Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 1999
350 s.

objednat
ISBN 80-85268-91-4 (brož.)
Práce historického ústavu AV ČR. Řada D - Bibliographia ; [vol.] 6
Obsahuje rejstříky
Česko - dějiny - bibliografie
000008818
OBSAH // OBSAH // PŘEDMLUVA...7 // PŘEDMLUVA (ANGL. VERZE)...8 // SEZNAM EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ...9 // SEZNAM ZKRATEK EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ...20 // ČÁST VŠEOBECNÁ (č. 0001-1186) // TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY HISTORIE (č. 0001-0173)... 25 // HISTORIOGRAFIE, METODOLOGIE, METODIKA (č. 0001-0052)... 25 // FILOSOFIE DĚJIN (č. 0053-0062)... 28 // POJMOSLOVÍ - ZÁKLADNÍ HISTORICKÉ POJMY (č. 0063-0068)... 28 // JEDNOTLIVCI - HISTORICI (č. 0069-0173)... 28 // ORGANIZACE HISTORICKÉ PRÁCE (č. 0174-0789)... 33 // ARCHIVNICTVÍ (č. 0175-0236)... 33 // Celkově (č. 0175-0179) // Dějin)’ (č. 0180-0190) // Archivy v České a Československé republice (č. 0191-0217) // Jednotlivci - archiváři (č. 0218-0227) // Archivy v zahranič! (č. 0228-0236) // KNIHOVNICTVÍ (č. 0237-0256)... 36 // Dějiny (č. 0237-0241) // Knihovny v České a Československé republice (č. 0242-0250); // Jednotlivci - knihovníci (č. 0251) // Knihovny v zahraničí (č. 0252-0256) // MUZEJNICTVÍ A GALERIE (č. 0257-0335)... 37 // Celkově (č. 0257) // Dějiny (č. 0258-0272) // Muzea a galerie v České a Československé republice - Muzejní sbírky a expozice (č. 0273-0327) // Jednotlivci - múzejníci (č. 0328-0333) // Muzea v zahraničí (č. 0334-0335) // VÝSTAVY A VÝSTAVNICTVÍ (č. 0336-0394)... 40 // Dějiny (č. 0336-0341) // V České a Československé republice (č. 0342-0385) // ? zahraničí (č. 0386-0394) // VĚDECKÉ INSTITUCE A VYSOKÉ
ŠKOLY (č. 0395-0467)... 43 // Dějiny (č 0395-0420) // V České a Československé republice (č. 0421-0456) // V zahraničí (č. 0457-0467) // KONGRESY A KONFERENCE (č. 0468-0620)... 46 // ? České a Československé republice (č. 0468-0584) // ? zahraničí (č. 0585-0620) // VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU (č. 0621-0643)... 53 // Celkově (č. 0621-0623) // Učebnice a skripta (č. 0624-0639) // ? zahraničí (č. 0640-0643) // PAMÁTKOVÁ PÉČE (č. 0644-0702)... 54 // Celkově (č. 0644-0648) // Dějiny (č. 0649-0655) // Jednotlivé památky (č. 0656-0697) // Jednotlivci - památkáři (č. 0698-0701) // ? zahraničí (č. 0702) // ČASOPISY A SBORNÍKY (č. 0703-0712)... 57 // ? České a Československé republice (č. 0703-0710) // ? zahraničí (č. 0711-0712) // HISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE (č. 0712-0768)... 57 // Dějiny (č. 0713-0714) // Všeobecné bibliografie (č 0715-0721) // Oborové bibliografie (č. 0722-0744) // Regionální bibliografie (č. 0745-0752) // Personální bibliografie (č 0753-0768) // SLOVNÍKOVÁ LITERATURA (č. 0769-0789)... 60 // Všeobecné encyklopedie (č. 0769) // Oborové slovníky (č. 0770-0775) // Biografické slovníky (č. 0776-0786) // Jazykové slovníky (č. 0787-0789) // 343 // OBSAH // POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ (č. 0790-0916)... 62 // DIPLOMATIKA A PALEOGRAFIE (č. 0790-0793)... 62 // Diplomatika (č. 0790-0791) // Paleografie (č. 0792-0793) // EPIGRAFIKA (č. 0794)... 62 // GENEALOGIE, HERALDIKA, SFRAGISTIKA A VEXILOLOGIE
(č. 0795-0869)... 62 // Genealogie (č. 0795-0824) // Dějiny genealogie (č. 0825-0828) Heraldika (č. 0829-0849) // Dějiny heraldiky (č. 0850-0854) Sfragistika (č. 0855-0867) Vexilologie (č. 0868-0869) // METROLOGIE (č. 0870-0871)... 65 // NUMISMATIKA (C. 0872-0899)... 65 // Dějiny numismatiky (č. 0876-0878) // Nálezy mincí (č. 0879-0891) // Jednotlivé mince (č. 0892-0899) // MEDAILÉRSTVÍ, FALERISTIKA (č. 0900-0908)... 66 // MedaHérství (č. 0900-0906) // Dejiny medailérství (č. 0907) // Faleristika (č. 0908) // OSTATNÍ PVH (č. 0909-0916)... 67 // Kampanologie (č. 0909-0916) // PRÍBUZNÉ VÉDNÍ OBORY (č. 0917-1186)... 68 // REGIONÁLNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE (č. 0917-0935)... 68 // Kronikářství (č. 0926-0929) // Pověsti, báje a tradice (č. 0930-0935) // HISTORICKÁ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE, CESTOVATELÉ (č. 0936-0950)... 68 // Historická geografie (č. 0936-0942) // Historická kartografie (č. 0943-0946) // V zahraničí (č. 0947) // Cestovatelé a cestopisy (č. 0947-0950) // HISTORICKÁ ONOMASTIKA A TOPONOMASTIKA (č. 0951-0968)... 69 // Onomastika (č. 0951-0952) // Toponomastika (č. 0953-0968) // HISTORICKÁ DEMOGRAFIE A STATISTIKA (č. 0969-0971)... 70 // Demografie // Dějiny demografie (č. 0969) // Statistika (č. 0970) // Dějiny statistiky (č. 0971) // NÁRODOPIS (č. 0972-1016)... 70 // Dějiny (č. 0972-0985) // Regiony a etnické skupiny (č. 0986-0994) // Jednotlivci - etnografove (č. 0995-1014) // V zahraničí (č. 1015-1016)
// ARCHEOLOGIE (č. 1017-1181)...72 // Celkové (Č. 1017-1020) // Dějiny archeolgie (č. 1021-1029) // Organizace a metodologie (č. 1030-1076) // Historická archeologie (č. 1077-1094) // Památková péče a musea (č. 1095-1118) // Athropologie (č. 1119-1133) // Paleozoologie (č. 1134-1136) // Paleobolanika (č. 1137-1140) // Geologie (č. 1141-1143) // Hutnictví (č. 1144-1150) // Chemie (č. 1151) // Jednotlivci - archeologové (č. 1152-1181) // RUKOPISY A STARÉ TISKY (č. 1182-1186)... 80 // Rukopisy (č. 1182-1183) // Staré tisky (č. 1184-1186) // ČÁST CHRONOLOGICKÁ (č. 1187-4697) // DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ (č. 1187-4172) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 1187-1397)... 83 // Obecně (č. 1187-1194); Politické dějiny (č. 1195-1209); Dějiny vojenství (č. 1210-1213); Dějiny náboženství (č 1214-1256); Dějiny židovství (č. 1257-1265); Dějiny společnosti (č. 1266-1267); Dějiny osídlení (č. 1268-1340); // Dějiny národů a národností (č. 1341-1353); Dějiny hospodářství (č. 1354-1363); Dějiny védy a kultury (č. 1364-1365); // Dějiny umění (č. 1366-1378); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1379-1387); Dějiny věd o etnických oblastech // 344 // OBSAH // (č. 1388-1389); Dějiny školství a pedagogiky (č. 1390); Dějiny exaktních věd (č. 1391); Dějiny zdravotnictví (č. 1392-1397) // PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ (č. 1398-1487)... // Celková zpracování (č. 1398-1410); Paleolit (č. 1411-1420); Neolit (č.
1421-1430); Eneolit (č. 1431-1434); Doba bronzová celkově (č. 1435-1439); Starší doba bronzová (č. 1440-1443); Střední doba bronzová (L 1444): Mladší doba bronzová (č. 1445-1451); Pozdní doba bronzová (č. 1452-1454); Doba halštatská (č. 1455-1463); Doba laténská (č. 1464-1481); Doba římská (č. 1482-1487) // ČESKÉ ZEMĚ OD PŘÍCHODU SLOVANŮ DO ROKU 1306 (č. 1488-1701)... // Celkově (č. 1488-1557); Celková zpracování (č. 1488-1490); Politické dějiny (č. 1491-1496); Dějiny náboženství (č. 1497-1505); Dějiny společnosti (č. 1506-1508); Dějiny osídlení (č. 1509-1524); Dějiny hospodářství (č. 1525-1529); Dějiny vědy a kultury (1530-1532); Dějiny umění (č. 1533-1544); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1545-1552); Archeologické nálezy (č 1553-1557) // ČESKÉ ZEMĚ V OBDOBÍ PŘEDVELKOMORAVSKÉM (č. 1558-1565)... // Politické dějiny (č. 1558); Dějiny osídleni (č. 1559-1561); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č.1562); Archeologické nálezy (č. 1563-1565) // ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ (č. 1566-1580)... // Celková zpracování (č. 1566-1568); Politické dějiny (č. 1569); Dějiny náboženství (č. 1570-1571); Dějiny společnosti (č. 1572); Dějiny hospodářství (č. 1573); Dějiny uměni (č. 1574-1575); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1576-1578); Svatí Cyril a Metoděj (č. 1579-1580) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 906-1197 (č. 1581-1623)... // Politické dějiny (č. 1581-1584); Dějiny vojenství
(č. 1585); Dějiny náboženství (č. 1586-1606); Dějiny společnosti (č. 1607-1609); Dějiny osídlení (č. 1610-1617); Dějiny hospodářství (č. 1618): Dějiny vědy a kultury (č. 1619); Dějiny umění (č. 1620-1621); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1622); Archeologické nálezy (č. 1623) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1197-1306(6. 1624-1701)... // Celková zpracováni (č. 1624-1625); Politické dějiny (č. 1626-1629); Dějiny vojenství (č. 1630); Dějiny náboženství (č. 1631-1647); Dějiny společnosti (č. 1648-1651); Dějiny osídlení (č. 1652-1683); Dějiny hospodářství (č. 1684-1685); Dějiny vědy a kultury (č. 1686-1687); Dějiny umění (č. 1688-1695); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1696-1699); Dějiny exaktních věd (č. 1700); Archeologické nálezy (č. 1701) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1306-1526(6. 1702-1917)... // Celkově (č. 1702-1778); Celková zpracování (č. 1702); Politické dějiny (č. 1703-1708); Dějiny vojenství (č. 1709-1710); Dějiny náboženstvífč. 1711-1722); Dějiny společnosti (č. 1723-1727); Dějiny osídleni (č. 1728-1757); Dějiny hospodářství (č. 1758-1760); Dějiny vědy a kultury (č. 1761-1763); Dějiny uměni (č. 1764-1772); Dějiny literatury a jazyka a knihy (č. 1773-1774); Dějiny zdravotnictví (č. 1775-1778) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1306-1419(6. 1779-1855)... // Celková zpracování (č. 1779); Politické dějiny (č. 1780-1784); Dějiny vojenství (č. 1785); Dějiny náboženství
(č. 1786-1809); Dějiny společnosti (č. 1810-1812); Dějiny osídleni (č. 1813-1815); Dějiny národů a národností (č. 1816); Dějiny hospodářství (č. 1817-1821); Dějiny vědy a kultury (č. 1822-1825); Dějiny uměni (č. 1826-1844); Dějiny literatury a jazyka a knihy (č. 1845-1850); Dějiny školství a pedagogiky (č. 1851); Dějiny zdravotnictví (č. 1852); Dějiny her, zábav a zvyků (č. 1853); Archeologické nálezy (č. 1854-1855) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1419-1471 (6. 1856-1885)... // Celkově (č. 1856-1873); Politické dějiny (č. 1856-1858); Dějiny náboženství (č. 1859-1860); Dějiny společnosti (č. 1861-1864); Dějiny osídlení (č. 1865-1867); Dějiny hospodářství (č. 1868); Dějiny vědy a kultury (č. 1869); Dějiny uměni (č. 1870); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1871); Dějiny školství a pedagogiky (č. 1872): Dějiny zdravotnictví (č 1873) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1419-1437(6. 1874-1885)... // Celková zpracování (č. 1874); Politické dějiny (č. 1875-1877); Dějiny vojenství (č. 1878-1880); Dějiny náboženství (č. 1881-1883); Dějiny hospodářství (č. 1884); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1885) ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1437-1471... // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1471-1526(6. 1886-1917)... // Celková zpracováni (č. 1886); Politické dějiny (č. 1887-1888); Dějiny náboženství (č. 1889-1893); Dějiny společnosti (č. 1894-1898); Dějiny osídlení (č. 1899-1902); Dějiny vědy a kultury (č.
1903-1904); Dějiny uměni (č. 1905-1912): Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 1913-1914); Dějiny školství a pedagogiky (č. 1915); Dějiny zdravotnictví (č. 1916); Dějiny techniky (č. 1917) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1792(6. 1918-2368)... // Celkově (č. 1918-2065); Celková zpracování (č. 1918); Politické dějiny (č. 1919-1925); Dějiny vojenství (č. 1926-1927); Dějiny náboženství (č. 1928-1952); Dějiny židovství (č. 1953-1959); Dějiny společnosti (č. 1960-1969); Dějiny osídlení (č. 1970-1989); Dějiny národů a národností (L. 1990-1991); Dějiny hospodářství (č. 1992-2008); Dějiny vědy a kultury (č. 2009-2032); Dějiny umění (č. 2033-2050); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 2051-2056); Dějiny školství a pedagogiky (č. 2057-2059); Dějiny exaktních věd (č. 2060-2062); Dějiny zdravotnictví (č. 2063); Dějiny techniky (č. 2064-2065) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1620 (6. 2066-2182)... // Politické dějiny (č. 2066-2075); Dějiny vojenství (č. 2077-2079); Dějiny náboženství (č. 2080-2091); Dějiny židovství (č. 2092-2093); Dějiny společnosti (č. 2094-2119); Dějiny osídlení (č. 2120-2134); Dějiny hospodářství (č. 2135-2142); Dějiny vědy a kultury (č. 2143-2151); Dějiny umění (č. 2152-2166); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č 2167-2178); Dějiny školství a pedagogiky (č. 2179-2181); Dějiny exaktních věd (č. 2182) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1620-1740 (6. 2183-2317)...
Celková zpracováni (č. 2183); Politické dějiny (č. 2184-2191); Dějiny vojenství (č. 2192-2196); Dějiny náboženství (č. 2197-2224); Dějiny židovství (č. 2225); Dějiny společnosti (č. 2226-2238); Dějiny osídlení (č. 2239-2247); Dějiny národů a národností (č. 2248); Dějiny hospodářství (č. 2249-2254); Dějiny vědy a kultury (č. 2255-2273); Dějiny umění (č. 2274-2306); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 2307-2313); Dějiny školství a pedagogiky (č. 2314-2315); Dějiny zdravotnictví (č. 2316); Dějiny her, zábav a zvyků (č. 2317) // 93 // 97 // 101 // 102 // 103 // 105 // 110 // 114 // 118 // 119 // 120 // 120 // 122 // 129 // 135 // 345 // OBSAH // ČESKÉ ZEMÉ V LETECH 1740-1792 (č. 2318-2368)... // Politické dějiny (č. 2318-2319); Dejiny vojenství (č. 2320-2323); Dějiny náboženství (č. 2324-2330); Dějiny židovství (č. 2331-2334); Dějiny společnosti (č. 2335-2337); Dějiny osídleni (č. 2338-2339); Dějiny hospodářství (č. 2340-2346); Dějiny vědy a kultury (č. 2347-2350); Dějiny uměni (č. 2351-2364); Dějiny exaktních věd (č. 2365-2367); Dějiny techniky (č. 2368) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1918 (č. 2369-3024)... // Celkově (č. 2369-2496); Politické dějiny (č. 2369-2375); Dějiny vojenství (č 2376-2383); Dějiny náboženství (č. 2384-2390); Dějiny židovství (č, 2391-2396); Dějiny společnosti (č. 2397-2406); Dějiny osídleni, migrace (č. 2407-2411); Dějiny národů a národnosti
č. 2412-2425); Dějiny hospodářství (č. 2426-2433); Dějiny vědy a kultury (č. 2434-2450); Dějiny umění (č. 2451-2463); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 2464-2481); Dějiny školství a pedagogiky (č. 2482-2486); Dějiny exaktních věd (č. 2487-2488); Dějiny zdravotnictví (č. 2489-2492); Dějiny techniky (č 2493-2495); Dějiny tělovýchovy (č. č. 2496) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1847 (č. 2497-2561)... // Politické dějiny (č. 2497-2500); Dějiny vojenství (č. 2501-2505); Dějiny náboženství (č. 2506-2508); Dějiny společnosti (č. 2509); Dějiny osídlení (č. 2510-2512); Dějiny národů a národnosti (č. 2513-2514); Dějiny hospodářství (č. 2515-2523); Dějiny vědy a kultury (č. 2534-2529); Dějiny umění (č. 2530-2537): Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 2538-2555); Dějiny exaktních věd (č. 2556-2257); Dějiny zdravotnictví (č. 2558); Dějiny techniky (č. 2559-2560); Dějiny her, zábav a zvyků (č. 2561) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-1918 (č. 2562-3024)... // Celkově (č. 2562-2828); Celková zpracování (č. 2562); Politické dějiny (č. 2563-2594); Dějiny náboženství (č. 2595 -2605); Dějiny židovství (č. 2606); Dějiny společnosti (č. 2607-2628); Dějiny osídleni (č. 2629-2635); Dějiny národů a národností (č. 2636-2643); Dějiny hospodářství (č. 2644-2671); Dějiny vědy a kultury (č. 2672-2706); Dějiny umění (č. 2707-2745); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 2746-2771);
Dějiny slavistiky (č. 2772-2775); Dějiny školství a pedagogiky (č. 2776-2789); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 2790-2791); Dějiny exaktních věd (č. 2792-2805); Dějiny zdravotnictví (č. 2806-28!4); Dějiny techniky (č. 2815-2821); Dějiny tělovýchovy (č. 2822-2824); Dějiny her, zábav a zvyků (č. 2825-2828); // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-1914 (č. 2829-2992)... // Politické dějiny (č. 2829-2852); Dějiny vojenství (č. 2853); Dějiny náboženství (č. 2854-2857); Dějiny židovství (č. 2858); Dějiny společnosti (č. 2859-2884); Dějiny osídleni (č. 2885-2889); Dějiny národů a národnosti (č. 2890-2901); Dějiny hospodářství (č. 2902-29! 6); Dějiny vědy a kultury (č. 2917-2932); Dějiny uměni (č. 2933-2959); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 2960-2969); Dějiny školství a pedagogiky (č. 2970-2974); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 2975-2976); Dějiny exaktních věd (č. 2977-2979); Dějiny zdravotnictví (L. 2980-2983); Dějiny techniky (č. 2984-2990); Dějiny tělovýchovy (č. 2991-2992) // ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ I. SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 2993-3024)... // Politické dějiny (č. 2993-3008); Dějiny vojenství (č. 3009-3018); Dějiny hospodářství (č. 3019-3020); Dějiny vědy a kultury (č. 3021-3022); Dějiny umění (č. 3023); Dějiny školství a pedagogiky (č. 3024) // DĚJINY ČESKOSLOVENSKA // ČESKOSLOVENSKO OD ROKU 1918 DO ROKU 1992 (č. 3025-4172)... // Celkově (č. 3025-3236); Celková zpracováni
(č. 3025-3030); Politické dějiny (č. 3031-3059); Dějiny vojenství (č 3060-3062); Dějiny náboženství (č. 3063-3076); Dějiny židovství (č. 3077-3079); Dějiny společnosti (č. 3080-3085); Dějiny osídleni (č. 3086-3092); Dějiny národů a národností (č. 3093-3110); Dějiny hospodářství (č. 3111-3129); Dějiny vědy a kultury (č. 3130-3156); Dějiny umění (č. 3157-3174); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 3175-3200); Dějiny věd o etnických oblastech (č. 3201-3202); Dějiny školství, pedagogiky a vzdělání (č. 3203-3206); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 3207-3211); Dějiny exaktních věd (č. 3212-3227); Dějiny zdravotnictví (č. 3228-3232); Dějiny techniky (č. 3233); Dějiny tělovýchovy (č. 3234-3235); Dějiny her, zábav a zvyků (č. 3236) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918-1945 (č. 3237-3835)... // Celkové (č. 3237-3317); Politické dějiny (č. 3237-3254); Dějiny vojenství (č. 3255); Dějiny náboženství (č. 3256-3258); Dějiny společnosti (č. 3259-3262); Dějiny osídlení (č. 2563-3264); Dějiny národů a národnosti (č. 3265-3270); Dějiny hospodářství (č. 3271-3278); Dějiny vědy a kultury (č. 3279-3286); Dějiny uměni (č. 3287-3298); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 3299-3306); Dějiny věd o etnických oblastech (č. 3307); Dějiny školství a pedagogiky (č. 3308-3311); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 3312-3313); Dějiny exaktních věd (č. 3314-3315); Dějiny zdravotnictví
(č. 3316); Dějiny techniky (č. 3317) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918-1938 (č. 3318-3714)... // Politické dějiny (č. 3318-3423); Dějiny vojenství (č. 3424-3437); Dějiny náboženství (č. 3438-3446); Dějiny židovství (3447-3448); Dějiny společnosti (č. 3449-3473); Dějiny osídleni (č. 3474-3478); Dějiny národů a národnosti (č. 3479-3510); Dějiny hospodářství (č. 3511-3538); Dějiny vědy a kultury (č. 3539-3575); Dějiny uměni (č. 3576-3630); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 3631-3664); Dějiny věd o etnických oblastech (č. 3665-3668); Dějiny školství apedagogiky (č. 3669-3672); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 3673-3677); Dějiny exaktních věd (č. 3678-3690); Dějiny zdravotnictví (č. 3691-3705); Dějiny techniky (č. 3706-3711); Dějiny tělovýchovy (č. 3712-3714) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1938-1945 (č. 3715-3835)... // Celková zpracování (č. 3715); Politické dějiny (č. 3715-3772); Dějiny vojenství (č. 3773-3802); Dějiny náboženství (č. 3803-3804); Dějiny židovství (č. 3805-3811); Dějiny společnosti (č. 3812-3813); Dějiny osídleni (č. 3814-3815); Dějiny národů a národnosti (č. 3816-3821); Dějiny hospodářství (č. 3822-3827); Dějiny umění (č. 3828-3829); Dějiny školství a pedagogiky (č. 3830-3831); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 3832-3833); Dějiny exaktních věd (č. 3834); Dějiny zdravotnictví (č. 3835) // ČESKOSLOVENSKO OD ROKU 1945 DO ROKU 1993 (č. 3836-4172)...
// Celkově (č. 3836-3968); Celková zpracování (3836-3838); Politické dějiny (č. 3839-3865); Dějiny vojenství (č. 3866-3867); Dějiny náboženství (č. 3868-3870); Dějiny společnosti (č. 3871-3875); Dějiny společenských vrstev (č 3876-3884); Dějiny osídleni (č. 3885-3905); Dějiny národů a národností (č. 3906-3912); Dějiny hospodářství // 141 // 145 // 151 // 154 // 167 // 175 // 177 // 188 // 192 // 211 // 217 // 346 // OBSAH // (č. 3913-3923); Dějiny vědy a kultury (č. 3924-3928); Dějiny umění (č. 3929-3928); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 3929-3943); Dějiny věd o etnických oblastech (č. 3944-3947); Dějiny školství a pedagogiky (č. 3948-3951); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 3952-3953); Dějiny exaktních věd (č. 3954-3960); Dějiny zdravotnictví (č. 961-3966); Dějiny techniky (č. 3967-3968) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1948 (č. 3969-4037)... 224 // Politické dějiny (č. 3969-3998); Dějiny vojenství (Č. 3999-4001); Dějiny náboženství (č. 4002-4003); Dějiny židovství (č. 4004-4005); Dějiny společnosti (L. 4006); Dějiny osídlení (č. 4007-4009); Dějiny národů a národností, odsun Němců (č. 4010-4025); Dějiny hospodářství (č. 4026-4032); Dějiny vědy a kultury (4033-4034); Dějiny věd o etnických oblastech (č. 4035); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 4036); Dějiny techniky (č. 4037) // ČESKOSLOVENSKO VLETECH 1948-1969(4038-4130)... 228 // Politické dějiny (č.
4038-4096); Dějiny vojenství (č. 4097-4105): Dějiny náboženství (č. 4106-4108); Dějiny národů a národností (č. 4109-441); Dějiny hospodářství (č. 4112-4116); Dějiny uměni (č. 4117-4119); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 4120-4123); Dějiny školství a pedagogiky (č. 4124-4126); Dějiny sdělovacích prostředků (č. 4127-4128); Dějiny zdravotnictví (č. 4129); Dějiny tělovýchovy (č. 4130) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1969-1989 (č. 4131-4144)... 233 // Politické dějiny (č. 4131-4134); Dějiny vojenství (č. 4135-4136); Dějiny společnosti (č. 4137); Dějiny národů a národností (č. 4138); Dějiny hospodářství (č. 4139); Dějiny věd)’ a kultury (č. 4140-4141); Dějiny umění (č. 4142-4143); Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 4144) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1989-1992 (č. 4145-4172)... 234 // Celková zpracování (č. 4145-4146); Politické dějiny (č. 4147-4155); Dějiny vojenství (č. 4156); Dějiny náboženství (č. 4157-4158); Dějiny národů a národnosti (č. 4159-4164); Dějiny hospodářství (č. 4165-4166); Dějiny umění (4167); Dějiny exaktních věd (č. 4168); Dějiny zdravotnictví (č. 4169-4172) // SVĚTOVÉ DĚJINY (č. 4173-4697) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 4173 1190)... 239 // Obecně (č. 4173-4176); Politické dějiny (č. 4177-4179); Dějiny vojenství (č. 4180-4182); Dějiny náboženství (č. 4183-4185); Dějiny židovství (č. 4186); Dějiny národů a národnosti
(č. 4187-4188) ; Dějiny vědy a kultury (č. 4189-4190) // DĚJINY PRAVĚKU (č. 4191-4196)... 241 // Celkově (č. 4191); Paleolit a mesolit (č. 4192-5195); Neolit (č. 4196) // SVĚTOVÉ DĚJINY STAROVĚKU (č. 4197-4235)... 242 // Celková zpracováni (č. 4197-4198); Dálný východ a střední Asie (č. 4199); Jižní a jihovýchodní Asie (č. 4200); Přední Asie (č. 4201-4211); Starověký Egypt (č. 4212); Antika celkově (č. 4213-4214); Starověké Řecko a Kréta (č. 4215-4222); Etruskové a starověký Řím (č. 4223-4233); Ostatní evropské národy (č. 4234-4235) // SVĚTOVÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU DO ROKU 1492 (č. 4236-4253)... 244 // Celková zpracování (č. 4236-4239); Politické dějiny (č. 4240); Dějiny náboženství (č. 4241-4145); Dějiny osídleni (č. 4246-4247); Dějiny vědy a kultury (č. 4248-4253) // SVĚTOVÉ DĚJINY NOVOVĚKU 1492-1918(5.4254-4282)... 246 // Celkově (č. 4254-4259); Dějiny společnosti (č. 4254); Dějiny osídlení (č. 4255); Dějiny hospodářství (č. 4256); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4257-4259) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1492-1648(5.4260-4265)... 246 // Politické dějiny (č. 4260-4262); Dějiny společnosti (č. 4263); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4264-4265) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1648-1789(5.4266-4270)... 247 // Celková zpracování (č. 4266); Dějiny náboženství (č. 4267); Dějiny hospodářství(č. 4268); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4269-4270)
SVĚTOVÉ DĚJINY 1789-1918 (5. 4271- 4282)... 247 // Celkově (č. 4271-4280); Politické dějiny (č. 4271-4273); Dějiny vojenství (č. 4274); Dějiny národů a národnosti (č. 4275); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4276-4280) // SVĚT V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (5. 4281-4282)... 248 // MODERNÍ SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1918 DO SOUČASNOSTI (5. 4283-4396)... 249 // Celkově (č. 4283-4296); Celková zpracování (č. 4283); Politické dějiny (č. 4284-4291); Dějiny vojenství (č. 4292); Dějiny náboženství (č. 4293); Dějiny hospodářstvífč. 4294-4295); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4296) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1918-1945 (5. 4297-4311)... 250 // Politické dějiny (č. 4297-4305); Dějiny národů a národností (č. 3306-4307); Dějiny hospodářství (č. 4308); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4309-4311) // SVĚT V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (5. 4312-4319)... 251 // SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1945 (5. 4320-4329)... 251 // Celková zpracováni (č. 4320); Politické dějiny (č. 4321-4324); Dějiny vojenství (č. 4325); Dějiny osídlení (č. 4326); Dějiny národů a národností (č. 4327); Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 4328-4329) // DĚJINY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ (5. 4330-4697)... 253 // Albánie; Argentina; Brazílie; Bulharsko; Byzanc; Čína; Dánsko; Egypt; Etiopie; Finsko; Francie; Habsburská monarchie; Indie; Irán; Itálie; Izrael; Japonsko; Jugoslávie; Kanada; Lichtenštejnsko;
Maďarsko; Mexiko; Mongolsko; // Německo; Nizozemí; Polsko; Rakousko; Rumunsko; Řecko; Slovensko (č. 4498-4630) /Slovensko v /. 1918-1938 avL 1945-1992 viz Dějiny Československa č. 3025-4144/; SNS (SSSR); Ukrajina; Španělsko; Švédsko; Švýcarsko: Turecko; USA; Vatikán; Velká Británie; Vietnam // OBSAH // REJSTŘÍKY // REJSTŘÍK AUTORŮ, ZPRACOVATELŮ, EDITORŮ A PŘEKLADATELŮ...277 // REJSTŘÍK NÁZVŮ...305 // REJSTŘÍK ZEMĚPISNÝ...311 // REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ...319 // REJSTŘÍK ANOTOVÁNÝCH PRACÍ...331 // CITOVANÉ ČASOPISY A SBORNÍKY...335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC