Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 2., přepracované
Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 2001
254 s. : il.

objednat
ISBN 80-7080-449-1 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod
Bioanalýza - metody - učebnice vysokošk.
000009570
Obsah...3 // 1 Úvod...7 // 2 Enzymové analytické metody...9 // 2.1 Enzymy - struktura a funkce...9 // 2.1.1 Základní informace o enzymech...9 // 2.1.2 Kinetika enzymových reakcí...13 // 2.1.3 Jednotky enzymové aktivity...21 // 2.1.4 Stabilizace enzymů...22 // 2.1.5 Imobilizované (nerozpustné) enzymy...23 // 2.2 Enzymy jako analytická činidla...33 // 2.3 Experimentální technika enzymových analytických metod...34 // 2.4 Fyzikální a fyzikálně-chemické metody použivané v enzymové analýze... // ...47 // 2.5 Mechanizace a automatizace enzymových metod...54 // 2.6 Imobilizované enzymy v analytice...58 // 2.6.1 Analytické využití imobilizovaných enzymů v kolonovém uspořádání 59 // 2.6.2 Enzymové thermistory...59 // 2.6.3 Biosenzory...60 // 2.7 Literatura...73 // 3 Imunochemické metody...74 // 3.1 Antigény...74 // 3.2 Protilátky...75 // 3.2.1 Struktura imunoglobulinů...76 // 3.2.2 Imunoglobuliny IgG...76 // 3.2.3 Strukturní rozdíly mezi hlavními třídami Ig...78 // 3.2.4 Oligosacharidy v molekule imunoglobulinů...81 // 3.2.5 Vazebné místo...81 // 3.2.6 Proteolytické štěpení molekuly IgG...82 // 3.2.7 Rozdíl mezi imunoglobuliny savců a ptáků...83 // 3.3 Příprava protilátek...83 // 3.3.1 Polyklonální protilátky...83 // 3.3.2 Monoklonální protilátky...85 // 3.3.3 Produkce imunoglobulinů IgY...88 // 3 // 3.3.4 Rekombinantní protilátky // 89 // 3.4 Konjugáty v imunochemii...91 // 3.4.1 Příprava haptenových imunogenů a potahovacích konjugátů...91 // 3.4.2 Značení pomocí radionuklidů...97 // 3.4.3 Značení enzymem...98 //
3.5 Interakce protilátky s antigenem...105 // 3.5.1 Rovnovážné konstanty...105 // 3.5.2 Rovnovážná asociační konstanta při ELIS A...108 // 3.5.3 Vazebná heterogenita...109 // 3.5.4 Afinita, avidita...110 // 3.5.5 Specifita interakce PL - AG...112 // 3.5.6 Kinetika interakce protilátky s antigenem...115 // 3.5.7 Kinetika neprecipitačních imunoanalýz se značeným reaktantem 115 // 3.6 Imunochemické metody...117 // 3.6.1 Precipitační imunochemické metody...118 // 3.6.2 Neprecipitační imunochemické metody se značkou...125 // 3.6.3 Neprecipitační imunochemické metody bez značky...146 // 3.6.4 Porovnání imunochemických metod s konvenčními metodami 150 // 3.6.5 Využití imunochemických metod v analytice...151 // 3.7 Literatura...153 // 4 Radionuklidy v analytice, biochemii a potravinářství...154 // 4.1 Základy stopovacích metod...155 // 4.2 Využití radionuklidů v biochemickém a potravinářském výzkumu... 155 // 4.3 Příprava sloučenin značených radionuklidy...157 // 4.4 Stabilita sloučenin značených radionuklidy...160 // 4.5 Radiometrie...162 // 4.6 Příprava vzorku pro měření radioaktivity...171 // 4.7 Dekontaminace skla, povrchu nástrojů a pracovních ploch...173 // 4.8 Zásady pro práci s radionuklidy...174 // 4.9 Literatura...175 // 5 Afinitni chromatografie...176 // 5.1 Chromatografické metody...176 // 5.2 Bioafínitní chromatografie...178 // 5.2.1 Princip bioafínitní chromatografie...178 // 5.2.2 Imunoafinitní chromatografie...188 // 4 // 5.3 Nespecifická afinitni chromatografie...189 // 5.3.1 Chromatografie na sorbentech s vázanými barvivý...189 // 5.3 .2 Chromatografie na sorbentech s kovy...191 // 5.3.3 Chromatografie s přenosem náboje...192 // 5.3.4 Kovalentní chromatografie...193 // 5.3.5 Chromatografie s heterobifunkčními afinitními ligandy...196 // 5.3.6 Chromatografie s hydrofobní interakcí...197 //
5.4 Další separační techniky využívající afinitni vztahy...202 // 5.4.1 Afinitni dělení mezi dvě fáze... 202 // 5.4.2 Afinitni ultrafiltrace...203 // 5.4.3 Afinitni precipitace...204 // 5.4.4 Bioselektivní (afinitni) eluce...205 // 5.4.5 Ostatní afinitni metody...208 // 5.5 Literatura...209 // 6 Elektromigrační (elektroforetické) metody...210 // 6.1 Princip elektromigračních metod...210 // 6.2 Elektrofotéza s pohyblivým rozhraním - volná elektroforéza...211 // 6.3 Zonová elektroforéza...211 // 6.3.1 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu...212 // 6.3.2 Elektroforéza v gradientovém gelu...215 // 6.3.3 Pulzní gelová elektroforéza... 215 // 6.3.4 Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu s dodecylsulfátem sodným ... // (SDS-PAGE)... 216 // 6.3.5 Hannigova kontinuální elektroforéza...217 // 6.4 Rovnovážná elektroforéza...218 // 6.4.1 Izoelektrická fokusace (IEF)...218 // 6.4.2 Izotachoforéza (1TP)...219 // 6.5 Afinitni elektroforéza...220 //
6.6 Dvojrozměrná elektroforéza...220 // 6.7 Uvolnění separovaných látek z gelové matrice...220 // 6.8 Vizualizace separovaných látek...221 // 6.9 Kapilární elektroforéza...224 // 6.9.1 Princip kapilární elektroforézy...224 // 6.9.2 Způsoby provedení kapilární elektroforézy...228 // 6.10 Analytické aplikace elektroforetických metod...233 // 6.10.1 Elektroforéza jako kriterium čistoty preparátu...233 // 6.10.2 Stanovení molekulové hmotnosti makromolekul...234 // 6.10.3 Stanovení izoelektrického bodu...234 // 5 // 6.11 Literatura // 234 // 7 Amplifikace DNA in vitro pomocí polymerasové řetězové reakce... // (PCR)...235 // 7.1 Úvod...235 // 7.2 DNA - tempiát pro PCR...236 // 7.2.1 Funkce a struktura DNA...236 // 7.2.2 Stabilita a denaturace DNA...238 // 7.3 Syntéza DNA in vitro...239 // 7.3.1 Primery...239 // 7.3.2 Termostabilní DNA polymerasy...240 // 7.3.3 Termocyklér...241 // 7.3.4 Kroky PCR...241 // 7.4 Detekce produktu PCR...245 // 7.4.1 Elektroforéza v agarosovém gelu...245 // 7.4.2 Detekce specifických sekvencí produktu in situ...247 // 7.4.3 Biočipy...247 // 7.5 PCR-ELISA...249 // 7.6 Průkaz geneticky modifikovaných organismů pomocí PCR...250 // 8 Biologické a mikrobiologické analytické metody...253 // 8.1 Princip a význam biologických a mikrobiologických analytických ... // metod...253 // 8.2 Biologické metody...253 // 8.3 Mikrobiologické metody...254
(OCoLC)50343936
cnb001063936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC