Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Libri, 2006
185 s.,front.

ISBN 80-7277-191-4 (brož.)
Stručná historie států ; [vol.] 35
Obsahuje mapku, úvod
Bibliografie na s. 176-177
Belgie - dějiny - pojednání
000008211
Obsah // Úvod 8 // Zeměpisné zařazení 11 Od nejstarších dob k příchodu Keltů 13 Keltové a doba železná 16 Příchod Římanů a pax Romana 19 Provincie Belgica 21 Pád impéria a vláda prvních Merovejců 24 Frankové Sálští a Ripuárští 25 Merovejci, Karlovci a dělení říše 28 Nástup Karlovců 30 Chaos a zrod feudálních států 33 Normani 34 // Vznik feudálních držav a rozvoj Flander v 10.-14. století 36 Počátek Lotrinska a Flander 36 Vzestup Lutychu 38 Flandry 39 Éra městských komun ve 14. století 46 Ve víru stoleté války 48 10.-15. století - mimo Flandry 52 Bouillon 52 Looz 53 Brabant 53 // Mechelenská signorie 56 Henegavsko 56 Namursko 57 Lucembursko 58 Limbursko 59 Lutyšsko 59 // Stavelot-Malmédy a Tournaisko 61 Burgundské období ve 14.-15. století 62 Filip Dobrý 63 Karel Smělý 65 Dědictví Karla Smělého 68 Umění a kultura konce středověku 70 // Vláda španělských Habsburků -krásné 16. a krizové 17. století 73 Nizozemí za Karla V. 74 Nizozemí za Filipa II. 78 Odboj 80 // Arraská a utrechtská unie 82 Vláda arcivévodů a polo-nezávislost 84 Expanze Ludvíka XIV. 89 Lutyšsko v raném novověku 92 Kultura a umění 17. století 93 Válka o španělské dědictví a Rakouské Nizozemí 96 Vnitřní poměry a pokus o koloniální výboje 98 „Válka o hrnec" a další reformy 102 Brabantská revoluce 103 // Rakouská restaurace a začátek francouzské okupace Vlámové a Valoni 109 Pod vládou Francie a
spojení s Nizozemskem 112 Nástup Oranžských 114 Waterlooské intermezzo 115 Naděje a rozpad unie 117 Revoluce roku 1830 a konstituování státu 123 Unionistická Belgie (1831-1847) 127 Dominance liberálů (1847-1884) 131 Koloniální výboje Leopolda II. 133 „Kulturkampf" po belgickú 134 Vláda katolíků 136 Jazyková otázka 139 // Kultura a věda ve druhé půli 19. století 140 Albert I. a Velká válka 142 // Bitva na Yzeře a zákopová válka 145 Okupovaná Belgie 148 Rekonvalescence a hospodářská i politická krize 20. a 30. let 149 Meziválečná kultura 152 Druhá světová válka - okupace a hledání smyslu státu Poválečný vývoj - od regionalizace a komunitarizace k federálnímu státu 156 Regionalizace 159 Komunitarizace 160 // 7 // Federalizace 160 Internacionalizace 163 Poválečná kultura 164 Belgie dnes (1993-2005) 165 Česko-belgické vztahy 169 Encyklopedické heslo 172 Literatura 176 Informace pro turisty 178 Důležitá telefonní čísla 178 Jazyková první pomoc 179 Slovníček místních názvů 182 Zastupitelské úřady 183 Seznam zkratek 186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC