Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.02.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1998
197 s.

objednat
ISBN 80-7178-165-7 (brož.)
Originál: Science activities for childen.
Biologie - pokusy - děti - příručky metodické
000009223
OBSAH // Předmluva... 9 // Co je věda? ... 9 // Cíle přírodovědných předmětů... 9 // Koncepce knihy... 10 // Část 1 // Rostliny // Kapitola A: Části rostlin a jejich funkce // 1A 1 Které stromy rostou v našem okolí? ... 14 // 1A 2 Které jsou hlavní části rostlin? ... 15 // 1A 3 Mění na podzim barvu všechny rostliny? 16 // 1A 4 Jak rychle rostou bakterie? ... 17 // ID 3 Jak voda ovlivňuje klíčení? ... 29 // I D 4 Jak vzduch ovlivňuje klíčení? ... 30 // ID 5 Jak světlo ovlivňuje klíčení? ... 31 // I D 6 Jak zjišťujeme klíčivost semen?... 32 // I D 7 Co je kompostování? ... 33 // Kapitola B: Kořeny, stonky, listy // IB 1 Kterými směry rostou kořeny?... 18 // IB 2 Hledají kořeny vodu? ... 19 // IB 3 Jak kořeny čerpají vodu?... 20 // IB 4 Ztrácejí listy vodu? ... 21 // I ? 5 Jak se listy liší velikostí, tvarem a svými // okraji? ... 22 // Kapitola C: Semena a rozmnožováni // I? 1 Odkud pocházejí semena?... 23 // IC 2 Jak semena cestují?... 24 // IC 3 V jakých podmínkách vzniká // a roste plíseň? ... 25 // IC 4 Jak včely napomáhají rozmnožování // rostlin?... 26 // Kapitola E: Růst // IE 1 IE 2 IE 3 IE 4 // IE 5 // IE 6 IE 7 // IE 8 IE 9 // IE 10 IE II // Jak rostliny rostou?... 34 // Potřebují rostliny sluneční světlo?... 35 // Jak teplota ovlivňuje růst? ... 3 // Mohou žít rostliny bez vody?... 37 // Jak rychle se voda pohybuje // ve stoncích? ... 38 // Jak se voda pohybuje v rostlině?... 39
Je světlo nezbytné ? růstu rostlin? // Můžeme dokázat účinky fotosyntézy? ... 40 // Rostou rostliny směrem ke světlu?... 41 // Vydávají suchozemské a vodní rostliny // kyslík?... 42 // Vydechují rostliny ve tmě oxid uhličitý? 43 Co je biologická kontrola?... 44 // Kapitola D: Půda a klíčeni // I D 1 Klíčí a roste rostlina stejně v různých // typech půdy?... 27 // I D 2 Udržují některé typy půdy vodu lépe // než půdy jiné?... 28 // Kapitola F: Rostliny pro radost // I F 1 Jak si uděláme nádobku z mrkve?... // IF 2 Jak lze vytvořit malý skleník? ... 46.’ // I F 3 Jak můžeme rostliny dárkově upravit? ... 47 // I F 4 Jak si můžeme vytvořit „sprejový otisk"? 48 // Část 2 // Živočichové // Kapitola A: Třídění // 11 A 1 Co je to potravní pyramida? ...(50 // Il A 2 Jaký je rozdíl mezi živými organismy // a neživými věcmi?... 51 // II A 3 Jak třídíme živé organismy?... 52 // II A 4 Jak žijí živočichové?... 53 // HA 5 Kolik existuje druhů živočichů?... 54 // Kapitola B: Domácí zvířátka // II ? 1 Jaké zvířátko si mám opatřit?... 55 // II ? 2 Jak pečujeme o psy a kočky?... 56 // II ? 3 Jak pečujeme o křečky, morčata, myši // a další hlodavec?... 57 // 5 // Kapitola C: Hmyz a klepitkatci (pavouci) // IIC 1 Jak můžeme studovat bčžný hmyz?--- 58 ? // II C 2 Jak žijí mravenci? ... 60 // ?? 3 Jak žijí včely? ... 61 // II C 4 Vyvine se z housenky motýl? ... 62 // IIC 5 Jak můžeme
uchovávat hmyz // nebo si dělat sbírku? ... 63 // II C 6 Čím se pavouci liší od hmyzu?... (?5 // Il C 7 Co to jsou pesticidy?... 66 // Kapitola D: Plazi // II D 1 Co jsou to plazi? ... 67 // li D 2 Víme něco o hadech? ... 68 // Il I) 3 Jak si uděláme terárium pro plazy?.. 69 // Kapitola E: Vodní živočichové (ryby a obojživelníci) // II E 1 Jak pečovat o sladkovodní akvárium? ... 70 // II E 2 Stane se pulec žábou?... 72 // II E 3 Co to jsou obojživelníci?... 73 // Kapitola F: Ptáci // II F 1 Jak se ptáci liší od ostatních živočichů? .. 74 // UF 2 Jak určíme běžné druhy ptáků? ... 75 // II F 3 Jak se vylíhne z vajíčka kuře? ... 76 // Kapitola G: Savci // II G 1 Jak se savci liší od ostatních // živočichů?... 78 // II G 2 Co mají společného savci v džungli. // na farmě a v moři? ... 79 // II G 3 Jsou lidé savci?... 80 // II G 4 Jak se živočichové chrání?... 81 // Kapitola H: Chov // II H 1 Jak si uděláme malou jednoduchou klec? 82 II H 2 Jak uděláme kovovou klec pro malé // živočichy?... 83 // II H 3 Jak si uděláme klec pro středně velké // živočichy?... 84 // II H 4 Jak vyrobil jednoduché vivárium?... 85 // II H 5 Čím krmíme odchycená zvířata?... 86 // II H 6 Jak nám zvířata pomáhají?... 88 // Část 3 // Zdraví // Kapitola A: Struktura a funkce těla // III ? 1 Co jsou buňky, tkáně a orgány? ... 90,/ // III A 2 Jaké jsou soustavy lidského těla? ... 91 // III A 3 Jaké druhy kostí a
kloubů máme?... 92 // III A 4 Jak pracuje srdce? ... 93 // III A 5 Jak si najdeme puls? ... 94 // III A 6 Jak pracují naše plíce?... 95 // III A 7 Kolik vzduchu pojmou naše plíce?... 96 // III A 8 Jak prokážeme, že tělo přijímá kyslík // a vylučuje oxid uhličitý?... 97 // III A 9 Je každý otisk prstu jiný? ... 98 // Kapitola B: Smysly // III ? 1 Kolik máme smyslů? Jak získáváme // informace z okolí?... 99 // III ? 2 Jak dobře vidíme?... 100 // III ? 3 Proč se mění velikost zornice // v našem oku?... 101 // III ? 4 Jak oči vnímají jednotlivé barvy?... 102 // III ? 5 Jak vidíme pohyb?... 103 // III ? 6 Mohou se naše oči unavit? ... 104 // III ? 7 Existuje v lidském oku slepé místo? ... 105 // III ? 8 Už nás někdy zrak oklamal?... 106 // III ? 9 Jak používáme mikroskop?... 107 // III ? 10 Jak dobře slyšíme?... 108 // III ? 11 Co se děje s ušním bubínkem. // když rychle měníme výšku?... 109 // III ? 12 Jak se naučíme znát svůj hmat?... 110 // III ? 13 Jak používáme čich?... 111 // III ? 14 Kolik druhů chutí máme?... 112 // >4. ý // Kapitola C: Výživa // HIC 1 Jakou potravu potřebuje naše tělo? ---??? // HIC 2 Jak se stravovat podle potravní // pyramidy?... 114 // HIC 3 Proč máme sledovat složení potravin? .. 115 // III C 4 Co je zdrojem vitaminů a minerálů? ...’ 116 // III C 5 Kterou část rostlin jíme?... 119 // HIC 6 Která strava obsahuje sacharidy // (škroby a cukry)? ... 120 // HIC 7 Jak
trávíme sacharidy?... 12 P // HIC 8 Jak zjišťujeme tuk v potravě?... 122 // HIC 9 Jak vyrábíme máslo? ... 123 // III CIO Jak se potraviny uchovávají?... 124 // Kapitola D: Péče o zdraví // III D 1 Jak se udržujeme zdraví?... 125 // III D 2 Jak se naše tělo chrání?... 126 // III D 3 Jaké oděvy bychom měli nosit?... 127 // HID 4 Jak pečujeme o zuby?... 128 // 6 // Ill D 5 Proč si máme před jídlem mýt nice? ... 129 IH D 6 Jsou bakterie prospěšné, nebo škodlivé? 130 // lil D 7 Je káva pro člověka škodlivá?... 132) // JUD 8 Je kouření škodlivé? ... 133) // III D 9 Škodí kouření marihuany? ... 135 // III DK) Je alkohol škodlivý? ... 136 // III D 11 Jsou tvrdé drogy škodlivé?... 137 // III D 12 Co bychom měli znát o sexu?... 138 // III D 13 Jak si udržíte duševní zdraví?... 139 // Kapitola E: Zdravotnictví a hygiena // HI E 1 Jak se šíří choroby?...( 14Q // ?? 2 Jak stát pečuje o naše zdraví?... 141 // III E 3 Jak se čistí voda?... 142 // III E 4 Jak zjistíme výskyt mikroorganismů? .. 143 // Kapitola F: První pomoc // III F I Znáte zásady první pomoci // při poranění nebo nehodě? ... 144 // III F 2 Jak dáváme umělé dýchání?... 145 // III F 3 Jak zastavíme silné krvácení?... 146 // IH F 4 Jak postupujeme při poranění ruky // nebo nohy?... 147 // III F 5 Proč užíváme léky? ... 148 // Kapitola G: Bezpečnost // IMG 1 Jak můžeme předcházet nehodám? --- 149 // III G 2 Které dopravní signály
bychom // měli znát?... 150 // III G 3 Jaká bezpečnostní opatření dodržujeme // při jízdě na kole? ... 151 // III G 4 Jak bezpečný je náš domov? ... 152 // III G 5 Jak se zachrání příliš unavený plavec? .. 153 // III G 6 Co máme dělat, když zabloudíme // v lese?... 154 // III G 7 Jak můžeme zabránit vzniku požáru // v lese?... 155 // Část 4 // Kapitola A: Ekosystémy // IV A 1 Co je to přírodní rovnováha?... 158ý // IV A 2 Jak si vytvoříme jednoduchý ekosystém? 159y // IVA 3 Co je biologická rozmanitost?... 160 // IVA 4 Jak jsou řízeny živočišné populace? ... 161 IV A 5 Jak živočišná populace ovlivňuje svou // velikost?... 162 // IVA 6 Jak lidé ničí své prostředí? ... 163 // IV A 7 Jsou někteří živočichové ohroženi // vyhubením?... 164 // IVA 8 Co je populační exploze? ... 165 // IV A 9 Je dostatek potravy pro všechny lidi // na světě? ... 166) // Kapitola B: Zachování přírody // IV ? I Jak tekoucí voda ovlivňuje půdu?.. 167 // IV ? 2 Jak pohyb vzduchu ovlivňuje půdu? ... 168 // IV ? 3 Jak zachováme půdu a pole?... 169 // IV ? 4 Jak uchováme surovinové zdroje? --- 170 // IV ? 5 Jak si zachovat zdroje potravy?... 171 // IV ? 6 Jak můžeme chránit vodu? ... 172 // IV ? 7 Jak můžeme zachránit oceány?... 173 // IV ? 8 Jak zachováme čistý vzduch?... 174 // IV ? 9 Jak můžeme zachovat energii? ... 175 // IV ? 10 Jak můžeme zachránit divoká zvířata? 176 // Kapitola C: Znečištěni
IV ? 1 Znáte různé typy znečištění?... 177 // IV C 2 Jaké nečistoty jsou ve vzduchu?... 178 // IV C 3 Co je smog? ... 179 // IV C 4 Jak auta znečišťují ovzduší?... 180 // IV C 5 Jak lidská činnost a průmysl znečišťují // ovzduší? ... 181 // IV C 6 Jak domácnosti přispívají ke znečištění // vzduchu?... 182 // IV C 7 Jsou znečištěná jezera, rybníky a řeky? 183 // IV C 8 Jak znečištění ovlivňuje // potravní řetězec?... 184 // IV C 9 Znečišťují jaderné elektrárny vzduch? .. 185 // IV C 10 Co je to globální oteplení Země // (skleníkový efekt)?... 186 // IV ? 11 Co je to globální ochlazení?... 187 // IV C 12 Jaké jsou probleuiv s ozonem?... 188 // IV C 13 Co způsobují kyselé deště?... 189 // Kapitola D: Řešení ekologických problémů // IV D 1 Jak se nejlépe zbavovat netoxických // odpadů?... .1W // IV D 2 Co je recyklace?... 191 // IV D 3 Jaké způsoby přepravy jsou ekologičtější // než automobil?... 192 // IV D 4 Jak můžeme pomoci při řešení problému // znečištění? ... 193 // IV D 5 Jak chráníme volnou přírodu? ... 195 // IV D 6 Jak můžeme chránit moře a pobřeží? ... 196 // IV D 7 Co znamená „trvale udržitelný“?... 197 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC