Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 2., v nakladatelství Baronet 1.
Praha : Baronet, 2002
312 s.

objednat
ISBN 80-7214-467-7 (váz.)
Obsahuje rejstříky
Bibliografie na s. 293
Literatura světová - dějiny - poč.-stol. 17. - učebnice vysokošk.
000007317
OBSAH // ÚVODEM ...9 // I. Z MÝTŮ ZROZENÁ ...// 1. Počátky slovesného umění ...15 // v Seru dávnověku ...15 // NA VELKÝCH ŘEKÁCH VÝCHODU ...19 // 2. Literatura starověkého a středověkého Orientu ...23 // SVĚDECTVÍ HLINĚNÝCH DESTIČEK ...23 // POSELSTVÍ KAMENE A PAPYRU ...28 // MOUDROST Z PERSEPOLE ...36 // ZE ZEMĚ ZASLÍBENÉ ... 44 // ZE ZEMĚ VELKÝCH VYPRAVĚČŮ ...54 // ZA VELKOU ZDÍ ...62 // VE SVITU VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE ...71 // 3. Antická literatura starověkého Řecka ...76 // ZROZENÍ ANTICKÉ CIVILIZACE ...76 // ŘECKÝ ZÁZRAK ...79 // PŘÍBĚHY ZE SVĚTA BOHŮ A LIDÍ ...83 // ZA DOPROVODU LYRY ...89 // NA JEVIŠTÍCH AMFITEÁTRŮ ...96 // OD FILOZOFIE k DALŠÍMU POZNÁNÍ ...108 // POČÁTKY ZÁBAVNÉ PRÓZY ...118 // 4. Latinská římská literatura ...120 // ZA HRADBAMI VĚCNÉHO MĚSTA ...120 // ZROZENÁ Z ŘECKÝCH VZORŮ ...126 // O TEMPORA, O MORES ...131 // SESTISTOPÝM DAKTYLEM ...139 // MRAVENIŠTĚ ROZHRÁBNUTÉ HOLÍ ...147 // 5. Literární tvorba opomíjených civilizací ...151 // PŘED KOLUMBEM DO AMERIKY ...151 // PAMĚTI KOLÉBKY LIDSTVA ...157 // II. LITERATURA STŘEDOVĚKU // 1. Po rozpadu římského impéria ...161 // MEZI POHANSKOU TRADICÍ A KŘESŤANSTVÍM ...161 // DĚDICOVÉ VELIKÉHO ŘECKA ...165 // VE ZNAKU PŮLMĚSÍC ...169 // 2. Zrozeno z víry a pro víru ...174 // UZAVŘENÝ SVĚT ...174 // POKÁNÍ A POKORA ....178 // HLEDÁNÍ BOHA A PRAVDY ...183 // 3. Křížem i mečem ...189 // ZA VÍRU UMÍRAT ...189 // ODDÁNI BOHU A VLADAŘI ...191 // ZE STARÝCH PŘÍBĚHŮ A SÁG ...196 // 4. V komnatách středověkých hradů ...202 // PRO KRÁSNÉ, OPUŠTĚNÉ DÁMY ...202 // ZPĚVY O HRDINSTVÍ A LÁSCE ...208 // 5. Za hradbami měst ...214 // V HOSTINCÍCH A NA TRŽIŠTÍCH ...214 // SLOVEM NAPRAVIT SVĚT ...221 // III. RENESANCE A HUMANISMUS // 1. Od středověkého myšlení k renesanci ...227 // PŘEDCHŮDCI RENESANCE ...227 //
ZNOVUZROZENÍM SE NAZÝVÁ ...238 // 2. Renesanční lyrika a epika ...244 // KDO ZPÍVAL, ZPÍVAL O LÁSCE ...244 // BÁSNÍCI VELKÝCH PŘÍBĚHŮ ...251 // 3. Cesty humanistické prózy ...256 // OD NOVELY k ROMÁNU ...256 // MISTŘI RENESANČNÍHO ROMÁNU ...261 // STÁLI U PRAMENŮ POZNÁNÍ ...266 // 4. Na jevištích divadel ...272 // SHAKESPEARE A TI DRUZÍ ...272 // KOMEDIE LÁSKY A CTI ...284 // 5. Hledání ráje srdce ...291 // UPROSTŘED HRŮZ A BĚD ...291 // DOPORUČENÁ LITERATURA ...293 // REJSTŘÍK JMEN A ANONYMNÍCH NÁZVŮ DĚL ...295 // REJSTŘÍK POJMŮ LITERÁRNÍCH A LITERÁRNĚ-HISTORICKÝCH ...305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC