Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bibliografie
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky, 2002
512 s.

objednat
ISBN 80-7286-037-2 (brož.)
Práce historického ústavu AV ČR. Řada D - Bibliographia ; [vol.] 11
Obsahuje rejstříky
Česko - dějiny - bibliografie
000008850
PŘEDMLUVA...7 // PŘEDMLUVA (ANGL. VERZE)...8 // SEZNAM EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ...9 // SEZNAM ZKRATEK EXCERPOVANÝCH ČASOPISŮ...23 // ČÁST VŠEOBECNÁ (č. 0001-2114) // TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY HISTORIE (č. I-I75)...29 // Historiografie, metodologie, metodika, vědecké projekty (č. 1-50), Filosofie dějin (č. 51-62), Pojmosloví (základní historické pojmy) (č. 63-73), Jednotlivci - historici (č. 74-175) // ORGANIZACE HISTORICKÉ PRÁCE (č. 176-1292)... 37 // ARCHIVNICTVÍ (č. 176-261)... 37 // Obecně (č. 176-189), Dějiny (č. 190-192), Archivy v České republice, archivní fondy (č. 193-233), Jednotlivci-archiváři (č. 234-246), Archivy v zahraničí (č. 247-261) // KNIHOVNICTVÍ (č. 262-314)... 40 // Obecně (č. 262-269), Dějiny knihovnictví, historické knihovní fondy (č. 270-306), Knihovny v České republice, knihovní fondy (č. 307), Jednotlivci - knihovníci (č. 308-310), Knihovny v zahraničí (č. 311-314) // MUZEJNICTVÍ A MUZEOLOGIE, GALERIE (č. 315-362)...43 // Obecně (č. 315-325), Dějiny (č. 326-342), Muzea a galerie v České republice. Muzejní sbírky a expozice (č. 343-447), // Jednotlivci - múzejníci (č. 448-459), Muzea a muzejnictvi v zahraničí (č. 460-462) // VÝSTAVY A VÝSTAVNICTVÍ (č. 463-572)... 49 // Obecně, dějiny výstavnictví (č. 463-469), ? České republice (č. 470-555), V zahraničí (č. 556-572) // VĚDECKÉ INSTITUCE, KOMISE A VYSOKÉ ŠKOLY (č. 573-638)...53 // Dějiny (č. 573-593), V České republice (č. 594-617), V zahraničí (č. 618-638) // KONGRESY A KONFERENCE (č. 639-821)... 56 // V České republice (č. 639-768), V zahraničí (č. 769-821) // VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU (č. 822-903)... 64 // Obecně (č. 822-862), Učební texty, učebnice a skripta (č. 863-896), V zahraničí (č. 897-903) //
PAMÁTKOVÁ PÉČE (č. 904-1066)... 68 // Obecně (904-934), Dějiny (č. 935-944). Jednotlivé památky (č. 945-1063), Jednotlivci - památkáři, spolky (č. 1064), // V zahraničí (č. 1065-1066) // ČASOPISY A SBORNÍKY (č. 1067-1141)... 79 // V České republice (č. 1067-1121), V zahraničí (č. 1122-1141) // HISTORICKÁ BIBLIOGRAFIE (č. 1142-1235)... 79 // Dějiny, jednotlivci (č. 1142-1144), Oborové bibliografie (č. 1145-1186), Regionální bibliografie (č. 1187-1205), Personální bibliografie (č. 1206-1235) // SLOVNÍKOVÁ LITERATURA (O. 1236-1292)... 84 // Dějiny (č. 1236-1237), Oborové slovníky (č. 1238-1257), Geografické slovníky (č. 1258-1262), Biografické slovníky (č 1263-1282), Jazykové slovníky (č. 1283-1292) // POMOCNÉ VĚDY HISTORICKÉ (č. 1293-1470)... 88 // Obecně (č. 1293-1300) // DIPLOMATIKA A PALEOGRAFIE (č. 1301-1317)...88 // Diplomatika, edice listin (č. 1302-1315), Paleografie (č. 1316-1317) // KODIKOLOGIE (č. 1318-1320)... 89 // EPIGRAFIKA (č. 1321-1325)... 89 // GENEALOGIE, HERALDIKA, SFRAGISTIKA A VEXILOLOGIE(č. 1326-1384)... 90 // Obecně (č. 1326-1327), Genealogie (č. 1328-1345), Dějiny genealogie, jednotlivci (č. 1345), Heraldika (č. 1346-1368), // Sfragistika (č. 1369-1383), Vexilologie (č. 1384) // CHRONOLOGIE (č. 1385-1386)... 92 // METROLOGIE (č. 1387)... 92 // NUMISMATIKA (č. 1388-1453)... 92 // Obecně (č. 1388-1396), Dějiny numismatiky, jednotlivci, organizace (č. 1397-1412), Nálezy minci (č. 1413-1429), Jednotlivé mince (č. 1430-1453) // MEDAILÉRSTVÍ, FALERISTIKA (č. 1454-1466)... 95 // Medailérstvi (č. 1454-1461), Dějiny medailérství, jednotlivci (L. 1458-1461), Faleristika (č. 1462-1466) // OSTATNÍ PVH (č. 1467-1470)... 96 // Kampanologie (č. 1467-1468), Dějiny ostatních PVH (č. 1469-1470) //
PŘÍBUZNÉ VĚDNÍ OBORY (C. 1471-2114)...97 // REGIONÁLNÍ A VLASTIVĚDNÁ PRÁCE (č. 1471-1594)... 97 // Obecně (č. 1471-1472), Dějiny, jednotlivci (č. 1473-1520), Organizace vlastivědné práce (č. 1521-1575), Kronikářstvi (č. 1576-1582), Pověsti, báje, tradice (č. 1583-1590), V zahraničí (č. 1591-1594) // HISTORICKÁ GEOGRAFIE A KARTOGRAFIE (5. 1595-1682)... 102 // Dějiny oborů, jednotlivci (č. 1595-1611), Historická geografie (č. 1612-1619), Historická kartografie, atlasy, mapy (č. 1620-1654), V zahraničí (č. 1655-1660), Cestovatelé a cestopisy (č. 1661-1682) // HISTORICKÁ ONOMASTIKA A TOPONOMASTIKA (č. 1683-1711)... 106 // Onomastika (č. 1683-1690), Toponomastika (č. 1691-1711) // HISTORICKÁ DEMOGRAFIE A STATISTIKA (č. 1712-1715)...107 // 507 // OBSAH // Demografie (č. 1712-1715) // NÁRODOPIS (č. 1716-1792)...108 // Obecně (č. 1716-1725), Dějiny (č. 1726-1727), Regióny a etnické skupiny, skanzeny (č. 1728-1759), Jednotlivci - etno-grafové (č. 1760-1779), V zahraničí (č. 1780-1792) // ARCHEOLOGIE (č. 1793-2059)... 111 // Obecné (č. 1793-1805), Dějiny archeologie (č. 1806-1818), Organizace a metodologie. Konference a výstavy (č. 1819-1867), Letecká archeologie (č. 1868-1872), Archeologické (záchranné) výzkumy, památková péče a muzea (č. 1873-1946), Antropologie (č. 1947-1974), Paleozoologie a osteologie (č. 1975-1983), Paleobotanika (č. 1984-1991), Geologie, krajinná archeologie, geofyzika (č. 1992-2006), Monlánni archeologie a paleomelalurgie (č. 2007-2009), Chemie a fyzika (č. 2010-2013), Ostatní specializace (č. 2014-2016), Jednotlivci - archeologové (č. 2017-2059) // RUKOPISY A STARÉ TISKY (č. 2060-2114)... 123 // Rukopisy (č. 2060-2097), Prvotisky (do roku 1500) (č. 2098-2099), Staré tisky (1501-1800) (č. 2100-2114) //
ČÁST CHRONOLOGICKÁ (č. 2115-7459) // DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ (č. 2115-6503) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 2115-2529)...129 // Obecně (č. 2115-2117), Politické, právni a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 2118-2126), Vojenství (č. 2127-2134), Náboženství, církevní památky (č. 2135-2196), Židovství (č. 2197-2214), Dějiny společnosti a osídleni (č. 2215-2404), Národy a národnosti (č. 2405-2422), Hospodářství (č. 2423-2447), Vědy a kultura (č. 2448-2529) // PRAVĚK ČESKÝCH ZEMÍ (č. 2530-2672)...148 // Celkově (č. 2530-2548), Paleolit (č. 2549-2563), Mezolit (č. 2564-2565), Neolit (č. 2566-2586), Eneolit (č. 2587-2602), Doba bronzová (č. 2603-2627), Doba halštatská (č. 2628-2641), Doba laténská (č. 2642-2649), Doba římská, stěhování národů (č. 2650-2672) // ČESKÉ ZEMĚ OD PŘÍCHODU SLOVANŮ DO ROKU 1306 (č. 2673-2956)... 155 // Celková zpracování (č. 2673), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 2674-2675), Dějiny vojenství (č. 2676-2677), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 2678-2694). Dějiny společnosti a osídlení (č. 2695-2726), Dějiny hospodářství (č. 2727), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 2728-2745) // ČESKÉ ZEME V OBDOBÍ PŘEDVELKOMORAVSKÉM (č. 2746-2754)...158 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 2746), Dějiny vojenství (č. 2747-2748), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 2749-2752), Dějiny společnosti a osídleni (č. 2753), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 2754) // ŘÍŠE VELKOMORAVSKÁ, ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ VELKOMORAVSKÉ (č. 2755-2799)... 159 // Celkově (č. 2755-2762), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 2763-2771), Dějiny vojenství (č. 2772), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 2773-2780), Dějiny společnosti a osídlení (č. 2781-2793),
Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 2794-2799) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 895/906-1197 (č. 2800-2891 )...162 // Celková zpracování (č. 2800), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 2801-2806), Dějiny vojenství (č. 2807-2808), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 2809-2863), Dějiny společnosti a osídleni a osídleni (č. 2864-2881), Dějiny hospodářství (č. 2882-2883), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 2884-2891) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1197-1306(č. 2892-2956)... 166 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 2892-2894), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 2895-2913), Dějiny společnosti a osídlení (č. 2914-2942), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 2943-2956) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1306-1526 (č. 2957-3314)...171 // Celková zpracování (č. 2957-2964), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 2965-2971), Dějiny vojenství (č. 2972-2973), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 2974-2993), Dějiny židovství (č. 2994-2996), Dějiny společnosti a osídleni (č. 2997-3055), Dějiny hospodářství (č. 3056-3063), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 3064-3090) // ČESKÉ ZEME V LETECH 1306-1419(6. 3091-3257)... 177 // Celková zpracování (č. 3091-3093), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3094-3114), Dějiny vojenství (č. 3115-3117), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3118-3175), Dějiny židovství (č. 3176-3177), Dějiny společnosti a osídlení (č. 3178-3206), Dějiny hospodářství (č. 3207-3208), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 3209-3257) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1419-1471 (č. 3258-3290)... 186 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3258-3261), Dějiny vojenství (č. 3262-3264), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3265-3274), Dějiny společnosti a osídlení (č. 3275-3280), Dějiny hospodářství (č. 3281-3283), Dějiny vědy, kultury a techniky (č 1284-3290) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1471-1526(6.3291-3314)...188 // Celková zpracování (č. 3291), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 3292-3295), Dějiny vojenství (č. 3296), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3297-3301), Dějiny společnosti a osídleni (č. 3302-3303), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 3304-3314) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1526-1792 (6. 3315-3997)... 190 // Celková zpracování (č. 3315), Politické a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 3316-3321), Soudnictví a trestní právo (č. 3321-3333), Dějiny vojenství (č. 3334), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3335-3365), Dějiny židovství (č. 3366-3373), // Dějiny společnosti a osídlení (č. 3374-3405), Dějiny národů a národnosti (č. 3406), Dějiny hospodářství (č. 3407-3417), Dějiny vědy. kultury a techniky (č. 3418-3484) // ČESKÉZEMÉ VLETECH 1526-1620(6. 3485-3737)...:... 198 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3485-3499), Dějiny vojenství (č. 3500-3504), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3505-3524), Dějiny židovství (č. 3525), Dějiny společnosti a osídleni (č. 3526-3608), Dějiny národů a národností (č. 3609), Dějiny hospodářství (č. 3610-3624), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 3625-3737) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1620-1740(č.3738-391l)...211 // Politické, právni a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 3738-3740), Dějiny vojenství, třicetiletá válka (L. 3741-3746), // Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3747-3789), Dějiny židovství (č. 3790-3794), Dějiny společnosti a osídleni (č. 3795-3822), Dějiny hospodářství (č. 3823-3828), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 3829-3911) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1740-1792 (č. 3912-3997)... 220 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 3912-3913), Děj iny vojenství (č. 3914-3919), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 3920-3939), Dějiny židovství (č. 3940-3942), Dějiny společnosti a osídleni (č. 3943-3955), // Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 3971-3997) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1918 (č. 3998-4952)... 225 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 3998-4006), Dějiny vojenství (č. 4007-4009), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4010-4020), Dějiny židovství (č. 4021-4023), Dějiny společnosti a osídlení (č. 4024-4058), Dějiny národů a národností, vztahy mezi národnostmi (č. 4059-4068), Dějiny hospodářství (č. 4069-4088), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 4089-4214) // ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1792-1847(č. 4215-4283)... 235 // Politické, právní a správni dějiny, mezinárodní vztahy (č. 4215-4217), Dějiny vojenství (č. 4218-4219), Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 4220-4221), Dějiny společnosti a osídleni (č. 4222-4234), Dějiny hospodářství (č. 4235-4239), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 4240-4283) //
ČESKÉ ZEMĚ V LETECH 1848-1918(č. 4284-4952)... 239 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 4284-4348), Revoluce 1848/1849 (č. 4340-4348), Dějiny vojenství (č. 4349-4376), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4377-4392), Dějiny židovství (č. 4393-4399), Dějiny společnosti a osídleni (č. 4400-4465), Dějiny národů a národnosti (č. 4466-4488), Dějiny hospodářství (č. 4489-4536), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 4537-4898) // ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ I. SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 4899-4952)... 265 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 4899-4916), Dějiny vojenství (č. 4917-4944), Dějiny společnosti a osídleni (č. 4945), Dějiny hospodářství (č. 4946), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 4947-4952) // ČESKOSLOVENSKO OD ROKU 1918 DO ROKU 1989 (č. 4953-6393)... 269 // Celková zpracování (č. 4953), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 4954-4982), Dějiny vojenství (č. 4983-4998), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 4999-5007), Dějiny Židů (č. 5008-5010), Dějiny společnosti a osídleni (č. 5011-5034), Dějiny národů a národnosti (č. 5035-5068), Dějiny hospodářství (č. 5069-5086). Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 5087-5316) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1918-1945 (č. 5317-6010)... 285 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 5317-5463), Děj iny vojenství (č. 5464-5505), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 5506-5513), Dějiny Židů (č. 5514-5519). Dějiny společnosti a osídleni (č. 5520-5546), Dějiny národů a národností (č. 5547-5587), Dějiny hospodářství (č. 5588-5630), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 5631-5791) //
ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1938-1945 (č. 5792-6010)... 307 // Politické, právní a správní dějiny mezinárodni vztahy (č. 5792-5824), Slovenský štát (č. 5825-5955), Protifašistický odboj, perzekuce, koncentrační tábory (č. 5856-5905), Slovenské národní povstání (č. 5906-5912), // Pražské povstání 1945 (č. 5913-5915), Druhá světová válka (č. 5916-5949), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 5950), Dějiny Židů (č. 5951-5992), Dějiny společnosti a osídleni (č. 5993-5998), Dějiny národů a národnosti (č. 5999-6001). Dějiny hospodářství (č. 6002-6003), Dějiny vědy, kultury a techniky // (č. 6004-6010) // ČESKOSLOVENSKO OD ROKU 1945 DO ROKU 1989 (č. 6011 -6393)... 317 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6011-6027), Dějiny vojenství (č. 6028-6029), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 6030-6037), Dějiny Židů (č. 6038-6040). Dějiny společnosti a osídleni (č. 6041-6050), Dějiny národů a národnosti (č. 6051-6075), Dějiny hospodářství (č. 6076-6088), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6089-6156) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1945-1948 (č.6157-6256) . ... 324 // Politické, právní a správní děj iny, mezinárodní vztahy (č. 6157-6194), Únor 1948 (č. 6190-6194), Dějiny vojenství (č. 6195-6198), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 6199), Dějiny Židů (č. 6200), Dějiny společnosti a osídleni (č. 6201-6208), Dějiny národů a národností, odsun Němců (č. 6209-6238), Dějiny hospodářství (č. 6239-6244), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6245-6256) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1948-1969 (6. 6257-6373)... 329 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodní vztahy (č. 6257-6312), Události Pražského jara a okupace 1968 (č. 6293-6312), Dějiny vojenství (č. 6313-6327), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 6328-6336) //
Dějiny společnosti a osídlení (č. 6337-6338), Dějiny národů a národnosti (č. 6339-6342), Dějiny hospodářství (č. 6343-6354), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6355-6373) // ČESKOSLOVENSKO V LETECH 1969-1989 (č. 6374-6393)... 335 // Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6374-6386), Dějiny politické opozice (č. 6381-6386), Dějiny vojenství (č. 6387-6388), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6389-6393) ČESKOSLOVENSKO, ČESKÉ ZEMĚ A SLOVENSKO OD ROKU 1989(6. 6394-6503)... 337 // Celková zpracování (č. 6394-6396), Politické, právní a správní dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6397-6439), Dějiny vojenství (č. 6440-6447), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 6448-6449), Dějiny Židů (č. 6450), Dějiny společnosti a osídlení (č. 6451-6461), Dějiny národů a národnosti (č. 6462-6481), Dějiny hospodářství (č. 6482-6491), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6492-6503) // SVĚTOVÉ DEJINY (č. 6504-7459) // CELKOVÁ CHRONOLOGICKÁ ZPRACOVÁNÍ (č. 6504-6576)... 345 // Obecně, politické dejiny (č. 6504-6509), Dějiny vojenství (č. 6510-6512), Dějiny náboženství, cirkevní památky (č. 65 í3-6529), // Dějiny Židů (č. 6530-6533), Dějiny společnosti a osídleni (č. 6534-6539), Dějiny národů a národnosti (č. 6540-6542), Dějiny hospodářství (č. 6543), Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6544-6576) // DĚJINY PRAVĚKU (č. 6577-6580)... 349 //
SVĚTOVÉ DĚJINY STAROVĚKU (č. 6581-6640)... 350 // Asie (č. 6586-6592), Starověký Egypt (č. 6593-6597), Antika celkově (č. 6598-6632), Starověké Řecko a Kréta (č. 6606-6619), Et-ruskové a starověký Řím (č. 6620-6632), Ostatní evropské národy (č. 6633-6639), Předkoíumbovská Amerika (č. 6640) // SVĚTOVÉ DĚJINY STŘEDOVĚKU DO ROKU 1492 (č. 6641-6679)... 353 // Politické dějiny, mezinárodni vztahy (č. 6641-6645), Dějiny vojenství (č. 6646), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 6647-6659), Dějiny Židů (č. 6660-6661), Dějiny společnosti a osídlení (č. 6662-6665), Dějiny národů a národnosti (č. 6666), // Dějiny vědy, kultury a techniky (č. 6667-6679) // SVĚTOVÉ DĚJINY NOVOVĚKU 1492-1918 (č. 6680-6749)... 356 // Celková zpracováni (č. 6680), Politické dějiny (č. 6681-6682), Dějiny společnosti a osídlení (č. 6683-6686), Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 6687-6693) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1492-1648 (č. 6694-6709)... 357 // Politické dějiny (č. 6694-6696), Dějiny vojenství (č. 6697-6700), Dějiny kultury, uměni, vědy a techniky (č. 6701-6709) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1648-1789 (č. 6710-6716)... 358 // Celková zpracováni (č. 6710), Dějiny společnosti a osídleni (č. 6711), Dějiny společenských vrstev (č. 6711), Dějiny hospodářství (č. 6712-6713), Dějiny kultury, uměni, vědy a techniky (č. 6714-6716) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1789-1918(6.6717-6733)... 358 // Dějiny vojenství (č. 6717-6718), Dějiny Židů (č. 6719), Dějiny společnosti a osídleni (č. 6720), Dějiny národů a národnosti (č. 6721-6723), Dějiny kultury, uměni, vědy a techniky (č. 6724-6730) // SVĚT V DOBĚ PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY (č. 6731-6733)... 360 //
MODERNÍ SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1918 DO SOUČASNOSTI (č. 6734-6797)... 361 // Celková zpracováni (č 6734), Politické dějiny (č. 6735-6738), Dějiny vojenství (č. 6739-6740), Dějiny národů a národnosti (č. 6741). Dějiny hospodářství (č. 6742), Dějiny kultury, umění, vědy a techniky (č. 6743-6749) // SVĚTOVÉ DĚJINY 1918-1945(6.6750-6776)... 362 // Politické dějiny (č. 6750-6761), Dějiny vojenství (č. 6762), Dějiny hospodářství (č. 6763-6764) // SVĚT V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (6. 6765-6776)... 363 // SVĚTOVÉ DĚJINY OD ROKU 1945 (6. 6777-6797)... 364 // Politické dějiny (č. 6777-6790), Dějiny vojenství (č. 6791-6792), Dějiny společnosti a osídlení (č. 6793), Dějiny národů a národnosti (č. 6794), Dějiny kultury, uměni, vědy a techniky (č. 6795-6797) // DĚJINY JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ (6. 6798-7459)... 366 // Bangladéš (č. 6798), Belgie (č. 6799-6800), Brazílie (č. 6801-6802), Bulharsko (č. 6803-6808), Byzanc (č. 6809-6821), Čína (č. 6822), Dánsko (č. 6823), Egypt (č. 6824), Finsko (č. 6825-6827). Francie (č. 6828-6856), Franská říše (č. 6857-6859), Habsburská monarchie (č. 6860-6916), Indie (č. 6917-6921), Irsko (č. 6922), Itálie (č. 6923-6936), Japonsko (č 6937-6939), Jihoafrická rapublika (č. 6940). Jugoslávie, státy bývalé Jugoslávie (č. 6941-6955), Kongo (č. 6956), Korea (č. 6957). Kuba (č. 6958-6959), Litva (č. 6960), Lucembursko (č. 6961-6963), Libye (č. 6964), Maďarsko (č. 6965-6981), Mexiko (č 6982-6985), Mongolsko (č. 6986), Německo (č. 6987-7069), Nizozemí (č. 7070-7072), Norsko (č. 7073), Osmanská říše (č. 7074-7076), Polsko (č. 7077-7146), Portugalsko (č. 7147-7149), Rakousko (č. 7150-7168), Rumunsko (č. 7169-7173), Řecko (č. 7174), Saudská Arábie (č. 7175) // Slovensko (L. 7176-7313) // Celková zpracování (7176-7182), Politické dějiny, mezinárodní vztahy (č. 7183-7200) //
Dějiny vojenství (č. 7201), Dějiny náboženství, církevní památky (č. 7202-7216), Dějiny společnosti a osídlení (č. 7217-7239), Dějiny osídleni, demografie, migrace (č. 7229-7239), Dějiny etnik, národů a národností, národnostních vztahů fč. 7240-7259), Dějiny hospodářství (č. 7260-7267), Dějiny vědy, kultury a techniky fč. 7268-7313), Dějiny historických věd fč. 7273-7275), Dějiny společenských věd (č. 7276). Dějiny umění a hmotné kultury (č. 7277-7280), Dějiny literatury, jazyka a knihy (č. 7281-7287), Dějiny školství a pedagogiky (č. 7288-7290), Dějiny techniky (č. 7291-7293), Dějiny tělovýchovy a sportu (č. 7294), Dějiny her, zábav a zvyků (č. 7295-7300), Archeologické nálezy (č. 7301-7313) // SNS(SSSR) (č. 7314-7393), Španělsko fč 7394-7404), Švédsko fč 7405), Švýcarsko fč 7406-7410), USA (č 7411-7432), Ukrajina (č. 7433-7439), Velká Británie (č. 7440-7458), Vietnam fč 7459) // REJSTŘÍKY // REJSTŘÍK AUTORŮ, ZPRACOVATELŮ, EDITORŮ A PŘEKLADATELŮ...401 // REJSTŘÍK NÁZVOVÝ...445 // REJSTŘÍK ZEMĚPISNÝ...454 // REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ...466 // REJSTŘÍK ANOTOVANÝCH PRACÍ...483 // REJSTŘÍK CITOVANÝCH ČASOPISŮ A SBORNÍKŮ...498

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC