Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2004
433 s. : il.

ISBN 80-200-0932-9 (váz.)
Obsahuje resumé, rejstříky
Čeština - jazykověda - výklady populární
000010268
Obsah // Slovo na počátku...9 // Kniha se představuje - Návod, jak se z pouhého uživatele jazyka // státi jeho činným proživatelem...12 // Část úvodní: Čeština po světě // * Hrdá řeč krajanů „bezzemků" - Čeština v cizině...17 // 1. O pravé vlasti pro každého - Kde domov Tvůj? ...18 // 2. Co je to světočešství - O slečně Korbelové z OSN, paní Kudláčkové // z Nuslí a dalších Světočeších...21 // 3. Ještě k tomu světočešství ...23 // 4. S češtinou ve světě dopravním...24 // 5. Kynolingvistika čili O psech-češtinářích ...28 // 6. Psí čeština v cizině aneb H -Ň - R - K ...29 // 7. S dětmi do kraje posvátných tajemství...31 // 8. Prosincová beseda o češtině zámořské...33 // 9. Setkání s panem Edelmannem...37 // Část prvá: O řečech i o řečích aneb Cizokrajné pohostinství // 10. Okno do širého světa... Naše stará dobrá známá - panglossia...43 // 11. Čeští poutníci v cizině - O robotech a zbraních...44 // 12. Poutníci ještě jednou - O tanci, orbě, čepobití a oběživu...46 // 13. Vzpomínky na prázdniny aneb Škola hrou (& = A-E-I-O-U... Y) // a také rozprava pivní...48 // 14. Jazyk vypovídá o sobě - Jak mapovat Evropu a kterak vyprávět // správně anekdoty...52 // 15. Evropa jako jedna rodina... téměř - O indo-evropském společenství, // trvajícím překvapivých 5000 let...56 // 16. O jazykové vzájemnosti česko-anglické... z pěti světadílů...59
17. České okno do Evropy ...61 // 18. Naše jazykové evropanství ...67 // Část druhá: Antika všudypřítomná // 20. Malý civilizační test aneb Introspektívni identifikace // individuální integrity...73 // 21. O tradici latinské - latina u nás a v nás...74 // 22. Latina jako prvek mocenský...73 // 23. Řeč řečená řečtina...77 // 24. Evropský hold jazykové antice...79 // 25. Latina v českých městech a lidech...88 // 26. A co profesionálové? ...89 // 27. Latina u nás - do půltuctu...90 // 28. Zpět mezi dnešní ŘEKY...92 // 29. Jazyková romance ...95 // Část třetí: Čeština - její vznešenost a žal // 30. Sobotní procházka Prahou čili Skomírající federando // a chicagský gangster...119 // 31. Frustrace a horifikace aneb Jazykové hrůzostrašném...122 // 32. O dehorifikaci jako formě jazykového plánování aneb // Přežije čeština evropské sjednocování? ...124 // 33. Ještě k té frustraci našeho prostředí...126 // 34. Federando legrando či Živoucí memento morálního úpadku? ... 128 // 35. Česko-slovenský diasystém - Slovenské „pojednávanie"...130 // 36. Zákoutí „paravýsadkové" ...134 // 37. Čas rozjímání nad prokletím sumerským...135 // 38. Dalimil - milovník dálek čekajících: Středověká výzva // ke korekci 20. století...137 // 39. Vánoční dopis...140 // Část čtvrtá: Čeština - její žal a vznešenost // 40. Spor duše s tělem - tentokráte o znaménko plus...145 // 41.
Jak sebevětší marnost není marná - Není slovo jako „slovo"...146 // 42. O češtině orientální aneb Kde domov můj? ...153 // 43. Exotikon českých slov a tvarů -1...154 // 44. Stručný úvod do prudérie česko-evropské - České exotikon II ... 156 // 45. Boj o literární poklady světa - Opět exotikon české ...158 // 46. Smírbuch - Slovník pro poznání i potěchu?...160 // 47. O reformě měnové a nakonec i jazykové ...162 // 48. Čeština na výstavě - O jazyce výstavném i výstavním...164 // 49. Česko, Česko nade všecko? (Psáno na počátku let 80.)...172 // Část pátá: O jazyce psaném // 50. Husův projekt po světě aneb Slabikář jako artefakt tisíciletí ...181 // 51. Psaní coby trivium...184 // 52. O písmu neposlušném...185 // 53. Jeho pražský rozměr...187 // 54. Jeho síla poznávací...188 // 55. Rozměr světový...190 // 56. Jeho moc přemosťující...191 // 57. O kolečko méně - K osudu českého kroužkovaného ů...193 // 58. Husovo klání s moderními antidiakritiky aneb // Antievropská mafie v našich médiích...194 // 59. Rozměr všelidský...201 // Část šestá: Výpravy do Evropy - někdejší i budoucí // 60. Za obrodu Evropy a její duše...205 // 61. Bible slovanská, řeč evropská...207 // 62. O státotvornosti a státoschopnosti Slovinců...212 // 63. Lekce z masarykovské demokracie - nejen pro nás: // K výročí vzniku Ukrajinské svobodné university v Praze...217 // 64. Bílá Rus v našich
dějinách i myslích - Na mostě mezi Evropou // a nedozírností Rusi Veliké ...223 // 65. Za duší jazyka - „Transcendováno" z litevštiny...229 // 66. Islandská sága o jazyce - O jednom počinu slovníkářském...231 // 67. Milénium slovenčiny - Úvaha o prvorodencoch v hornodunajskom // regióne... 234 // 68. Genius loci jižních Čech - Úvod ke stejnojmennému sborníku ... 238 // 69. Člověk je tolikrát člověkem aneb Kterak léčit velmocenské // malomocenství ...242 // Část sedmá: O básnících a jiných lidech snících // 70. Ovidius - vzkaz z úsvitu našeho věku ...249 // 71. Nám i budoucím - Pohádka o tom, jak moderní mincmistři nedarovali národnímu světci ani ň - ... nedej zahynouti(?) // nám ni(?) budoucím... . 251 // 72. Ohrožený druh - homo sapiens: Lotyšský génius Rainis...256 // 73. Quo vadis, lingua ucrainica? - Evropská lekce z lingvoekologie . . . 258 // 74. Mistr Růže aneb Detektiv jazykozpyteckého básnictví...266 // 75. Lysohorského lašský projekt - daň době minulé, či odkaz // pro budoucnost? - Příspěvek k záchraně jazykového euroregionu . . . 275 // 76. Český Host z Tichomoří...286 // 77. Velké vzývání - O českém slově básnickém...290 // 78. Jeden den v měsíci... - K návštěvě monsignora Jaroslava Škarvady // v Austrálii...294 // 79. ... a týž novinářský den, promítnutý přes hranice desítiletí // a století...296 // Část osmá: Jazyk jako chvála poznání // 80.
Filipika proti školometům ...303 // 81. O charakteru češtiny a těch ostatních...305 // 82. Česká délka aneb Po stopách netušeného milénia...312 // 83. Panoráma české délky - A co vy na to?...315 // 84. Záhady délek u českých předpon -1 316 // 85. Záhady délek u českých předpon - II...318 // 86. Svůj k svému čili O české zvratnosti: // „Uvidíte na vašich (?) obrazovkách" ...320 // 87. O české zvratnosti - podruhé...321 // 88. O českém puntičkářství aneb Jak se háček nad ě dostal // do parlamentu...326 // 89. Jazyk poznání - poznání jazyka...327 // Část devátá: Hledání čechovtipna // 90. Ke vzniku velikosti básníků i státníků aneb V hledání čechovtipna . . . 333 // 91. Čechovtipnost a její divotvorné transcendence...334 // 92. Smích jakožto Filipika proti normalizátorům současnosti...336 // 93. K teorii vtiposloví - ještě jednou ...337 // 94. Historie dlouhá jako Lovosice aneb Radostné tápání // našich školáků...340 // 95. Šprýmopis český jako odvěký artefakt ...344 // 96. Návštěvníci u češtiny - ze všech koutů světa...347 // 97. Na cestách po Evropě - tentokrát slovanské...351 // 98. Slovník šestého smyslu aneb K naléhavým úkolům // české lexikografie...360 // 99. Chvála smíchu čili Loučení se čtenářem...363 // Epilog...366 // Dopis autorovi namísto doslovu (Petr Vopěnka)...368 // English summary...371 // KуссkKK рKKюKK...392 // Rejstříky...418
// I. Rejstřík ilustrativních dokumentů...418 // K. Rejstřík jazyků...420 // III. Rejstřík jmen ...428

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC