Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Votobia, 2000
S.604-1239

ISBN 80-7198-449-3 (váz.)
Literatura americká - překlady do češtiny - do r. 1997 - bibliografie
000008643
Obsah I Table of Contents // Svazek 11 Volume 1 // Poděkování / Acknowledgments 8 // Úvod 9 // Introduction 15 // Překlady z americké literatury do češtiny: velmi stručná historie 21 // American Literature in Czech Translation: A Very Brief History 29 // Autoři A-G / Authors A-G 39 // Svazek 2 I Volume 2 // Autoři H-P / Authors H-P 603 // Svazek 3 I Volume 3 // Autoři Q-Z/ Authors Q-Z 1241 // Přílohy / Appendices: // A: Seznam přeložených antologii všech žánrů / List of Translated Anthologies of All Genres 1765 // B: Chybně uvedená jména amerických autorů / Misspelled Names of American Authors 1769 // C: Chybné uvedená jména překladatelů / Misspelled Names of Translators 1779 // D: Dila přisouzená v českém překladu jiným autorům / Works Attributed in Czech Translation 1781 to Other Authors // E: Díla publikovaná v českém překladu bez udání autora nebo spoluautora / Works Published 1782 in Czech Translation Without an Author’s or Co-Author’s Name F: Seznam nakladatelů a zakladatelů či majitelů nakladatelství a vydavatelství před 1785 // rokem 1948 uvedených v Bibliografii/ List of Publishers and Founders or Owners of Publishing Houses Before 1948 Listed in Bibliography G: Romány se samostatným stránkováním v novinách a časopisech / Novels with Separate 1788 // Pagination in Newspapers and Magazines H: Seznam excerpovaných periodik / List of Indexed Periodicals 1795 // Seznam zkratek zeměpisných názvů / List of
Abbreviations of Geographical Names 1850 // Česko-anglieký slovníček / Czech-English Glossary 1851 // Použitá literatura / Works Consulted 1863

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC