Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:28x 
BK
Ústí nad Labem : Hnutí R, 1996
67 s.,[2] příl.

ISBN 80-902149-1-6 (brož.)
Sborník se setkání
Obsahuje úvod, předmluvu
Romové - vzdělávání - bariéry - sborníky
000007557
Sborník materiálů a příspěvků z 3. setkání Hnutí spolupracujících Skol - r // Obsah // Str.: // Miloslav Bajer // Slovo úvodem 1 // Jaroslav Balvín // Předmluva 2 // 1. Základní škola v Chánové se představuje Ludmila Křivánková // Vzpomínky na zrod chanovské školy 8 // Práce našich žáků 10 // Eva Dobšíková // 5. ZŠ v Mostě aneb pověstný Chanov 13 // Erika Plutinská // Zkušenosti s přípravnými ročníky v naší škole 16 // 2. Projekt překonávání bariér ve výchové a vzděláván! // ROMSKÝCH ŽÁKŮ Jaroslav Balvín // Smysl a význam Hnuti spolupracujících škol - R při překonávání kulturních, sociálních a morálních bariér při výchově a vzdělávání romských žáků 20 // Karel Kamiš // Základní škola - jazyk školy - řeč dítěte-jazyková výchova a vzdělávání v mladším školním věku (překonávání komunikačních bariér ve výchově a vzdělávám romských žáků) 26 // Jan Melichar // Doplňující pracovní sešity matematiky pro Hnutí spolupracujících škol R 32 // Frederick Sukama (Zaire) // VIA LUCIS ® ROMIS 66 // Bariéry a neoativnI jevy v životě a vzdělAvAn! Romů // Zvlášnosti a podobnosti interetnických vztahů v Zaire. // Můj názor na problém vztahu mezi Čechy a Romy 33 // Milena Hiibschmannová // Bariéry ve vzděláváni Romů 35 // Eva Bajgerová // Postoje adolescentů k Romům 36 // Viliam Zeman // Metodické usmernenie na otvorenie nultých foěníkov
ZŠ // pre deti z jazykovo a sociálne znevýhodneného prostredia 39 // Metodické usmernenie na otvorenie nultých ročníkov ZŠ // pre deti z jazykovo a sociálne znevýhodneného prostredia 44 // Závery a odporúčania zo záverečného hodnotenie // experimentálneho zavedenia nultých ročníkov ZŠ 49 // 3. NĚKTERÉ VÝCHOVNÉ MOŽNOSTI UPLATŇOVANÍ MULTIKULTURNÍ 51 // VÝCHOVY V PRAXI ŠKOL Jaroslav Balvin // Divadlo Romathan 51 // 4. Beseda a diskuse 53 // 5. Ohlasy na setkänI 54 // PŔlLOIIA 55 // OSOBNOSTI ROMSKÉ KULTURY VE SVĚTĚ, V ČR A SR 55 // DIPLOMY UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ 59 // Štafeta 62 // 1/ ÚČASTNICI KONFERENCE 63 // 2/ Učitelé 5. ZŠ Most - Chanov 65 // 31 Vychovatelé ŠD 65 // Obsah 66 // VIA LUCIS ® ROMIS 67

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC