Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Zvon, 1992

ISBN 80-7113-047-8
000008454
Rekat.
OBSAH // 0 ÚVOD...9 // 0.1 Předběžné poznámky...9 // 0.1.1 Nutnost apologetického zaměření...9 // 0.1.2 Teologický základ christologie...9 // 0.1.3 Christologie jako soteriologie a naopak...10 // 0.1.4 Návrat k původní efektivitě...10 // 0.2 Předběžná vysvětlení pojmů...11 // 0.3 Nový pohled na christologii. Příčiny a podněty 12 // 0.3.1 Pojetí chalkedonského koncilu...12 // 0.3.2 Moderní biblická věda...13 // 0.3.3 Znovuobjevení teologického pluralismu...14 // 0.3.4 Žido vsko-křestanský d ia log...15 // 0.4 Členění a metoda...16 // 1 KDO BYL JEŽÍŠ Z NAZARET A?...18 // 1.1 Vnější rámec Ježíšova života...18 // Exkurs: Mimokřesťanské prameny Ježíšovy historie...20 // 1.2 Ježíšova osobnost...21 // 1.3 Ježíšovy představy a záměry...23 // 2 PŘEDVELIKONOČNÍ VÝCHODISKA CHRISTOLOGIE...26 // 2.1 Předvelikonoční vyznání Krista...26 // 2.2 Sebevyjevení J ežíšova...28 // 2.2.1 Jásavé zvolání Ježíšovo...28 // 2.2.2 Svědectví Mesiáše o sobě...29 // 2.2.3 Slova poslání...30 // 2.2.4 Sebeoznačení Syna člověka...30 // 2.3 Dojem osobnosti...32 // 2.3.1 Vnější zjev a vystupování Ježíšovo...32 // 2.3.2 Mravně-náboženské chování Ježíšovo...34 // 2.4 Christologická východiska Ježíšovy zvěsti...35 // 2.5 Charizmatické působení Ježíšovo...38 // 3 VELIKONOČNÍ VÍRA V KRISTA...40 // 3.1 Vznik velikonoční víry...40 // 3.1.1 J ežíšovy před povědi...40 // 3.1.2 Nalezení
prázdného hrobu...42 // 3.1.3 Velikonoční zjevení...43 // 3.1.4 Svědectví Písma...45 // 3.2 Christologie velikonoční víry...46 // 3.2.1 Boží jednání...47 // 3.2.2 Živá přítomnost Ježíše Krista...47 // 3.2.3 Postavení a funkce Zmrtvýchvstalého...48 // 4 TITULY A PŘEDSTAVY NOVOZÁKONNÍ // CHRISTOLOGIE...50 // 4.0 Předběžné metodické poznámky...50 // 4.1 Christologie misijního kázání...51 // 4.1.1 Židovské představy o Mesiáši v novozákonní době. 52 // 4.1.2 Východiska křesťanského misijního kázání...53 // 4.1.3 Pohanské představy o Synu Božím? ...55 // 4.1.4 Christologická misijní zvěst pohanům...57 // 4.2 Christologie křestní katecheze...59 // 4.2.1 Křestní vyznání...59 // 4.2.2 K odpuštění hříchů...60 // Exkurs: K novozákonnísoteriologii (učenío spáse) 61 // 4.2.3 K synovství, resp. dětství pokřtěných...65 // 4.2.4 K tomu, že pokřtění přijali Ducha K k Duchu Kristovu.. 67 // 4.2.5 K začlenění pokřtěných do Kristova Těla...69 // 4.3 Christologie liturgických textů... 71 // 4.3.1 Kultovní zvolání a aklamace...71 // 4.3.2 Hymny a písně...73 // 4.3.2.1 Hymnus v listu k Filipským...73 // 4.3.2.2 Hymnus v listu ke Koloským...76 // 4.3.2.3 Hymnus o Logu...78 // 4.3.3 Obřady a posvátné formule...82 // 4.3.4 Doxologie...83 // Dodatek: k christologii epifartie (projeveníse slávy Boží) // v pastorálních listech...83 // 4.4 Christologické výklady Písma...86 // 4.4.1
Formy christologického výkladu Písma...87 // 4.4.2 Biblické texty a předobrazy...88 // 4.5 Shrnutí...90 // 5 OKOLNOSTI A TENDENCE TVOŘENÍ // CHRISTOLOGICKÝCH DOGMAT...92 // 5.1 Gnostický dokétismus...92 // 5.2 Gnostický dualismus...93 // 5.3 Adoptianismus...95 // 5.4 Arianismus (subordinatianismus)...97 // 5.5 Apollinarismus...98 // 5.6 Nestorianismus...99 // 5.7 Monofyzitismus a koncil chalkedonský...101 // 5.8 Vývoj po Chalkedonu...104 // Exkurs: nauka o zadostučinění Anselma z Canterbury ...106 ZÁVĚR: Hlavní problémy dnešní christologie. // Odkazy na literaturu...109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC