Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vyd.
Brno : Unis, 1999
288 s.

objednat
ISBN 80-86097-36-6 (brož.)
Průvodce vývojáře
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík, seznam adres a kontaktů na prodejce knih UNIS Publishing
Delphi (software) - příručky
000010162
1 Win32 API 11 // Nejsou objekty jako objekty 12 // Objekty kernelu 12 // Objekty GDI a User 14 // Multitasking a multithreading 16 // Správa paměti ve Win32 16 // Co je to lineární paměťový model? 17 // Jak systém Win32 spravuje paměť? 17 // Ošetřeni chyb ve Win32 19 // Shrnutí 20 // 2 Dynamicky linkované knihovny (DLL knihovny) 21 // Co je přesně DLL? 22 // Statické a dynamické linkování 24 // Proč používat DLL knihovny? 25 // Sdílení kódu, zdrojů a dat 25 // Skrytí implementace 26 // Uživatelské ovládací prvky 26 // Vytváření a použití DLL knihoven 27 // Počítání pencí (jednoduchá DLL) 27 // Zobrazování modálních formulářů z DLL knihoven 30 // Zobrazováné nemodálních formulářů z DLL 32 // Použití DLL knihoven v Delphi aplikacích 33 // Explicitní zavedení DLL knihovny 35 // Kód inicializace a ukončení DLL 37 // Rutiny pro inicializaci a ukončení procesu a threadu 37 // Příklad ošetření zahájení a ukončení DLL 38 // Výjimky v DLL knihovnách 42 // Zachytávání výjimek v 16bitovém Delphi 42 // Výjimky a direktiva safecall 43 // Zpětně volané funkce 44 // Použití zpětně volané funkce 46 // Kreslení okénka se seznamem 47 // Zpětně volané funkce z DLL knihoven 47 // 8 // Sdíleni dat DLL mezi různými procesy 49 // Vytvoření DLL se sdílenou pamětí 50 // Použití DLL se sdílenou pamětí 53 // Exportování objektů z DLL knihoven 55 // Shrnutí 60 // 3 Tvorba aplikací s více thready 61 // Pojem threadu a multithreadingu 62 // Nový typ multitaskingu 62 // Obvyklé použití threadů 63 // Nesprávné použití threadů 63 // Objekt TThread 63 // Základy práce s TThread 63 // Instance threadů 66 // Ukončení threadu 67 // Synchronizace s VCL 68 // Demonstrační aplikace 71 // Priority a přidělování času 72 // Pozastavení a obnovení běhu threadů 75 //
Měření času threadu 75 // Správa více threadů 77 // Lokální uložení v threadu 77 // Synchronizace threadů 80 // Příklad aplikace s více thready 91 // Uživatelské rozhraní 92 // Vyhledávací thread 99 // Nastavení priority 103 // Databázový přístup s použitím více threadů 105 // Práce s grafikou s použitím více threadů 110 // Shrnutí 114 // 4 Práce se soubory 115 // Vstupní a výstupní operace se soubory 116 // Práce s textovými soubory 116 // Práce s typovými soubory (soubory záznamů) 121 // Práce s netypovými soubory 130 // Záznamy TTextRec a TFileRec 134 // Práce se soubory mapovanými do paměti 135 // Na co se hodí soubory mapované do paměti 135 // Používání do paměti mapovaných souborů 136 // 9 // Konzistence do paměti mapovaných souborů 143 // Pomůcka pro prohledávání textových souborů 143 // Adresáře a disky 151 // Získání seznamu dostupných disků a jejich typů 151 // Získaní informací o disku 152 // Zjištění adresáře Windows. 154 // Zjištění systémového adresáře Windows 155 // Zjištění jména aktuálního adresáře 155 // Hledání souboru v adresářích 156 // Kopírování a mazání adresářového stromu 159 // Získání informace o verzi souboru  161 // Získání čísel verze 168 // Získání informací o operačním systému 168 // Shrnutí 170 // 5 Získání systémových informací 171 // InfoForm - získání obecných informací 172 // Formátování řetězců 173 // Zjištění stavu paměti 174 // Zjištění verze OS 175 // Získání informací o adresářích 176 // Zjištění informací o systému 177 // Prozkoumání prostředí 180 // Na platformě nezávislý návrh 185 // Windows 95/98: použití ToolHelp32 185 // Snímky systému (snapshots) 186 // Procházení procesů 188 // Procházení vláken 191 // Procházení modulů 193 //
Procházení hald 195 // Prohlížení haldy 198 // Zdrojový kód 199 // Windows NT: PSAPI 207 // Shrnutí 219 // 6 Tvrdé jádro 221 // Pokročilá obsluha zpráv aplikací 222 // Vytváření podtříd 222 // Nedovolení násobných instancí jedné aplikace 229 // Použití BASM v Delphi 232 // Jak BASM pracuje? 233 // Snadný přístup ? parametrům 233 // 10 // Volací konvence register Procedury celé v assembleru -Záznamy // Použití háků Windows Nastavení háku Používání zavěšené funkce Použití funkce Unhook // Použití SendKeys: háku typu JournalPlayback // Použití OBJ souborů C/C+ + 251 // Volání funkcí Komolení jmen Sdílení dat Používání RTL Delphi // Použití tříd C+ + 259 // Thunking 263 // Generic thunking 263 // Shrnutí 276 // Rejstřík 277

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC