Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:18x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 1998
231 s., [12] s. barev. obr. příl. : il., mapy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7183-053-4 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, barevné fotografie na příloze, předmluvu, úvod, slovníček pojmů, rejstřík
Bibliografie: s. 212-213
Botanika - učebnice středošk.
000010186
Obsah // (5) // Předmluva... 7 // 1. Úvod (K. KUBÁT)... 9 // 1.1 Botanika a mykologie, jejich hlavní obory ... 10 // 1.2 Vývoj názorů na systém a evoluci rostlin a hub ... 10 // 1.3 Botanický systém a názvosloví rostlin... 11 // 2. Rostlinná buňka (J. KOVÁČ)... 13 // 2.1 Stavba rostlinné buňky... 14 // 2.2 Dělení buněk (K. KUBÁT)...• .i • ... 19 // 3. Systém a evoluce hub (Z. URBAN) ... 23 // 3.1 Hlenky (Myxomycota)... // 3.2 Nádorovkovité (Plasmodiophoromycota) // 3.3 Oomycety (Oomycota)... // 3.4 Chytridiomycety (Chytridiomycota) ... 27 // 3.5 Houby vlastní (Eumycota) ... 27 // 3.6 Nárys vývoje (evoluce) hlavních skupin hub ... 38 // 3.7 Lichenizované houby - lišejníky ... 39 // 3.8 Význam hub v přírodě a pro člověka... 43 // 4. Systém a evoluce řas (T. KALINA)... 45 // 4.1 Ruduchy (Rhodophyta) ... 48 // 4.2 Obměnky (Dinophyta), skrytěnky (Cryptophyta) ... 49 // 4.3 Chromophyta: zlativky, rozsivky, hnědé řasy a různobrvky ... 50 // 4.4 Eugleny (Euglenophyta) ... 53 // 4.5 Zelené řasy (Chlorophyta) ... 53 // 5-9 Vyšší rostliny (K. KUBÁT) ... 59 // 5.1 Mechorosty (Bryophyta) ... 59 // 5.1.1 Játrovky (Marchantiopsida) ... 61 // 5.1.2 Mechy (Bryopsida)... 61 // // (6) // 6-9 Cévnaté rostliny // 6. Pletiva cévnatých rostlin ... 64 // 6.1 Prvotní (primární) dčlivá pletiva... 64 // 6.2 Prvotní (primární) trvalá pletiva ... 65 // 6.3 Druhotné (sekundární) meristémy a pletiva ... 71 // 7. Orgány cévnatých rostlin... 75 //
7.1 Kořen... 75 // 7.2 Stonek ... 78 // 7.3 List ... 82 // 8. Základy fyziologie (D. KUBÁTOVA)... 86 // 8.1 Metabolismus ...-... 86 // 8.2 Příjem a výdej látek - transportní systémy...107 // 8.3 Ontogenetický vývoj rostlin a jeho ovlivňování ...118 // 8.4 Pohyby rostlin ...127 // 9. Systém a evoluce cévnatých rostlin (K. KUBÁT) ...131 // 9.1 Ryniofyty (Rhyniophyta) ...131 // 9.2-4 Kapraďorosty...131 // 9.2 Plavuně (Lycopodiophyta) ...134 // 9.3 Přesličky (Equisetophyta) ...134 // 9.4 Kapradiny (Polypodiophyta) ...137 // 9.5 Kapraďosemenné rostliny (Lyginodendrophyta)...137 // 9.6-8 Semenné rostliny ...138 // 9.6 Cykasy (Cycadophyta) ...138 // 9.7 Nahosemenné rostliny (Pinophyta) ...’138 // 9.8 Krytosemenné rostliny (Magnoliophyta)...144 // 9.8.1 Kvétá plod ...144 // 9.8.2 Předpokládané trendy vývoje krytosemenných rostlin ...159 // 9.8.3 Dvoudčložné (Magnoliopsida)...159 // 9.8.4 Jednodčložné (Liliopsida) ...178 // 9.9 Zemčpisné rozšíření rostlin ...183 // 10. Základy ekologie rostlin (K. PRACH) ...187 // 10.1 Vymezení oboru a jeho náplň ...187 // 10.2 Rostliny a prostředí ...188 // 10.3 Rostlinné populace...191 // 10.4 Rostlinná společenstva a ekosystémy ...195 // 10.5 Hlavní biomy svéta ...204 // 10.6 Ochrana přírody a obnova ekosystémů ...209 // 10.7 Zvláště chráněné druhy rostlin a hub (K. KUBÁT) ...210 // 11. Výběrový přehled odborné a populárně naučné literatury...212 // 12. Slovníček nejdúležitějších pojmů ...214 // Rejstřík ...221
(OCoLC)40086669
cnb000364353

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC