Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.7) Půjčeno:62x 
BK
Praha : Enigma, 1996
347 s. : il. ; 23 cm + 1 složená mapa (65 x 101 cm)

objednat
ISBN 80-85368-80-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 345-347
Biogeografie - Česká republika - studie a mapy
Regiony biogeografické - Česká republika - studie a mapy
000009023
Rekat.
A. TEXTOVÁ ČÁST // 1. Úvod 7 // 2. Soustava biogeografického členění krajiny 8 // 3. Terminologické problémy 9 // 4. Cíle biogeografické regionalizace pro účely ÚSES 10 // 5. Vyhodnocení dosavadních členění bioty na území ČR 10 // 6. Definice vyšších biogeografických jednotek 12 // 7. Metodický postup při regionalizaci ČR 12 // 7.1. Použité podklady 12 // 7.2. Kritéria pro vylišování biogeografických regionů 13 // 7.3. Posloupnost kroků pň regionalizaci 13 // 7.3.1. Upřesnění biogeografických provincií a podprovincií. úprava jejich hranic 13 // 7.3.2. Vymezení biogeografických regionů 14 // 7.3.3. Posuzování odlišnosti biogeografických regionů 15 // 7.3.4. Hodnocení ostrosti hranic biogeografických regionů 15 // 7.3.5. Vymezení přechodných a ne reprezentativních zón 15 // 7.3.6. Stanovení číselného kódu a názvů biogeografických regionů 16 // 8. Bilance regionalizace České republiky 16 // 9. Metodický postup při zpracování charakteristik biogeografických regionů 16 // 9.1. Poloha a základní údaje 16 // 9.2. Horniny a reliéf 17 // 9.4. Půdy 17 // 9.5. Biota 18 // 9.6. Geobiocenologická typizace 18 // 9.7. Kontrasty - 18 // 9.8. Současný stav krajiny a ochrana přírody 19 // 10. Charakteristiky biogeografických podprovincií v České republice 19 // 10.1. Charakteristika hercynské podprovincie 22 // 10.2. Charakteristika polonské podprovincie 23 // 10.3. Charakteristika západokarpatské podprovincie 26 // 10.4. Charakteristika severopanonské podprovincie 29 //
11. Charakteristiky biogeografických regionů České republiky 29 // 11.1. Komentář a vysvětlivky ? tabulkám u charakteristik biogeografických regionů 29 // 11.2 Charakteristiky biogeografických regionů hercynské podprovincie 33 // 11.3 Charakteristiky biogeografických regionů polonské podprovincie 275 // 11.4 Charakteristiky biogeografických regionů západokarpatské podprovincie 287 // 11.5 Charakteristiky biogeografických regionů severopanonské podprovincie 326 // 12. Závěr 344 // 13. Vybraná literatura 345 // B. MAPOVÁ ČÁST // Mapa biogeografických regionů České republiky v měřítku 1 : 500 000

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC