Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2007
487 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7367-311-6 (váz.)
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 445-475 a rejstřík
000008396
Obsah // j // í // Předmluva... // Poděkování ... // 1 Úvod ... // 1.1 Neurovědní poznatky se týkají nás všech... // : 1.2 Mozek, psychoterapie a psychofarmaka ... // 1.3 Neurověda a psychoterapie... // 1.4 Co znamená pojem neuropsychoterapie?... // 1.5 Jak konkrétně vypadá neuropsychoterapie?... // 1.6 Stavba knihy... // 2 Co by měli psychoterapeuti vědět o mozku... // 2.1 Náš mozek - ideál komplexity... // 2.2 K čemu dochází mezi neurony během přenosu nervového // podráždění?... // 2.3 Biochemické procesy na synapsích a v neuronech... // 2.4 Je odvozování psychických procesů od neuronálních // redukcionistické? ... // 2.5 Neuronální aktivita se odehrává prostřednictvím vzorců aktivace // : a útlumu... // 11 // 15 // 17 // 17 // 19 // 24 // 28 // 30 // 38 // 45 // 45 // 48 // 50 // 58 // 60 // 5 // NEUROPSYCHOTERAPIE // 2.6 Jak vznikají aktivní neuronální vzorce?... 64 // 2.6.1 Neuronální aktivní vzorce stanovené // na základě buněčné hierarchie... 64 // 2.6.2 Spojení neuronálních aktivních vzorců // prostřednictvím synchronizace ... 66 // 2.7 Neuronální konstituování vjemových jednotek... 68 // 2.8 Neuronální spínací obvody... 70 // 2.8.1 Vytváření nových paměťových obsahů... 73 // 2.8.2 Zaujetí hudbou... 83 // 2.8.3 Pocity zamilovanosti... 89 // 2.9 Strach... 91 // 2.9.1 Amygdala jako centrála strachu... 91 // 2.9.2 Podmiňování reakcí strachu... 95 // 2.9.3 Strach jako pocit... 98
2.9.4 Můžeme se zbavit strachu?...102 // 2.10 Záměrné jednám...109 // 2.10.1 Neuronální reprezentace hierarchie cílů...110 // 2.10.2 Neuronální spínací obvody potřebné ? realizaci jednání . 116 // 2.11 Vědomí z neuronálnflio pohledu...119 // 2.12 Volní rozhodnutí z neuronálnflio pohledu...122 // 2.13 Explicitní a implicitní psychické procesy...123 // 2.14 Kovariace mezi neuronální a psychickou aktivitou...129 // 2.15 Neuronální plasticita...131 // ? Neuronální koreláty psychických poruch... 143 // 3.1 Co již dnes můžeme říci o neuronálních korelátech psychických // poruch?...143 // 3.2 Neuronální koreláty deprese...145 // 3.2.1 Jakou roli hraje prefrontální kůra u depresí?...146 // 3.2.2 Role přední cingulární kůry při depresích...149 // 3.2.3 Jak to vypadá s hipokampem depresivních lidí?...152 // 3.2.4 Jakou roh hraje amygdala u depresí? ...153 // 3.3 Neuronální koreláty posttraumatické stresové poruchy (PTSD) . 159 // 3.4 Neuronální koreláty generalizované úzkostné poruchy...165 // 3.5 Neuronální koreláty panické poruchy...168 // 3.6 Neuronální koreláty obsedantně-kompulzivních poruch...172 // 3.7 Jaký prospěch může mít psychoterapie z neurovědnflw výzkumu // psychických poruch?... 177 // 4 Uspokojení potřeb a psychické zdraví... 183 // 4.1 Základní lidské potřeby...183 // 4.2 Regulace konzistence jako základní princip psychického fungování 186 // ? // OBSAH // 4.3 Základní
potřeby, regulace konzistence, motivační schémata // a inkongruence... 187 // 4.4 Potřeba připoutání... 192 // 4.4.1 Od potřeby připoutání ke stylům připoutám...193 // 4.4.2 Neurobiologie potřeby připoutání... 195 // 4.4.3 Neuspokojení potřeby připoutání a následky, // které to má na psychické zdraví... 204 // 4.4.3.1 Jak dojde ? vytvoření nejistého připoutání? . . . 205 // 4.4.3.2 Jaký vliv má styl připoutám’ na naše zdraví // v raném a středním dětství?... 207 // 4.4.3.3 Jaký vliv má styl připoutání na vývoj psychických // poruch v dospělosti? ...209 // 4.5 Potřeba orientace a kontroly...229 // 4.5.1 Aspekt kontroly prochází celým psychickým děmm . . . . 229 // 4.5.2 Kontrolovatelná a nekontrolovatelná inkongruence . . . 234 // 4.5.2.1 Důsledky kontrolovatelné inkongruence...238 // 4.5.2.2 Důsledky nekontrolovatelné inkongruence ... 243 // 4.6 Potřeba zvýšení a ochrany vlastní hodnoty...248 // 4.6.1 Potřeba zvýšení pocitu vlastní hodnoty // jako specificky lidská potřeba...248 // 4.6.2 Existuje skutečně obecná tendence // ke zvyšování a ochraně vlastní hodnoty?...249 // 4.6.3 Zvýšení vlastní hodnoty a psychické zdraví...255 // 4.7 Potřeba navození libosti a vyhýbání se nelibosti...258 // 4.7.1 Dobré-špatné hodnocení: // neustále aktivní monitor psychického dění...258 // 4.7.2 Funkční souvislosti mezi hodnocením dobré-špatné // a přibližováním/vyhýbáním...263
// 4.7.3 Přibližování a vyhýbám // jako dva nezávislé motivační systémy...266 // 4.7.4 Vývoj motivačních cílů ...270 // 4.7.5 Funkční význam přibližovacích a vyhýbacích cílů...275 // 4.7.6 Neuronální mechanismy učení přibližování a vyhýbání . 286 // 4.7.7 O principu libosti ... 298 // 4.8 Konzistence a regulace konzistence...302 // 4.8.1 Formy inkonzistence v psychickém dění...302 // 4.8.2 Neuronální mechanismy zajištění konzistence...308 // 4.8.3 Redukce inkonzistence jako motor psychického vývoje . . 316 // 4.8.4 Inkonzistence a psychické zdraví...323 // 4.8.4.1 Přetrvávající disonance způsobuje onemocněm . 323 // 4.8.4.2 Negativní důsledky motivační inkonzistence . . . 327 // 4.8.4.3 Inkongruence a psychické zdraví...335 // 7 // NEUROPSYCHOTERAPIE // 4.9 Vývoj psychických poruch v dlouhodobé životní perspektivě . . . 348 // 4.9.1 Vývoj základů poruch...348 // 4.9.1.1 Význam životních zkušeností z raného dětství . . 348 // 4.9.1.2 Od raného dětství do dospělosti...355 // 4.9.2 Aktuální geneze psychických poruch // v době zvýšené úrovně inkonzistence...359 // 5 Závěry pro psychoterapii... 369 // 5.1 Zlepšení konzistence jako cil přesahující hranice psychoterapie 370 // 5.1.1 Psychické poruchy vyplývají // z nezdařené regulace inkonzistence ...370 // 5.1.2 Psychoterapie působí prostřednictvím zlepšení konzistence 373 // 5.1.3 Nejdůležitější možnosti zlepšení konzistence
// prostřednictvím psychoterapie...376 // 5.1.3.1 Zlepšení konzistence prostřednictvím léčby // orientované na poruchu ...376 // 5.1.3.2 Zlepšení konzistence prostřednictvím zkušeností // v procesu terapie ...378 // 5.1.3.3 Zlepšení konzistence prostřednictvím // terapie individuálních příčin inkongruence . . . 405 // 5.1.4 Zlepšení konzistence prostřednictvím změny // neuronálních struktur?...415 // 5.1.5 Závěry týkající se optimalizace účinků psychoterapie .. 416 // 5.2 Neuronální mechanismy terapeutických změn...419 // 5.2.1 Změna skrze útlum stávajících pohotovostí ? aktivitě . . 419 // 5.2.2 Změny prostřednictvím aktivace současných a vytváření // nových neuronálních pohotovostí ? aktivitě...425 // 5.3 Hlavní pravidla terapeutické praxie...429 // 5.3.1 Hlavní pravidla pro plánování terapie ...430 // 5.3.2 Hlavní pravidla terapeutického procesu...431 // ? Shrnutí a výhled... 437 // Literatura... 445 // Rejstřík... 476 // ?
(OCoLC)190778476
cnb001752568

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC