Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.6) Půjčeno:32x 
BK
Náchod : JUKO, [2003?]
583 s. : il.

ISBN 80-86213-28-5 (brož.)
Další názvový údaj z obálky: průvodce na cestě muzea k lidem a lidí do muzea
Obsahuje černobílé fotografie, dodatky, resumé česky a anglicky, údaje o nadaci, údaje o autorce
Muzea - činnost - průvodce
000010371
Obsah // Brána muzea otevřená - Alexandra Brabcová...14 // TEORETICKÁ ČÁST 21 // Veřejné muzeum - Alexandra Brabcová...24 // Muzeum jako instituce kulturně historického dědictví...40 // 0 smyslu památek a péče o ně - Mojmír Horyna...42 // Historie v muzeu. Problémy a perspektivy - Milena Bartlová...52 // Muzeum jako vzdělávací instituce...64 // Vzdělávací programy mají umožnit poznáni // aneb Brána mysli otevřená - Stanislav Štech...66 // Interkulturni vzděláváni v etnografickém muzeu - Stanislav Kužel...86 // Muzeum jako centrum místního společenství...112 // Zdroje a funkce identity regionálních společenství // na prahu 3. tisíciletí - Irena Bukačová...114 // Místní společenství a komunita // jako výchozí kontext aktivit muzea - Jaroslava Šťastná...122 // Postavení muzeí v místní a regionální kultuře - Zdeněk Jírový...132 // PRAKTICKÁ ČÁST...143 // VÝCHOVA UMĚNÍM - Alexandra Brabcová...146 // Dotkněte se muzea...158 // Uměleckoprůmyslové museum v Praze: Dotkněte se muzea, // Meta(l)moríózy kovů, Putováni po dvorech a dvorečcích staré Prahy, // Muzeum pro všechny Proměny, Cesta za pokladem, Signum Design, // Město a jeho muzea, Dotýkání, Moje vzpomínky na módu 1940-1970, // Kolážování, Hledání tvaru, V labyrintu ornamentu, Motiv stromové kůry v textilním designu, Rolování/Roláže, Konstrukce a prostor, // Mé setkání s Ginou, Škola a muzeum spolu, Výtvarný ateliér
UPM v Praze, // Pro okamžik, Klíčení, Jak se dělá (vaše) výstava, Sedněte si, prosím // Komunikující galerie...182 // Moravská galerie v Brně: Konzultační centrum výtvarného umění, // Salamandrova putování - výprava za uměním minulých staletí, // Povídala koza koze, Od gotiky k renesanci, Pojďte s námi za obrazy, // Zvířátka mají starosti aneb fantastická zoologie, Otvor, Světlo, Speculare // Galerie jako prostor spolupráce...204 // Západočeská galerie, Plzeň: Soubor pracovních listů ke stálé expozici českého výtvarného umění 19. století, Výtvarná tvorba jako cesta k poznání sebe sama a hledání nových možností komunikace -artefiletická dílna, artefiletický seminář v galerii, Výtvarné umění v Západočeské galerii pro mateřské školy a 1.-3. ročník ZŠ // Doprovodné programy ke stálé expozici...214 // Galerie umění, Karlovy Vary: Přistupte blíž aneb Nebojte se moderního // výtvarného umění 1, 2...215 // Galerie výtvarného umění v Ostravě: Jak bydlí obrazy...222 // Oblastní galerie, Liberec: Galerie školám/výtvarné umění zblízka...225 // Národní galerie v Praze - SMSU Veletržní palác: Krajina - pracovní listy...228 // Doprovodné programy k výstavám...230 // Galerie výtvarného umění v Ostravě: Do světa obrazů I., II, // Teatrum mundi...231 // Muzeum umění Olomouc: Olomouc gotická...238 // Galerie výtvarného umění, Náchod: Doprovodné programy // ke krátkodobým
výstavám...240 // Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou: Oděv a jeho doplněk, // 120 let Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou...243 // Dotykové výstavy...248 // Muzeum umění Olomouc: Dotyk sochy...249 // Galerie umění, Karlovy Vary: Dotýkání aneb Pohlaďte si sochu - // české sochařství 20. století ze sbírek Galerie uměni Karlovy Vary...251 // Publikace pro výchovu uměním...254 // Galerie výtvarného umění, Náchod: Rodinný průvodce // sbírkou ruského umění...255 // Východočeská galerie, Pardubice: Od hlavy k patě...256 // Občanské sdružení Klášter, Bechyně: // Děti a současné výtvarné umění v galerii...257 // PF MU Brno, katedra výtvarné výchovy: Zahrada Orfeova...259 // Výtvarné dílny, letní kurzy...262 // Galerie umění, Karlovy Vary: Den otevřených dveří - galerie pro všechny 263 // Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem: Příběh obrazu - // letní výtvarná dílna...265 // Kufříky s uměním...270 // Galerie výtvarného umění v Ostravě: Cyklus výstav občanského // sdružení K. L. E. E. - Pojdte si hrát s panem malířem...271 // Oblastní galerie, Liberec: Cyklus výstav občanského sdružení K. L. K E. -Pojdte si hrát spanem malířem, Nadace Schola Ludus, Bratislava - // Labyrint a vědecká hračka aneb kouzlo poznávání...273 // Muzejní divadlo...276 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: Ještě se nebe hýbe -obrazy ze života Zdenky Braunerové
// Spolupráce muzea s vysokými školami...280 // Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha, katedra výtvarné výchovy: V muzeu se nenudíme, // Receptivní profil dětského návštěvníka muzea...281 // UJEP v Ústí nad Labem, katedra výtvarné výchovy: Galerijní pedagogika -animace v severočeských regionálních muzeích...286 // OŽIVENÁ HISTORIE - Alexandra Brabcová...288 // Malé muzeum a trochu jiný dějepis...298 // Muzeum Boskovická, Boskovice: Dokumentace nemovitého kulturního dědictví Boskovic, Machcít hašekel, Boskovický GEN, Šalom, Regionální učebnice dějin, Dětský koutek v muzeu Boskovická, Stupky v muzeu Mapování regionální historie - spolupráce muzea a školy...310 // Městské muzeum a galerie, Dačice: Svět muzea škole. // Zapomenuté dějiny - Dačice ve 20. století...311 // Občanské sdružení Krasohled, Dačice: Dačický uličník...313 // Městské muzeum a galerie v Dačicích: Do muzea s Matějem...315 // Okresní muzeum, Mělník: Prázdná místa, Oživená místa...317 // Živá historie...322 // Okresní muzeum a galerie, Jičín: Terra felix - Terra desolata...323 // Městské muzeum, Polička: Muzeum a škola - interaktivní výstavy // o pravěku a středověku, Cesta do středověku - pnjeli k nám husité...327 // Muzeum města Ústí nad Labem: Cesta do minulosti...330 // Řetězové provádění...332 // Zámek a park Vrchotovy Janovice, NM Praha: // Řetězové provádění, Nebaví nás vás nudit
// Stará řemesla...340 // Muzeum a galerie, Litomyšl: Oživená řemesla - cyklus řemesel...341 // Městské muzeum, Čáslav: Řemeslné výukové programy // pro ZŠ a SŠ, Divadlo v trávě...348 // CECH, Pařížov: Řemesla ve škole...354 // Západomoravské muzeum v Třebíči - // Muzeum řemesel, Moravské Budějovice: Zaniklá a zanikající řemesla...358 // Experimentální archeologie...360 // Villa Nova Uhřínov: Okno do minulosti - artefakty, // Metalurgie železa - Orlické hory...361 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: Hledám minulosti...364 // Muzeum města Ústí nad Labem: Pravěká vesnice...366 // Zveřejňující archeologie...368 // Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň: // Dny otevřených sond - Prezentace národní kulturní památky hradiště Hůrka ve Starém Plzenci // Spolupráce s vysokými školami...372 // Pedagogická fakulta UK Praha, katedra dějin a didaktiky dějepisu a Národní galerie v Praze: Učitel dějepisu v muzeu, didaktický program k výstavě Sláva barokní Čechie // OBJEKTOVÉ UČENÍ - Alexandra Brabcová...380 // Interkultumí učení...386 // Národní muzeum - Náprstkovo muzeum: Interaktivní programy se sbírkami Náprstkova muzea: Původní obyvatelé Austrálie, // Platidla Afriky a Melanésie, Rodinný program o původních obyvatelích Austrálie // Objektové učení v muzeu...394 // Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, // Muzeum Luhačovického Zálesí: Babiččina
truhla...395 // Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, // Obuvnické muzeum, Zlín: Jak šly boty do světa...397 // Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně: Filmové putování s dráčetem, // Vidět daleko a dojít tam - není totéž...399 // Okresní muzeum, Louny: Vyzkoušej se sám aneb Velká lžíce...402 // Muzeum města Ústí nad Labem: Kachlová kamna...403 // Třebechovické muzeum betlémů: Co všechno je betlém, // Co jsem viděl v betlémě?...404 // KOMUNITNÍ PROJEKTY - Alexandra Brabcová...406 // Dialog s místním společenstvím...420 // Zámek Jánský Vrch, Javorník: Komunitní programy mládeže a dospělých pro veřejnost, Centrum pro vzdělávání v komunitě, // Program pro děti a programové provádění žáků II. stupně ZŠ, // Program pro děti, Výpravy potomků za dávnými předky -2 000 let křesťanství: památky regionu a zhodnocení jejich současného využití (program a okresní soutěž), Brána muzea otevřená, publikace pro mládež // Muzeum pro každého a pro všechny...436 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: Život věcí...437 // Galerie výtvarného umění v Ostravě: Příběhy bez hranic/Objevený prostor 438 // Muzeum romské kultury Brno: Kreativně-vzdělávací dílna, // Odpoledne v muzeu...441 // Galerie umění, Karlovy Vary: Cestovní kufřík s uměním...443 // Galerie výtvarného umění, Náchod: Projekt pro seniory...447 // Galerie U mloka - P-centrum, Olomouc: Věci z druhého břehu...448
// Zámek a park Vrchotovy Janovice: Scénář pro 5 smyslů...449 // Muzeum jako centrum místního společenství - komunitní muzea...452 // Malé máslovické muzeum másla: Proměny malého máslovického muzea másla, Historií a přírodou máslovického údolí, // Když si náš dědeček babičku bral, Všichni jsme jednou byli // malí a hraví, Máslovice - domy a lidé v nich...453 // Vesnické muzeum, Kojákovice: Vesnické muzeum a kulturní // centrum Kojákovice, Rodinná historie ve škole a v muzeu...458 // Muzeum a galerie, Litomyšl: Litomyšlané sobě...461 // Paměť místa, významní rodáci...464 // Muzeum Prostějovská, Prostějov: Cestou do muzea...465 // Občanské sdružení Klášter, Bechyně: Pohlednice spamětí // aneb Bechyňská inventura...467 // Zámek a park Vrchotovy Janovice: Připomínám Sidonie Nádherné...468 // Okresní muzeum, Louny: Kompletní zpracování pozůstalosti // Zlatý Husákové a výstava s doprovodným programem...470 // Muzeum Prostějovská, Prostějov: Pracovní listy ke stálé expozici // Jiřího Wolkera... 472 // Tradice a zvyky...474 // Střední odborná škola veterinární, České Budějovice: // Poznávejte s námi lidové tradice...475 // Muzeum Prostějovská, Prostějov: Jaro na Hané I. a II. ročník...476 // Občanské sdružení Klášter, Bechyně: Adventní doba konce tisíciletí...478 // Okresní muzeum a galerie, Jičín: Hravé vánoce...480 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: Masopust...481
// Slavnosti...484 // Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Luhačovického Zálesí: // Navštivte luhačovické lázně před 100 lety. Když se řekne klobouk, // Secese sluší všem, Vzduchoplavci, Malý luhačovický salón, Jak se žilo // v luhačovických lázních před 100 lety...485 // Třebechovické muzeum betlémů: Oslavy 150. výročí narozeni // Josefa Probošta, Slavnosti vlídnosti a lásky...492 // Malé máslovické muzeum másla: Oslavy 950. let od založení Máslovic...496 // Okresní muzeum a galerie, Jičín: Svatojánská noc...497 // Muzeum pro volný čas...500 // Okresní muzeum a galerie, Jičín: Herna - startovní místo Muzea hry, // Průvodce jičínským muzeem, Úklid v muzeu...501 // Zámek a park Vrchotovy Janovice: Janovické souvislosti...505 // Muzeum skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou: // Rozhledny Jablonecka a okolí...508 // Muzeum jako kulturní centrum pro komunitu...510 // Východočeská galerie, Pardubice: Umění v tunelu...511 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: // Roztoky a Středočeské muzeum dětskýma očima...512 // Dílny pro veřejnost...514 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: // Sejdeme se na nádvoří - tentokrát 1, 2, 3...515 // Okresní muzeum a galerie, Jičín: Listy do příštího tisíciletí...517 // Městské muzeum, Polička: Čas pro neobyčejné zážitky...518 // Uměleckoprůmyslové museum v Praze: Vrstvení...520 // Výtvarné akce ve městě...522 // Oblastní galerie
Vysočiny, Jihlava: Ichichvoriáda...523 // Podještědské gymnázium, Liberec: Socha ve městě...525 // Galerie výtvarného uměni, Náchod: Výtvarné umění v našem životě...527 // Muzeum jako site specific prostor...530 // Galerie výtvarného uměni v Ostravě: Ostrá tráva...531 // Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy: Roztoky roztočí...533 // Metodická centra programu Brána muzea otevřená...534 // DODATKY...545 // Některé statistické údaje o muzeích (a podobných institucích) - // k stati Zdeňka Jírového Postavení muzeí v místní a regionální kultuře...547 // Prostor pro spolupráci muzea a školy v rámci vzdělávací oblasti „Umění a kultura" v připravované reformě vzdělávání - // Markéta Pastorová, Jaroslav Vančát...549 // Grafy k textu Alexandry Brabcové Objektové učení...555 // Seznam spolupracovníků a účastníků programu // Brána muzea otevřená 1997-2002 ...557 // Seznam přednášek, seminářů a dílen v rámci vzdělávacího cyklu // programu 1997-2002 ... 560 // Seznam publikací vydaných v rámci programu...565 // Seznam strategických rozvojových plánů vztahu muzea // k veřejnosti, zpracovaných v programu v letech 1999-2001 ...570 // Seznam grantů udělených v rámci programu 1997-2002... 571 // Nadace Open Society Fund Praha a její působení v ČR 1992-2002...579 // Resumé...580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC