Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
183 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86473-56-2 (brož.)
Na obálce nad názvem: Fakulta humanitních studií, ZČU v Plzni, Katedra filosofie
Obsahuje bibliografické odkazy
000008895
Obsah // 1 ANTICKÉ POJETÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ // Nikolaj Demjančuk // 1.0 Úvod ...7 // 1.1 Sókratés (kolem 469-399 př. n. 1.) ...11 // 1.2 Platón (427-347 př. n. 1.) ...24 // 1.3 Aristotelés (384-322 př. n. 1.) ...44 // 2 NĚKTERÉ PROBLÉMY VÝCHOVY VE STŘEDOVĚKU ...53 // Dagmar Demjančuková // 2.0 Vymezení středověku ... 55 // 2.1 Aurelius Augustinus (354-430) ...59 // 2.2 Petr Abélard (1079-1142) ...71 // 2.3 Moše ben Maimon - Maimonides (1135-1204) ...78 // 2A Tomáš Akvinský (1225-1274) ...83 // 3 K PROBLÉMŮM SOUČASNÉ FILOSOFIE VÝCHOVY ...91 // Stanislav Stark // 3.1 Immanuel Kant (1724-1804) ...93 // 3.2 Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) ...99 // 3.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ...105 // 3.4 Karel Marx (1818-1883) ...111 // 3.5 Auguste Comte ( 1798-1857) ...116 // 3.6 Friedrich Nietzsche (1844-1900) ...121 // 3.7 Wilhelm Dilthey (1833-1911) ...126 // 3.8 Max Scheler 1874-1928) ...130 // 3.9 Martin Heidegger (1889-1976) ... 135 // 3.10 Karl Jaspers (1883-1969) ...140 // 3.11 Eugen Fink (1905-1975) ...145 // 3.12 Hannah Arendtová (1906-1975) ...152 // 3.13 Michel FoucauitTl 926-1984) ...156 // 4 OSOBNOSTI ČESKÉ FILOSOFIE VÝCHOVY ...161 // Stanislav Stark // 4.1 Petr Chelčický (1390-1460) ...163 // 4.2 Jan Amos Komenský (1592-1670) ...168 // 4.3 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) ...173 // 4.4 Jan Patočka (1907-1977) ...179

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC