Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2000
418 s.

objednat
ISBN 80-7286-017-8 (brož.)
Práce historického ústavu AV ČR. Řada D - Bibliographia ; [vol.] 9
Obsahuje rejstříky
Česko - dějiny - bibliografie
000008848
PŘEDMLUVA // PŘEDMLUVA (ANGL. VERZE) // SEZNAM EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ // SEZNAM ZKRATEK EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ...23 // ČÁST VŠEOBECNÁ (č. 0001-1714) // TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY HISTORIE (č. 0001-0155)... 29 // Historiografie, metodologie, metodika, vědecké projekty (č. 0001-0050), Filosofie dějin (i. 0051-0069), Pojmosloví (základní historické pojmy) (L. 0070-0073), Jednotlivci - historici (č. 0074-0155) // ORGANIZACE HISTORICKÉ PRÁCE (č. 0156-1032)... 36 // ARCHIVNICTVÍ (č. 0156-0232)... 36 // Celkově (č. 0156-0165), Dějiny (č. 0166-0174), Archivy v České republice, archivní fondy (č. 0175-0200), Jednotlivci-archiváři (L. 0201-0227), Archivy v zahraničí (č. 0228-0232) // KNIHOVNICTVÍ (č. 0233-0268)... 39 // Celkově (č. 0233-0234), Dějiny knihovnictví, historické knihovní fondy (č. 0235-0244), Knihovny v České republice, knihovní fondy (č. 0245-0257), Jednotlivci - knihovnici (č. 0258-0263), Knihovny v zahraničí (č. 0264-0268) // MUZEJNICTVÍ A MUZEOLOGIE, GALERIE (č. 0269-0384)... 40 // Celkově (č. 0269-0278), Dějiny (č. 0279-0292), Muzea a galerie v České republice - muzejní sbírky a expozice (č. 0293-0367), Jednotlivci - múzejníci (č. 0368-0378), Muzea a muzejnictví v zahraničí (č. 0379-0384) // VÝSTAVY A VÝSTAVNICTVÍ (č. 0385-0486)... 45 // Obecně, dějiny výstavnictví (č. 0385-0418), V České republice (č. 0419-0474), V zahraničí (č. 0475-0486) // VĚDECKÉ INSTITUCE, KOMISE A VYSOKÉ ŠKOLY (č. 0487-0570)... 49 // Celkově (č. 0487-0492), Dějiny (č. 0493-0527), V České republice (č. 0528-0565), V zahraničí (č. 0566-0570) // KONGRESY A KONFERENCE (č. 0571-0717)... 53 // Celkové (č. 0571-0572), V České republice (č. 0573-0680). V zahraničí (č. 0681-0717) //
VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU (č. 0718-0757)... 59 // Celkově (č. 0718-0722), Dějiny (č. 0723), Jednotlivci - učitelé (č. 0724-0725), Učební texty, učebnice a skripta (č. 0726-0750), V zahraničí (č. 0751-0757) // PAMÁTKOVÁ PÉČE (č. 0758-0908)... 61 // Celkově (č. 0758-0782), Dějiny (č. 0783-0793), Jednotlivé památky (č. 0794-0894), Jednotlivci - památkáři, spolky (č. 0895-0908) // ČASOPISY A SBORNÍKY (č. 0909-0927)... 66 // V České republice (č. 0909-0918), ? zahraničí (č. 0919-0927) // HISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE (č. 0928-0992)... 67 // Dějiny, jednotlivci (č. 0928-0929), Oborové bibliografie (č. 0930-0958), Regionální bibliografie (č. 0959-0968), Personální bibliografie (č. 0969-0992) // SLOVNÍKOVÁ LITERATURA (č. 0993-1032)... 71 // Dějiny (č. 0993-0995), Oborové slovníky (č. 0996-1007), Geografické slovníky (č. 1008-1009), Biografické slovníky (č. 1010-1027), Jazykové slovníky (č. 1028-1032) // POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ (č. 1033-1245)... 73 // Dějiny ???, jednotlivci (č. 1033-1034) // ARCHEOGRÁFIE a nauka o pramenech (č. 1035)... 73 // DIPLOMATIKA A PALEOGRAFIE (č. 1036-1047)... 73 // Celkově (č. 1036-1037), Diplomatika (č. 1038-1043), Dějiny diplomatiky (č. 1044), Paleografie (č. 1045-1046), Dějiny paleografie (L. 1047) // KODIKOLOGIE (č. 1048)... 74 // EPIGRAFIKA (č. 1049-1051)... 74 // GENEALOGIE, HERALDIKA, SFRAGISTIKA A VEXILOLOGIE(č. 1052-1125)... 74 // Celkově (č. 1052), Genealogie (č. 1053-1069), Dějiny genealogie - jednotlivci (č. 1070-1073), Heraldika (č. 1074-1105), Dějiny heraldiky (č. 1106), Sfragistika (č. 1107-1122), Vexilologie (č. 1123-1125) // CHRONOLOGIE (č. 1126-1128)... 77 // METROLOGIE (č. 1129-1130)... 77 // NUMISMATIKA (5. 1131-1221)...77 // Celkově (č. 1131-1150), Dějiny numismatiky-jednotlivci, organizace (č. 1151-1159), Nálezy mincí (L. 1160-1184), Jednotlivé mince (č. 1185-1221) //
MEDAILÉRSTVÍ A FALERISTIKA (č. 1222-1239)... 81 // Medailérství (č. 1222-1235), Falerislika (č. 1236-1239) // KAMPANOLOGIE(č. 1240-1245)... 82 // PŘÍBUZNÉ VĚDNÍ OBORY (č. 1246-1714)...i...83 // REGIONÁLNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE (č. 1246-1319)... 83 // Celkově (č. 1246-1256), Dějiny, jednotlivci (č. 1257-1286), Organizace vlastivědné práce (č 1287-1298), Kronikářstvi (č. 1299-1302), Pověsti, báje a tradice (č. 1303-1319) // HISTORICKÁ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE, CESTOVATELÉ (č. 1320-1379)... 85 // Historická geografie (č. 1320-1331), Dějiny historické geografie (č. 1332-1334), Historická kartografie (č. 1335-1353), // Dějiny historické kartografie (č. 1354-1356), V zahraničí (č. 1357-1358), Cestovatelé a cestopisy (č. 1359-1379) // ?" OO ON // OBSAH // HISTORICKÁ ONOMASTIKA A TOPONOMASTIKA (č. 1380-1429)... 88 // Dějiny oborů (č. 1380-1383), Onomastika (č. 1384-1396), Toponomaslika (č. 1397-1426), V zahraničí (č. 1427-1429) // HISTORICKÁ DEMOGRAFIE A STATISTIKA (č. 1430-1438)... 90 // Celkové (č. 1430-1431), Demografie (č. 1432), Slalistika (č. 1433-1437), V zahraničí (č. 1438) // NÁRODOPIS (č. 1439-1474)... 91 // Celkové (č. 1439-1443), Dějiny (č 1444-1446), Regiony a etnické skupiny, skanzeny (č. 1447-1461), Jednollivci-elno-grafové (č. 1462-1470), V zahraničí (č. 1471-1474) // ARCHEOLOGIE (č. 1475-1666)... 92 // Celkové (č. 1475-1478), Dějiny archeologie (č. 1479-1481), Organizace a metodologie, konference a výstavy (č. 1482-1544), Archeologické záchranné výzkumy, památková péče a muzea (č. 1545-1587), Antropologie (č. 1588-1596), Paleozoologie a osteologie (č. 1597-1604), Paleobotanika (č. 1605-1613), Geologie a krajinná archeologie (č. 1614-1621), Chemie a fyzika (č. 1622-1625), Ostatní specializace (č. 1626-1627), Jednotlivci-archeologové (č. 1628-1666) //
RUKOPISY A STARÉ TISKY (č. 1667-1714)...101 // Celkově, urbáře (č. 1667-1672), Rukopisy (č. 1674-1700), Prvotisky (do roku 1500) (č. 1700-1704), Staré tisky (č. 1501 - 1800) (č. 1705-1714) // ČÁST CHRONOLOGICKÁ (í. 1715-6043) // DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ (č. 1715-5254) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 1715-2067)...107 // Obecně (č. 1715-1725), Politické a právní dějiny (č. 1726-1731), Vojenství (č. 1732-1739), Náboženství, církevní památky (č. 1740-1797), Židovství (č. 1798-1817), Dějiny společnosti (č. /818-1956), Národy a národnosti (č. 1957-1970), Hospodářství (č. 1971-1990), Věda a kultura (č. 1991-2067) // PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ (č. 2068-2182)...123 // Obecně (č. 2068-2084), Paleolit (č. 2085-2094), Neolit (č. 2095-2104), Eneolit (č. 2105-2118), Doba bronzová celkově (č. 2119-2125), Střední doba bronzová (č. 2126-2128), Mladší doba bronzová (č. 2129-2132), Pozdní doba bronzová (č. 2133-2134). Doba halštatská (č. 2135-2141), Doba /aténská (č. 2142-2172), Doba římská (č. 2173-2182) // ČESKÉ ZEMĚ OD PŘÍCHODU SLOVANŮ DO ROKU 1306 (č. 2183-2367)...129 // Politické dějiny (č. 2183), Vojenství (č. 2184), Náboženství, církevní památky (č. 2185), Dějiny společnosti (č. 2186-2198), Národy a národnosti (č. 2199), Hospodářství (č. 2200), Véda a kultura (č. 2201-2214), Archeologické nálezy (č. 2215-2221) // ČESKÉ ZEMĚ V OBDOB! PŘEDVELKOMORAVSKÉM (č. 2222-2235)...131 // Politické dějiny (č. 2222-2223), Náboženství, církevní památky (č. 2224-2227), Dějiny společnosti (č. 2228-2232), // Věda a kultura (č. 2233 -2234), Archeologické nálezy (č. 2235) //
ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ (č. 2235-2254)... 132 // Celková zpracováni 2236-2237), Politické dějiny (č. 2238), Náboženství, církevní památky (č. 2239-2240), Dějiny společnosti (č. 2241-2247), Věda a kultura (č. 2248-2253), Archeologické nálezy (č. 2254) // ČECHY V DOBÉ VELKOMORAVSKÉ (č. 805-895) (č. 2255-2263)... 133 // SVATÍ CYRIL A METODĚJ (č. 2264-2267)...133 // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 895/906-1197 (č. 2268-2310)...134 // Politické dějiny (č. 2268-2274), Vojenství (č. 2275), Náboženství, církevní památky (č. 2276-2289). Dějiny společnosti (č 2290-2306), Věda a kultura (č. 2307-2310) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1197-1306(6.2311-2367)... 136 // Politické dějiny (č. 2311-2312), Vojenství (č. 2313), Náboženství, církevní památky (č. 2314-2326), Dějiny společnosti (č. 2327-2355), Věda a kultura (č. 2356-2367) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1306-1526(6.2368-2684)...140 // Celková zpracováni (č. 2368-2370), Politické dějiny (č. 2371-2377), Vojenství (č. 2378-2380), Náboženství, církevní památky (č. 2381-2409), Dějiny společnosti (č. 2410-2469), Hospodářství (č. 2470-2477), Věda a kultura (č. 2478-2518) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1306-1419(6.2519-2617)... 147 // Celková zpracování (č. 2519-2520), Politické dějiny (č. 2521-2536), Vojenství (č. 2537-2539), Náboženství, církevní památky (č. 2540-2582), Dějiny společnosti (č. 2583-2597), Hospodářství (č. 2598), Věda a kultura (č 2599-2616), Archeologické nálezy (č. 2617) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1419-1471 (6.2618-2649)... 152 // Celková zpracováni (č 2618), Politické dějiny (č. 2619-2624), Vojenství (č. 2625-2626), Náboženství, církevní památky (č. 2627-2634), Dějiny společnosti (č. 2635-2642), Národy a národnosti (č. 2643), Věda a kultura (č. 2644-2649) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1471-1526(6.2650-2684)...154 // Celková zpracováni (č. 2650), Politické dějiny (č. 2651-2653), Náboženství, církevní památky (č. 2654-2657), Dějiny společnosti (č. 2658-2670), Hospodářství (č. 2671), Věda a kultura (č. 2672-2684) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1792 (č.2685-3242)...156 // Celková zpracováni (č. 2685-2687), Politické dějiny (č. 2688-2695), Vojenství (č. 2696-2698), Náboženství, církevní památky (č. 2699-2731), Židovství (č. 2732-2733), Dějiny společnosti (č. 2734-2761), Národy a národnosti (č. 2762-2763), Hospodářství (č. 2764-2771), Věda a kultura (č. 2772-2813) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1620 (6. 2814-2969)... 162 // Politické dějiny (č. 2814-2827), Vojenství (č. 2828-2831), Náboženství, církevní památky (č. 2832-2857), Židovství (č. 2858-2860), Dějiny společnosti (č. 2861-2915), Národy a národnosti (č. 2916), Hospodářství (č. 2917-2929), Věda a kultura (č 2930-2969) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1620-1740(6.2970-3157)... 170 // Politické dějiny (č. 2970-2975), Vojenství, třicetiletá válka (č. 2976-2989), Náboženství, církevní památky (č. 2990-3057), Židovství (č. 3058-3059), Dějiny společnosti (č. 3060-3090), Hospodářství (č. 3091-3095), Věda a kultura (č. 3096-3157) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1740-1792 (č. 3158-3242)... 179 // Politické dějiny (č. 3158-3160), Vojenství (č. 3161-3167) , Náboženství, cirkevní památky (č. 3168-3181), Židovství (i. 3182-3183), Dějiny společnosti (č. 3184-3194), Národy a národnosti (č. 3195), Hospodářství (č. 3196-3206), Věda a kultura (č. 3207-3242) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1918 (č. 3243-3995)... 184 // Politické dějiny (č. 3243-3245), Vojenství (č. 3246-3249), Náboženství, církevní památky (i. 3250-3260), Židovství (č. 3261-3262), Dějiny společnosti (č. 3263-3292), Národy a národnosti (č. 3293-3298), Hospodářství (č. 3299-3332), Věda a kultura (č. 3333-3450) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1847 (č. 3451-3520)... 194 // Politické dějiny (č. 3451), Vojenství (č. 3452-3455), Náboženství, církevní památky (č. 3456-3459), Dějiny společnosti (č. 3460-3467), Národy a národnosti (č. 3468), Hospodářství (č. 3469-3476), Věda a kultura (č 3477-3520) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-1918(6. 3521-3995)... 197 // Celková zpracování (č. 3521), Politické dějiny (č. 3522-3575), Revoluce 1848/1849 (č. 3576-3581), Vojenství (č. 3582-3580), Náboženství, církevní památky (č. 3582-3595), Židovství (č. 3596-3604), Dějiny společnosti (č. 3605-3667), Národy a národnosti (č. 3668-3678), Hospodářství (č. 3679-3743), Věda a kultura (č. 3744-3966) // ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ I. SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 3967-3995)... 217 // Politické dějiny (č 3967-3981), Vojenství (č. 3982-3989), Dějiny společnosti (č. 3990-3991), Hospodářství (č. 3992-3993), Věda a kultura (č. 3994-3995) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918 - 1989 (č. 3996-5196)... 219 // Celková zpracování (č. 3996), Politické dějiny (č. 3997-4028), Vojenství (č. 4029-4032), Náboženství, církevní památky (č. 4033-4044), Židovství (č. 4045-4046), Dějiny společnosti (č. 4047-4055), Národy a národnosti (č. 4056-4086), Hospodářství (č. 4087-4108), Věda a kultura (č. 4109-4257) //
ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918-1945 (č. 4258-4846)... 232 // Celková zpracováni (č. 4258-4259), Politické dějiny (č. 4260-4354), Vojenství (č. 4355—4385), Náboženství, církevní památky (č. 4386-4395), Židovství (č. 4396-4400), Dějiny společnosti (č. 4401-4420), Národy a národnosti (č. 4421-4446), Hospodářství (č. 4447-4480), Věda a kultura (č. 4481-4601) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1938-1945 (č. 4602-4846)... 249 // Celková zpracování (č. 4602-4603), Politické dějiny (č. 4604-4736), Druhá světová válka (č. 4737-4777), // Náboženství, církevní památky (č. 4778-4782), Židovství (č. 4783-4816), Dějiny společnosti (č. 4817-4825), // Národy a národnosti (č. 4826-4829), Hospodářství (č. 4830), Věda a kultura (č. 4831-4846) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1989 (č.4847-5196)... 261 // Politické dějiny (č. 4847-4865), Vojenství (č. 4866-4869), Dějiny společnosti (č. 4870-4884), Národy a národnosti (č. 4885-4896), Hospodářství (č. 4897-4907), Věda a kultura (č. 4908-4959) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1948 (6. 4960-5082)... 267 // Politické dějiny (č. 4960-5000), Vojenství (č. 5001-5007), Náboženství, církevní památky (č. 5008), Židovství (č. 5009-5010), Dějiny společnosti (č. 5011-5014), Národy a národnosti (č. 5015-5060), Hospodářství (č. 5061-5073), Věda a kultura (č. 5074-5082) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1948-1969 (6. 5083-5163)... 273 // Politické dějiny (č. 5083-5141), Vojenství (č. 5142), Národy a národnosti (č. 5143-5146), Hospodářství (č. 5147-5154), Věda a kultura (č. 5155-5163) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1969-1989 (6. 5164-5196)... 277 // Politické dějiny (č. 5164-5182), Dějiny společnosti (č 5183-5184), Hospodářství (č. 5185-5186), Věda a kultura (č. 5187-5196) //
ČESKOSLOVENSKO A ČESKÉ ZEMĚ OD ROKU 1989 (6. 5197-5254)... 280 // Celková zpracováni (č. 5197-5199), Politické dějiny (č. 5200-5219), Náboženství, církevní památky (č. 5220-5221), Židovství (č. 5222), Dějiny společnosti (č. 5223-5229), Národy a národnosti (č. 5230-5245), Hospodářství (č. 5246-5251), Věda a kultura (č. 5252-5254) // SVĚTOVÉ DĚJINY (6. 5255-6043) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (6. 5255-5317)... 287 // Obecně (č. 5255-5258), Politické dějiny (č. 5259-5261), Vojenství (č. 5262), Náboženství, církevní památky (č. 5263-5271), Židovství (č. 5272-5275), Dějiny společnosti (č. 5276-5281), Hospodářství (č. 5282). Věda a kultura (č 5283-5317) // SVĚTOVÉ DĚJINY PRAVĚKU (6. 5318-5319)... 290 // SVĚTOVÉ DĚJINY STAROVĚKU (6. 5320-5369)... 291 // Dálný východ a střední Asie (č. 5321-5324), Přední Asie (č. 5325-5331), Starověký Egypt (č. 5332-5338), Antika celkově (č. 5338-5342), Starověké Řecko a Kréta (č. 5343-5353), Etruskové a starověký Řím (č. 5354-5368), Keltové (č. 5369) // SVĚTOVÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU DO ROKU 1492 (6. 5370-5418)... 294 // Celková zpracování (č. 5370-5373), Politické dějiny (č 5374-5378), Vojenství (č. 5376-5380), Náboženství, církevní památky (č. 5381-5390), Židovství (č. 5391), Dějiny společnosti (č. 5392-5394). Národy a národnosti (č. 5395), Hospodářství (č. 5396). // Věda a kultura (č. 5397-5418) // SVĚTOVÉ DĚJINY NOVOVĚKU 1492-1918(6. 5419-5455)... 297 // SVĚTOVÉ DĚJINY 1492-1648 (6. 5424-5433)... 297 // Politické dějiny (č. 5424), Vojenství (č. 5425-5427), Náboženství, církevní památky (č. 5428-5429), Kultura, umění, věda a technika (č. 5430-5433) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1648-1789 (6. 5434-5435)... 298 // Vojenství (č. 5434), Dějiny společnosti (č. 5435) //
SVĚTOVÉ DĚJINY 1789-1918 (č. 5436-5455)... 298 // Politické dějiny (č. 5436-5437), Vojenství (č. 5438), Náboženství, církevní památky (č. 5439-5440), Židovství (č. 5441), Dějiny společnosti (č. 5442), Národy a národnosti (č. 5442-5447), Hospodářství (č. 5448), Kultura, umění, věda a technika (č. 5449-5454) // OBSAH // SVĚT V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 5455)... 300 // MODERNÍ SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1918 DO SOUČASNOSTI (č. 5456-5524)... 301 // Politické dějiny (č. 5456-5459), Náboženství, církevní památky (č. 5462), Židovství (č. 5463-5464), Dějiny společnosti (č. 5465), // Národy a národnosti (č. 5466), Hospodářství (L. 5467), Kultura, umění, věda a technika (L. 5468-5471) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1918-1945(6. 5472-5503)... 302 // Politické dějiny (č. 5472-5474), Vojenství (č. 5475-5476), Náboženství, církevní památky (č. 5477), Kultura, uměni, véda a technika (č. 5478-5479) // SVĚT V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 5480-5503)... 302 // SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1945 (č. 5504-5524)... 303 // Politické dějiny (č. 5504-5514), Vojenství (č. 5515), Náboženství, církevní památky (č. 5516-55í 7), Dějiny společnosti (č. 5518), Národy a národnosti (č. 5519-5520), Hospodářství (č. 5521), Kultura, umění, věda a technika (č. 5522-5524) // DĚJINY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ (č. 5525-6043)... 306 // Albánie (č. 5525), Belgie (č. 5526), Bulharsko (č. 5527-5533), Byzanc (č. 5534-5583), Čína (č. 5584-5585), Dánsko (č. 5586-5587), Egypt (č 5588-5590), Finsko (č. 5591-5592), Francie (č. 2293-5618), Francká říše (č. 5619-5620), Habsburská monarchie (č. 5621-5657), Itálie (č. 5658-5665), Izrael (č. 5666-5671), Japonsko (č. 5672-5674), Jugoslávie (č. 5675-5692), Kanada (č. 5693), Kuba (č. 5694-5695), Lichtenštejnsko (č. 5696-5697), Libye (č 5698), Maďarsko (č 5699-5703),
Makedonie (č. 5703a), Mexiko (č. 5704-5705), Německo (č. 5706-5785), Nigérie (č. 5786), Nizozemí (č. 5787), Polsko (č 5788-5827), Portugalsko (č. 5828), Rakousko (č. 5829-5833), Rumunsko (č. 5934-5835), Řecko (č. 5836), Saudská Arábie (č. 5837) // Slovensko (č. 5838-5950)... 320 // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 5838-5851) // Obecně (č. 5838-5839), Politické dějiny (č. 5840), Židovství (č 5841), Dějiny společnosti (č. 5842-5843), Národy aná-rodnosti (č. 5844-5845), Hospodářství (č. 5846-5850), Věda a kultura (č. 5851) // PRAVĚK SLOVENSKA (č. 5852) // SLOVENSKO OD PŘÍCHODU SLOVANŮ DO ROKU 1301 (č. 5853-5860) // SLOVENSKO V LETECH 1301-1526 (č. 5861-5871) // SLOVENSKO V LETECH 1526-1780 (č. 5872-5881) // SLOVENSKO V LETECH 1780-1918 (č. 5882-5905) // SLOVENSKO ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 5906-5949) // Slovensko v letech 1918-1945 a 1945-1992 viz kapitola Československo od roku 1918 do roku 1992. // Slovenská republika od r. 1993 (č. 5950) // SNSfSSSR) (č. 5951-5997), Súdán (č. 5998), Španělsko (č. 5999-6000), Švédsko (č 6001-6005), Švýcarsko (č. 6006-6008), Turecko (č. 6001), USA (č. 6010-6022), Velká Británie (č. 6023-6042), Vietnam (č. 6043) // REJSTŘÍKY // REJSTŘÍK AUTORŮ, ZPRACOVATELŮ, EDITORŮ A PŘEKLADATELŮ...333 // REJSTŘÍK NÁZVOVÝ... 369 // REJSTŘÍK ZEMĚPISNÝ... 375 // REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ...386 // REJSTŘÍK ANOTOVANÝCH PRACÍ... 399 // REJSTŘÍK CITOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ... 405

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC