Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
2. vyd.
Praha : Vyšehrad, 1997
455 s. + 24 s., příl. fotogr.

objednat
ISBN 80-7021-215-2 (váz.)
Ikonografický slovníček s. 449
Výběrový rejstřík mytologických jmen a pojmů
Mytologie hinduistická - literatura indická - výklady populární
000010352
Obsah // ÚVOD // VÝVOJ HINDUISTICKÉHO NÁZORU NA SVĚT // 7 // Nazírání na bohy 15 // Postoj k bohům 19 // Etika 25 // II. STVOŘENÍ, ŘÁD A ZÁNIK SVĚTA 31 // Období védských hymnů 31 // Období bráhman a upanišad 34 // Období eposů a purán 42 // Brahma 45 // Stvořený svět 48 // Stvoření bytostí 51 // Potopa světa 54 // Stloukání Mléčného moře 57 // Kančí zachránce 62 // Uspořádání světa 64 // Zánik světa 68 // III. VÉDSKÁ MYTOLOGIE 70 // Védské náboženství 72 // Hlavní védští bohové 75 // Sluneční božstva 80 // Indra 83 // Další atmosférická božstva 88 // Agni 93 // Božstva védských obětí 95 // Polobozi a démoni 97 // IV. ŠIVA 99 // Šivaismus a višnuismus 100 // Zrození hinduistického Šivy 101 // Mýty o Šivově převaze 105 // Šiva a Satí 107 // Šivův druhý sňatek 110 // Šivova velikost 115 // Šiva a Višnu 118 // Šiva zachránce 120 // Šiva a jóga 123 // Šiva, Král tance 126 // Šiva vypravěč 129 // Šivův iev 129 // Šivova choť 132 // Skanda 134 // Ganéša 138 // V. VÍŠNU 145 //Narasinha 150 // Vámana 156 // Parašuráma 162 // Ráma 166 // Kršna 174 // Buddha 192 // Kalkí 194 // VI. OCHRÁNer SVĚTA A JINÍ BOZI 196 // Indra 196 // Agni 201 // Jama 204 // Súrja 211 // Varuna 214 Váju 215 // Kuvéra 216 // Čandra 217 // Káma 220 // Višvakarman a další bozi 221 // VII. BOHYNÉ // Aditi a Diti 224 // Sarasvatí 227 // Lakšmí 229 // Ganga 234 // Párvatí 236 // Šakti 239 // VIII. POLOBOZI A DÉMONI // Asurové 250 // Rákšasové 254 // Ostatní démoni 258 // Služebníci bohů 260 // Nágové 264 // Vidjádharové 267 // Siddhové 270 // Zvířata, ptáci a rostliny 272 // IX. LIDÉ 276 // Svatí ršijové 278 // Višvámitra a Vasištha 278 // Síla světců 284 // Agastja 284 // Světci a ženy 291 // Mocnější než bohové 293 // Vzory ctností 297 // Svatí králové 299 // Bhagíratha 300 // Králové-ochránci 304 //
Hariščandra 306 // Pomocníci bohů a bojovníci 309 // Manželky a matky // X. MYTOLOGIE TAMILŮ 314 // Nebeský dar tamilské učenosti 315 // Svatyně jako střed vesmíru 316 // Tvořivá oběť 323 // Božská svatba 326 // Šiva Natarádža-Král tance 332 // XI. BENGÁLSKÉ MÝTY 335 // Skladby k oslavě bohyň 336 // Manasa 337 // Bozi a lidé 345 // Čandí 346 // Kršna 349 // Dharma 354 // Náthové 355 // Regionální božstva 359 // Mytologické novotvary 360 // XII. ’ MÝTY KMENOVÝCH POSPOLITOSTÍ 363 /// Vznik světa 364 // Zemětřesení 368 // Vznik lidí 370 // Zkáza světa 374 // Obloha a nebeská tělesa 376 // Blesk a hrom 384 // Nemoc a smrt 387 // XIII. MÝTY V ŽIVOTĚ A MYŠLENÍ HINDUISTŮ 394 // ХГѴ. MÝTY V INDICKÉM LIDOVÉM UMĚNÍ 403 // VÝKLAD К ILUSTRACÍM V TEXTU 419 // VÝKLAD К OBRAZOVÉ PŘÍLOZE 439 // IKONOGRAFICKÝ SLOVNÍČEK 449 // VÝBĚROVÝ REJSTŘÍK MYTOLOGICKÝCH // JMEN A POJMŮ 450

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC