Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Brno : Masarykova univerzita, 1998
159 s.

ISBN 80-210-1742-2 (brož.)
Obsahuje bibliografické citace, úvod, jmenný rejstřík
Slovakistika - sborníky
000010586
OBSAH // Úvodem ...5 // Brněnské slovakistice na cestu ...6  // Ivo Pospíšil V // Brněnská slavistika a slovakistika ...8 // Jarmila Bartáková , // Z histórie slovakistiky na Masarykovej univerzite ...12 // Antonín Měšťan // Jak dál ve slovakistice v České republice ...17 // . Jozef Hvišč // Porovnávací výklad slovanských literatúr...21 // Milan Jelínek // O některých puristických tendencích v kultuře // spisovné slovenštiny...29 // Juraj Dol nik X // Postoje k bohemizmom v súčasnej slovenčine (ako signály vyrovnávania sa so slovensko-českými vzťahmi) ...41 // Ivo Pospíšil // ’/ Slovenský literárněvědný trojúhelník: // komparatistika — genologie — translatologie ...45 // Miloš Zelenka // Literárněvědná terminologie v československých vztazích...59 // František Hejl // Problematika československé vzájemnosti a její studium na historických oborech filozofické fakulty v Brně ...70 // Marta Romportlová // Češi, Slováci a Madaři na nové mapě Evropy 1918 ...77 // Anna Zelenková // Slovakistika v Slovanskom ústave v medzivojnovom období ... // Dagmar Dorovská // Slovenská literatura v české škole...94 // Viera Zemberova // České a Slovenské literárne vzťahy v 90. rokoch (poznámky o súčasnosti) ...100 // Věra Linhartová // Na okraj kulturního vztahu československého ...109 // Zuzana Stanislavové // K vzťahom českej a slovenskej literatúry pre deti a mládež v 90. rokoch ...120 // Tomáš
Mazáč // „Bratia bratom“ (Ke spolupráci českých a slovenských umělců na poli krásné knihy v období meziválečném ) ... 126 // Ján Zambor // Jan Skácel a Slovensko...133 // Gertraude Zand // Lunenie jako slovenské snění // Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a československé // literární vztahy ...142 // Jmenný rejstřík...154 // JMENNÝ REJSTŘÍK // Ajgi, G., 138; 139 Alter, P., 31; 39 Amerling, K. S., 70 Aponyi, L., 72 // Bach, J. S., 148 Bachtin, M., 45; 57 Bakoš, M., 21; 67; 105 Baloghová, M., 122 Bartáková, J., 6; 12; 14; 15; // 16 // Bartoš, F., 128 Basius z Lupče, D., 70 Baťa, T., 89 Bátorová, V., 103; 108 Bauer, J., 13 Bel, M., 70 Beneš, E., 81; 84; 92 Bílek, F., 130 Bílik, R.. 67 Bílý, F., 72 Blaha, M., 88 Bogatyrev, P., 92 Boileau, N., 49 Botto, J., 129 Brunetiere, F., 49 Brezina, O., 130 Bubla, F., 127; 132 Bujnák, P., 89 Bulgarin, F, V., 51 Buzássy, J., 137 Byron, G. G. N., 27 Bžoch, J., 105 // Clémenceau, G. B., 78 Clementis, V., 106 Croce, B., 51 Cvrkal, I., 52; 53 // Čapek, J., 115 Čapek, K., 57; 111 Čejka, M., 15 Čejková, V., 53 Čepan, O., 101; 107 Černý, V., 45; 48; 148; 152 // Demi, J., 149 Dilthey, W., 49 Dobrovský, J., 63; 70 Domin, V., 90; 91 Dorovská, D., 15; 94 Ďurišin, D., 22; 24; 46; 47; 48; 50; 55; 56; 57; 67; 68; 100;101; 107 Duša, F., 128 Dušek, D., 106 Dvorský, V., 89 Dvortsák, V., 83 // Eisner, P., 89; 90 Ertl, V., KK; 35; 39 Esperey, F. d, 78 // Feldek, L., 133 Fišer, R., 76 Fradelius,
P., 70 Francev, A., 89 // -154 // Freud, S., 49 Frýdecký, F., 86 // Gabler, V., 60 Galanda, M., 129; 130; 131 Gašpar, M., 118 Gebauer, J., 30 Gellner, F., 115 Golombek, B., 115 Goňcová, M., 76 Gregor, A., 12; 13; 113; 114; // 116; 117;118 Grepl, M., 15 Grund, A., 13 // Habrman, G., 73 Háj, F., 124 Haller, J., 30; 39 Haluzický, K., 115 Hamada, M., 137 Havránek, K., 30; 40 Heinrich, A., 115; 116 Hejl, F., 70; 76 Herder, J. G., 60; 65 Heřman, Z., 121; 122; 123; 124 // Hlbina, P. G., 106 Hlinka, A., 88 // Hodža, M., 73; 80; 81; 87; 92 Hochel, K., 103; 104; 108 Horák, G., 34 Horák, J., 75; 89; 92 Horák, K., 106 Horatius Flaccus Q., 49 Horký, O., 136 Hrabák, J., 13; 21; 114 Hrabal, B., 146 Hronský, J. C., 104 Hrušovský, J., 118 Hrzalová, H., 101 // Hurban, J. M., 64; 71 Hviezdoslav, P. O., 97; 118 Hvišč, J., 7; 21; 50; 56; 102; 108 // Chaloupecký, V., 89; 90 Charous, E., 106; 107; 108 Chloupek, J., 15 Chomjakov, A. S., 51 Chotek, K., 89; 90; 91 Chrapčenko, M. B., 24 Chudoba, M., 106 // Ingarden, R., 45 Ivanka, M., 89 // Jakobson, R., 30; 31; 40 Janáček, L., 115 Janáček, P., 102; 107 Jankovič, J., 52 Jászi, O., 77; 78; 80 Jelínek, M., 6; 15; 29; 30; 31; 40 // Jenčíková, E., 101; 106; 107 Jeřábek, D., 15 Jesenská, Z., 54 Jessenius, J., 70 Jilemnický, P., 97 Jireček, J., 64 Johanides, D., 106 Jordán. F., 76 Jung, C., 49 // Jungmann, J., 29; 40; 63; 64 Jungmann, M., 100; 144 Jurčo, M., 125 Jurkovič, D. S., 89 // Kačala, J., 41; 44 Kadlečík,
I., 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; // ■155 // 150;151;152 Kálal, K., 86 Kant, I., 60 Karfik, V., 144 Károlyi, M., 77; 78; 80; 81; // 82; 83 Kellner, A., 13 Kenížová, K., 52 Kenížová-Bednárová, K., 53 Kleiner, J., 50 Kluge, A., 72 // Kollár, J., 59; 60; 61; 62; 63; 65; 70; 91; 92; 96; 109; 128 // Kondrót, V., 138 Konstantin, 70 Kopál, J., 46; 121; 125 Kopecký, M., 15 Kožmin, Z., 135 Krasko, I., 97; 136 Krčméry, Š., 89; 118 Krčmová, M., 6; 15 Krejčí, K., 21 Krman, D., 70 Kubíček, R., 128 Kukučín, M., 54; 103; 110; 118 Kusá, M., 53 Kusý, M., 106 // Lakomý, F., 72 Lamprecht, A., 15 Lehocký, D., 70 Lesňáková, S., 52 Linde, S., 62; 63 Linder, B., 78 // Linhartová, V., 15; 109; 113 Lukáč, E. B., 118 // Macúrek, J., 75 // Mahen, J., 115 // Mácha, K. H., 27; 129; 130 // Machala, L., 104; 105; 107; // 108;152 Machek, V., 13 Makovický, D., 54 Malievová, E., 52 Maliti-Fraňová, E., 54 Marčok, V., 102; 103; 105; // 108 // Marečková, M., 76 Markalous, A., 115 Maróthy-Šoltésová, E., 100; // 110 // Masaryk, T. G., 9; 87; 88; // 89;110 Matejov, F., 134 Mathauser, Z., 55 Mathesius, V., 30; 40 Matiegka, J., 89 Matuška, A., 59; 106 Mayer, V., 96 Mencl, V., 91 Menšík, J., 86 Metoděj, 70 Mickiewicz, A., 27 Mihálik, V., 32; 138 Mihalkovič, J., 133; 134; 138 Miko, F., 46 Mi kula, V., 54 Mináč, V., 106 Minárik, J., 52 Mináriková, M., 54 Mitana, D., 106 Mňačko, L., 106 Montesquieu, Ch.-L., 60 Mrázek, R.. 16 Mrštík, V., Ill Mukařovský,
J., 21; 66 Murko, M., 89; 92 // -156 // Němcová, K., 70 Neumann, S. K., 115 Neupokojevová, I. G., 47 Nezkusil, V., 97 Nezval, V., 115 Niederle, L., 88; 89 Nietzsche, F., 152 Noge, J., 121 Novák, A., 13; 74; 115 Novomeský, L., 97; 138 Novotný, A., 33 Novotný, M., 131 // Olbracht, I., Ill Ondruš, J., 133; 137 Orel, D., 89; 91 Otto, J., 118 // Palacký, F., 29; 40; 70; 109 Palas, K., 15 Palkovič, J., 70 Panovová, E., 51 Pasternak, B., 52; 139 Pavelka, K., 129 Perstická, D., 104; 107 Peterka, J., 59 Petöfi, S., 52; 54 Petřík, V., 103; 107; 108 Písková, M., 105; 106; 108 Pišút, M., 21 Pius, M., 106 Platón, 49 Pokorný, M., 56 Polívka, J., 89; 90 Ponická, H., 106 Popovič, A., 45; 46; 51; 53 Pospíšil, L, 7 Potebňa, A. A., 49 Pražák, A., 61; 64; 89; 90; // 91; 92; 93; 115 // Pražák, R., 16; 76 Přerostová, L., 105; 107 Puškin, A. S., 27; 51; 52; 92 // Rapant, D., 89 Rath , A., 73 Rázus, M., 97; 118 Rejnuš, M., 75 Rilke, R. M., 53; 139 Romportlová, M., 76; 77 Rosenbaum, K., 65; 67; 101; 107 // Rossmann, Z., 129 Roy, V., 118 // Rúfus, M., 133; 134; 135; // 136;137;139 Rusínová, Z., 15 Ružička, J., 29; KK; 40 // Sabina, K., 64 Sabolová, D., 52; 54 Sánka, A., 127; 132 Schiller, F., 27 Schlegel, F., 60 Sieglová, N., 124 Silvanus, J., 70 Simonde de Sismondi, Ch. // L., 64 Sisák, M., 52; 53 Skácel, J., 133; 134; 135; 136; 137; 138; 139; 140; 141 // Skwarczyňska, S., 50 Slabý, Z. K., 121 Sliacky, O., 122; 123; 125 Smrek, J., 130 Soldán, L., 105;
106; 108 Sonberg, J., 131 Souček, S., 73; 74 Stacho, J., 133; 138 // -157 // Stanislav, J., KK; 40 Stanislavové, Z., 120; 125 Stano, P., 106 Suwara-Marčoková, K., 53 Svěrák, F., 13 Szyjkowski, M., 19 // Šabouk, S., 55 // Šafárik, P. J. (Šafařík), 58; // 70; 97;100 Šalda, F. X., 64; 99; 114; // 117; 126 Ševčík, O., 31; 40 Šikula, V., 106 Šimečka, M., 105 Šimonové, K., 125 Škoda, J., 72 // Škultéty, J., 73; 74; 75; 89 Šlosar, D., 15 Šmatlák, S., 66; 67; 105 Šmidt, V., 130 Šrobár, V., 72 Štefánek, A., 89; 91 Štefánik, M. R., 73; 75 Števčeková, D., 34 Štítnický, C., 106 Štroblová, J., 121 Štúr, L., 13; 14; 29; 70; 109 Šubík, F., 52 // Tablic, B., 64 Tajovský, J. G., 118 Tatarka, D, 104; 105; 107 Tesák Mošovský, 70 Tesařová, J., 52 Těsnohlídek, R., 115 Tešedík, S., 70 Tieghem, P. van, 49; 58 Tichý, J., 121 Timrava, B., 118 // Tökei, F., 49 Toman, J., 124 Tomčík, M., 59; 105 Tomiš, K., 52; 54 Trávníček, F., 13; 115 Truhlářové, J., 54 Trýb, A., 115 Trzynadlowski, J., 50 Třanovský — Tranoscius, J., 70 // Tučná, E., 125 // Uher, F., 14 Urban, M., 118 Urbanová, S., 124 // Václavík, A., 75 Vaculík, L., 142; 143; 144; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152 Vadkertiová, L., 138 Válek, M., 97; 137; 138; 140 Válek, V., 6; 14; 15; 16 Vančura, V., Ill Vařejková, V., 124 Vavřinec Benedicti z Nedo-žer, 70 Vážný, V., 30; 40; 91 Večerka, R., 6; 15 Veselovskij, A., 22 Vik, K., 131 Vilikovský, J., 13 Vlček. J.,
64; 86; 88; 92; 99 Vondrák, V., 73 // Wachler, J. L. F., 63 Weingart, M., KK; 35; 40; 89; // 90; 91; 92 Wellek, R., 45; 49; 55; 57 Wilson. T. W., 77 // -158 // Winczer, P., 51; 52; 53; 56 Wollman, F., 7; 10; 13; 21; 45; 46; 48; 58; 62; 63; 65; 89; 90; 92 // Zajac, P., 101; 102; 105; 106; 107 // Zapletal, Z., 124 Zatloukal, J., 131 // Závodský, A., 13 Zeyer, J., 65 Zima, J., 38; 40 Zubatý, J., 30; 40; 89 // Žarnov, A., 52 Žemberová, V., 100; 125 Žilková, M., 125 // ■159

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC