Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2008
205 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-014-0 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 200-205 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000007041
Obsah // ÚVOD... 11 // TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY // 1 Vymezení speciální pedagogiky... 13 // 1.1 Vymezení speciální pedagogiky, jejího předmětu a cílů... 13 // 1.2 Pojetí a charakter speciální pedagogiky... 14 // 1.3 Členění speciální pedagogiky... 16 // 1.4 Souhrn... 18 // 2 Znevýhodnění a integrace... 19 // 2.1 Znevýhodnění a jejich klasifikace... 19 // 2.2 Znevýhodnění a možnosti integrace ... 23 // 2.3 Souhrn ... 25 // 3 Základní metody pro diagnostiku a praxi ... 26 // 3.1 Speciálně pedagogická diagnostika a její obecné cíle ... 26 // 3.2 Charakteristika speciálně pedagogické diagnostiky ... 27 // 3.3 Základní metody speciálně pedagogické diagnostiky ... 28 // 3.4 Obecné metody speciálně pedagogické praxe ... 30 // 3.5 Souhrn ... 32 // PROBLEMATIKA EDUKACE A ROZVOIE OSOB SE SOMATICKÝM ZNEVÝHODNĚNÍM // 4 Osoby s tělesným postižením a jejich edukace... 33 // 4.1 Vymezení zdravotního a tělesného postižení... 33 // 4.2 Vymezení a význam somatopedie... 35 // 4.3 Centrální obrny... 37 // 4.4 Míšní obrny ... 52 // 4.5 Periferní obrny... 52 // 4.6 Myopatie ... 53 // 4.7 Vrozené malformace... 55 // 4.8 Specifika edukace žáků s tělesným postižením... 58 // 4.9 Souhrn... 71 // 5 Zdravotní znevýhodnění... 73 // 5.1 Vymezení zdravotního znevýhodnění... 73 // 5.2 Epilepsie ... 74 // 5.3 Alergie a astma... 81 // 5.5 Souhrn ... 89 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S MENTÁLNÍ RETARDACÍ
// 6 Mentální retardace... 91 // 6.1 Mentální retardace a příčiny jejího vzniku... 91 // 6.2 Hodnocení mentální retardace... 93 // 6.3 Typické znaky a klinické projevy... 95 // 6.4 Možnosti výchovy a vzdělávání mentálně retardovaných ... 99 // 6.5 Souhrn... 105 // EDUKACE A ROZVOJ OSOB S VYBRANÝMI PORUCHAMI PSYCHICKÉHO VÝVOJE // 7 Specifické poruchy školních dovedností a motorické funkce... 107 // 7.1 Specifické poruchy školních dovedností (poruchy učení) ... 107 // 7.2 Druhy SPU a jejich základní charakteristika... 111 // 7.3 Specifická vývojová porucha motorické funkce ... 115 // 7.4 Charakteristika žáka s poruchami školních dovedností // a motorické funkce... 115 // 7.5 Organizace péče o žáky s poruchami školních dovedností // a motorické funkce... 118 // 7.6 Souhrn ... 121 // 8 Pervazivní vývojové poruchy ... 122 // 8.1 Vybrané pervazivní poruchy a jejich charakteristika ... 123 // 8.2 Charakteristika projevů autismu... 124 // 8.3 Edukace a rozvoj jedinců s autismem ... 125 // 8.4 Souhrn ... 126 // SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PRAXE U OSOB S VYBRANÝMI PORUCHAMI CHOVÁNÍ A SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ // 9 Vývojové poruchy chování v dětském věku a dospívání... 128 // 9.1 Terminologické pojetí poruch chování... 128 // 9.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost vzniku a rozvoje poruch chování . 129 // 9.3 Klasifikace poruch chování... 132 // 9.4 Vybrané vývojové poruchy chování ... 133 // 9.5 Možnosti
práce s jedinci s vývojovými poruchami chování ... 138 // 9.6 Souhrn... 141 // 10 Závislost a zneužívání psychoaktivních látek ... 143 // 10.1 Psychoaktivní látky ... 143 // 10.2 Poruchy vyvolané zneužíváním psychoaktivních látek... 144 // 10.3 Faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje závislosti // na psychoaktivních látkách... 147 // 10.4 Závislost a škodlivé užívaní alkoholu... 149 // 10.5 Závislost a škodlivé užívaní vybraných nealkoholových látek... 151 // 10.6 Sociální důsledky, možnosti léčby a prevence... 154 // 10.7 Souhrn ... 157 // 11 Delikventní chování ... 159 // 11.1 ? pojmům delikvent, delikvence, kriminalita ... 159 // 11.2 Faktory zvyšující pravděpodobnost kriminálního chování... 160 // 11.3 Psychické charakteristiky delikventů... 162 // 11.4 Typologie delikventní subkultury... 164 // 11.5 Penitenciární proces a jeho zvláštnosti ... 169 // 11.6 Možnosti práce s delikventními jedinci... 179 // 11.7 Souhrn... 185 // 12 Patologické jevy spojené s prostředím rodiny jako problém // pro speciální pedagogiku ... 187 // 12.1 Rodina a její funkce... 187 // 12.2 Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte // (syndrom CAN)... 188 // 12.3 Psychická deprivace v dětství ... 191 // 12.4 Rizikové faktory a důsledky syndromu CAN a psychické deprivace... 192 // 12.5 Souhrn... 194 // SUMMARY ... 195 // POUŽITÁ LITERATURA // 200

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC