Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.3) Půjčeno:61x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
222 s. : il. ; 22 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1565-3 (váz.)
Popsáno podle dotisku 1. vyd. 2009
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000008729
uvedení do problematiky -- STŘÍPKY Z MÉHO ŽIVOTA -- o vzniku a formování české psychopedie -- Předznamenání -- Počátek pedagogiky slabomyslných -- Éra nových oborů psychopatologie dětství a nápravné pedagogiky Psychopedie jako součást sociální pedagogiky? Období defektologické -- Člověk s mentální retardací -- Základní charakteristika a terminologie Rozumová schopnost, inteligence Definice a modely Model podpory Medicínský model Sociální model Etiologie -- Klasifikace podle Penrose Klasifikační systém vytvořený AAMR Současná klasifikace podle AAMR Etiologie mentální retardace v současné české literatuře Stručné charakteristiky nejčastěji se vyskytujících syndromů spojených s mentální retardací Downův syndrom Syndrom fragilního X chromozomu Rettův syndrom Angelmanův syndrom Praderův-Williho syndrom -- Syndrom kočičího křiku Klinefelterův syndrom Turnérův syndrom -- Ostatní v literatuře často zmiňované syndromy a diagnózy spojené s mentální retardací -- Lidská práva, deinstitucionalizace a vliv svépomocných skupin diagnostika osob s mentálním postižením -- Z historie diagnostiky osob s mentálním postižením Oblasti diagnostiky osob s mentálním postižením Východiska diagnostického procesu Diagnostický proces -- Individuálně administrované testy rozumových schopností Wechslerův test Stanford-Binetův test Hodnocení adaptivního chování Vinelandská škála sociální zralosti
Vinelandské škály adaptivního chování Skály nezávislého chování Škála adaptivního chování AAMR ABS Škála Günzburgova -- Podpůrná diagnostika u dětí s těžkým postižením Diagnostika těžce mentálně postižených Škály funkční nezávislosti Komplexní vývojové škály Alternativní diagnostické přístupy Diagnostika specifických dovedností a schopností Sociabilita a emoční prožívání Rodinné prostředí Motorika a grafomotorika Lateralita -- Vývoj řeči a verbálních schopností Sebeobslužné činnosti -- Přehled metod využívaných při diagnostice mentálního postižení Pozorování Rozhovor Anamnéza Dotazník -- raná péče, předškolní věk (0-6 let) -- Dítě s mentálním postižením v raném a předškolním věku Období novorozenecké Období kojenecké Období batolecí Období předškolní -- Rodina dítěte s mentálním postižením Psychologické modely reakce rodičů na sdělení diagnózy Podpora rodinám dětí s mentálním postižením v České republice Možnosti zvýšení kvality podpory poskytované rodinám dětí s mentálním postižením v České republice Diagnostika v raném období a v období předškolního věku Testy používané v raném a předškolním věku Role hry v diagnostice Role kresby v diagnostice Speciálně pedagogická intervence Raná intervence u dětí s mentálním postižením Výchova a vzdělávání dětí s mentálním postižením v předškolním věku -- Možnosti
využití totální komunikace u dětí s Downovým syndromem -- školní věk (6-15-18 let) -- Dítě s mentálním postižením ve školním věku Rodina dítěte s mentálním postižením ve školním věku Stres v rodinách dětí s mentálním postižením Diagnostika a poradenství ve školním věku Diagnostika školní zralosti Specifika diagnostiky mentálního postižení ve školním věku (6-15 let) Diagnostika v oblasti učení a vzdělávání Speciálně pedagogická východiska Styly učení a jejich diagnostika Diagnostická činnost pedagoga -- Speciálně pedagogická intervence u dětí s mentálním postižením ve školním věku Vzdělávání a učení Školní vzdělávání Individuální vzdělávací plány -- člověk s mentálním postižením -- v období adolescence, dospělosti a stáří -- Pojetí dospělosti -- Rodina dospívajícího a dospělého člověka s mentálním postižením -- Diagnostika a poradenství v období dospívání a dospělosti Diagnostika v tranzitním období (v období přechodu z fáze vzdělávání a profesní přípravy do fáze pracovního uplatnění) Diagnostika pro volbu povolání Diagnostika ve stáří -- Adolescence a přechod ze školy do zaměstnání Speciálně pedagogická intervence u dospívajících a dospělých osob s mentálním postižením Pobytové služby Obsah pobytové služby Vzdělávání dospělých Kategorie vzdělávání dospělých Základní vzdělávání dospělých Další vzdělávání
dospělých Modely učení a vzdělávání Behaviorální model Humanistický model -- Obsah vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením Svět práce Význam práce Podporované zaměstnávání -- Zaměstnávání osob s mentálním postižením v České republice v kontextu EU a zákonných úprav v oblasti zaměstnanosti Chráněné pracovní místo a chráněné pracovní dílny Problematika stáří Stáří a stárnutí / -- Demence -- Alzheimerova nemoc -- Lidská a občanská práva lidí s mentálním postižením Občanská advokacie Sebeobhajování
(OCoLC)298780407
cnb001831278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC