Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(15.7) Půjčeno:47x 
BK
2., aktualiz. vyd.
Praha : Ekopress, 2007
187 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86929-25-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 167-169, bibliografické odkazy
000010316
Obsah // Předmluva ...9 // 1. Prostor pro působení neziskových organizací ...13 // 1.1 Členění národního hospodářství podle principu financování ...13 // 1.2 Členění národního hospodářství podle Pestoffa ...14 // 2. Základy teorie a typologie neziskových organizací ...23 // 2.1 Opodstatnění existence neziskových organizací ...23 // 2.1.1 Opodstatnění svobody sdružování ...24 // 2.1.2 Brzdy svobody sdružování ...25 // 2.2 Charita a filantropie ...25 // 2.3 Základy teorie neziskových organizací ...27 // 2.4 Historie a současnost svobody sdružování v ČR ...32 // 2.5 Vize, poslání, funkce a cíle ...34 // 2.5.1 Vize ...34 // 2.5.2 Poslání ...35 // 2.5.3 Funkce ...37 // 2.5.4 Cíle ...37 // 2.6 Užitky a efektivnost ...38 // 2.7 Základní charakteristiky neziskových organizací ...39 // 2.8 Typologie neziskových organizací ...42 // 2.9 Přehled základních informací ze zákonů // o neziskových organizacích ... 48 // 2.10 Přehled navazujících právních předpisů ...70 // 3. Meritorní nástroje ekonomiky a řízení ...73 // 3.1 Plánování - klíčový faktor úspěchu ...73 // 3.1.1 SWOT analýza ...74 // 3.1.2 Vnější okolí neziskových organizací ...76 // 3.1.3 Plánování jako výsledek podřízenosti vnějším systémům ... 77 // 3.1.4 Plánování jako nástroj ovlivňování okolí ...79 // Marketing // 3.2.1 Vymezení pojmu // 3.2.2 Subjekty vstupující na trh // 3.2.3 Základní pojmy marketingu // 3.2.4 Sedm kroků pro realizaci úspěšného marketingu // 3.2.5 Podstata a význam marketingu // Fundraising - získávání finančních prostředků // 3.3.1 Zdroje financování // 3.3.2 Fundraising jako plánovaný proces // 3.3.3 Způsoby fundraisingu // 3.3.4 Základní filozofie fundraisingu (formou realizačního pokynu) // Komunikace, organizace a řízení // 3.4.1 Komunikace a pracovní skupiny // 3.4.2 Role manažera //
3.4.3 Organizační struktura // Rozhodování, motivace, odměňování // 3.5.1 Rozhodování // 3.5.2 Motivace a odměňování // Investice // 3.6.1 Investice obecně // 3.6.2 Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí // 3.6.3 Zadávání veřejných zakázek, hodnocení projektů // 3.6.4 Pořizování investičního majetku // Inovace // 3.7.1 Inovace obecně // 3.7.2 Inovační faktory // 3.7.3 Řády inovací // 3.7.4 Vzájemné působení faktorů a řádů inovací // Účetnictví, kalkulace, daně // 4.1 Účetnictví, kalkulace // 4.1.1 Předmět účetnictví a všeobecné účetní zásady // 4.1.2 Účtová osnova, účtový rozvrh, archivace // 4.1.3 Pojem a druhy kalkulací // 4.1.4 Kalkulační vzorec a členění nákladů // 4.2 Ceny // 4.3 Výkony // 4.4 Rozpočetnictví neziskových organizací // 4.4.1 Typy rozpočtů // 4.4.2 Programový rozpočet (příloha č. 7, tab. 1-5) // 4.4.3 Zdrojový rozpočet (příloha č. 7, tab. 6) ...154 // 4.4.4 Rozpočet peněžních toků - cash flow (příloha č. 7, tab. 7) ...155 // 4.5 Zdanění neziskových organizací ...155 // 4.5.1 Daň z příjmů ...156 // 4.5.2 Daň z přidané hodnoty ...160 // 4.5.3 Majetkové daně ...162 // Literatura ...167 // Přílohy // 1. Osnova seminární práce: „Nezisková organizace“ ...171 // 2. Dynamický model národního hospodářství ...172 // 3. Pracovní činitelé, výkony, kvalita (užitek) neziskových organizací ...174 // 4. § 4 zákona č. 217/2000 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku ...176 // 5. Příloha k zákonu č. 143/1992 Sb., účinná od 1. ledna 2004 ...177 // 6. Matice vztahů řádů inovací a inovačního faktoru v rámci vnitřních jednotek organizace ...181 // 7. Příklady programového a zdrojového rozpočtu ...182
(OCoLC)187296381
cnb001719914

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC