ikonografie uzavřené společnosti : obrazový cyklus znesvěcení hostií Židy z Hostouně / Daniel Soukup -- Poutě a procesí v dějinách Sušice / Lhoták, Jan -- Stříbrná a postříbřená. Dvě oltářní sochy sv. Jana Nepomuckého v poutním kostele v Nepomuku / Mírka, Jakub - Národohospodářský sbor západočeský v Plzni / Řeháček, Karel -- Lidový odpor v komunistickém Československu: plzeňské povstání v červnu 1953 / McDermott, Kevin -- Korespondence mezi Karlem Klostermannem, Antonínem Rezkem a Františkem Schwarzem v letech 1892-1898 / Klínková, Hana - Martinovský, Ivan -- Sklárna Nové Sedlo ve vzpomínkách Karla Viktory / Grisa, Miroslav -- Exploze muničky v Bolevci u Plzně dne 25. května 1917 v korespondenci Ladislava Lábka s rodinou / Peřinová, Anna -- Korunka ke korunce aneb "Postavme v Plzni důstojný pomník obhájci práv venkovského lidu!" / Janečková, Jitka -- Životní jubileum, čtvrt století publikační činnosti regionálního historika. Josef Brtek padesátiletý / Tejček, Michal -- Životní jubileum Karla Wasky / Douša, Jaroslav -- Bohumil Jirásek - 80 let / Viktora, Viktor -- Zemřel Antonín Beneš (1935-2011) / Čechura, Martin -- Výběrová bibliografie A. Beneše k archeologii západních Čech / Čechura, Martin -- Laudatio Ivanu Martinovskému / Macková, Marie
ROČNÍK 47 / 2012 :  Plzeňsko-norimberský vliv na český knihtisk počátku 16. století / Petr Voit -- K sociální problematice dělnictva Starckových závodů do roku 1885 / Petr Beran -- Filmy natočené podle románů Karla Klostermanna / Ivan Martinovský -- "Třída proti třídě" v západočeských sklárnách v Dolním Rychnově a v Oloví začátkem roku 1930 / Miroslav Grisa -- Loutkářský odbor DTJ Plzeň II a loutkové divadlo ZK Železničářů (DAS) / Jana Slámová -- Příspěvek k poválečným dějinám bývalého kladrubského kláštera / Jakub Krček -- Likvidace konfiskovaných živnostenských a průmyslových podniků na Plzeňsku po roce 1945 / Karel Řeháček -- Pokusy o hromadné vystěhovávání plzeňských obyvatel po roce 1948 / Adam Skála -- Plzeňská epizoda v životě Avgustyna Vološyna / Bohdan Zilynskyj -- Clamores Eliae III / Viktor Viktora -- Jubilantka Eva Wasková / Miroslav Eisenhammer -- Viktor Viktora sedmdesátiletý / Jaroslav Douša -- Odešel plzeňský historik dělnického hnutí a protifašistického odboje : za Vojtěchem Laštovkou (1924 Černice - 2011 Štěnovice) / Naděžda Morávková -- Z bibliografie Vojtěcha Laštovky : (reprezentativní výběr od roku 1984) / Naděžda Morávková -- Zemřel Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. : (24. 1 . 1951 - 20. 9. 2012) / Martin Čechura -- Výběrová bibliografie prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. / Martin Čechura
ROČNÍK 48 / 2013 :  Registra bílá Jana Jeníška z Újezda a na Svrčovci : pramen pro studium každodennosti nižší šlechty v 16. století / Radka Behenská -- Městská rada a šlechta v Městě Touškově v druhé polovině 17. století / Václav Chmelíř -- Paměti horažďovického měšťana Jana Malkovského (1672-1739) / Marcela Kalašová, Adéla Šmilauerová -- Poslední rozloučení s kněžnou Marií Eleonorou Windischgrätz / Simona Rubášová -- Sluncem a stínem : plzeňský arciděkan Antonín Havelka / Karel Řeháček -- Hudba na plzeňských kůrech / Štěpánka Pflegerová -- Soupis představitelů obecní samosprávy v Sušici za léta 1850-2010 / Jan Lhoták -- Přehled výzkumů plzeňské expozitury Archeologického ústavu ČSAV v letech 1973-1987 / Martin Čechura -- Jana Kalserová stále svěží / Jitka Janečková -- Seminář k jubileu Antona Gnirse a jeho pokračovatelů / Lukáš Smola
(OCoLC)5302365
cnb000300974

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC