Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:14x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2004
407 s. : il., mapky, noty

ISBN 80-7182-182-9 (váz.)
Obsahuje fotografie, ilustrace, mapky, noty, portréty, bibliografické odkazy, rejstřík
Angličtina - reálie - stati a ilustrace
Spojené státy americké - reálie - stati a ilustrace
Velká Británie - reálie - stati a ilustrace
000010613
CONTENTS / OBSAH // BRITAIN...13 // I Milestones in the History of Britain...15 // 1 The Oldest Man - Empty Country - Direct Descendant...15 // 2 Britain of Megalithic Monuments...17 // 3 The Celts...19 // 4 The Romans...21 // 5 The Anglo-Saxons...23 // 6 The Danes...25 // 7 The Norman Conquest...27 // 8 Richard the Lion-hearted - King John and Magna Carta...30 // 9 The 14th century: The Black Death - Anne of Bohemia - // The Hundred Years’ War...33 // 10 The 15th century: The Wars of the Roses...36 // 11 The Tudor Age: 1485-1603 ... 37 // 12 The Stuarts (1603-88) and the Civil War (1649-58) - // The Revolution of 1688... 47 // 13 The Hanoverians (1714— 1837)... 52 // 14 Queen Victoria (1837-1901)... 57 // 15 World War I...62 // 16 The Interwar Period...65 // 17 World War II...67 // 18 The Second Half of the 20th Century...71 // II The Country and the People...79 // 19 The Country: the United Kingdom...79 // 20 Scotland...83 // 21 The Landscape in Britain...88 // 22 The Monarchy...91 // 23 Political Parties and Elections...97 // 24 Parliament...99 // 25 The Prime Minister and the Cabinet...101 // 26 The Legal System...103 // 27 The System of Education...107 // 28 The Family...114 // 29 Housing...116 // 30 Food...118 // 31 Manners...122 // 32 Holidays and Folk Customs...124 // 33 Leisure Activities...128 // 34 The Story of English...135 // THE UNITED STATES...137 // 35 The United States and its Beginnings...139 // 36 Native Americans...145 // 37 The American Revolution...151
// 38 The Multicultural U.S.A...158 // 39 Immigration from Europe in the 19th-20th Century...167 // 40 The U.S. System of Government...174 // 41 Four Noted 20th-century Presidents...181 // 42 The System of Education...187 // 43 Holidays...189 // 44 The American Way of Life...193 // 45 Skyscrapers...200 // 46 U.S. Achievements...208 // 47 The Road to a Modern Superpower...215 // 48 The Korean War and the Vietnam War...222 // 49 The War Against Terrorism...ь...224 // 50 American English...226 // BRITÁNIE...299 // I. Mezníky v historii Británie...231 // 1. Nejstarší člověk - Prázdná země - Přímý potomek...231 // 2. Británie megalitických památek...232 // 3. Keltové...233 // /10/ // 4. Římané...234 // 5. Anglosasové...235 // 6. Dánové...236 // 7. Dobytí Anglie Normany...237 // 8. Richard Lví Srdce - Král Jan a Magna Charta...239 // 9. 14. století: Mor - Anna Česká - Stoletá válka...240 // 10. 15. století: Války růží...241 // 11. Tudorovská Anglie: 1485-1603 ...242 // 12. Stuartovci (1603-88) a občanská válka (1649-58) — // Revoluce 1688 ... 245 // 13. Hanoverská dynastie (1714-1837)...248 // 14. Královna Viktorie (1837-1901)... 250 // 15. První světová válka...252 // 16. Meziválečné období...253 // 17. Druhá světová válka...254 // 18. Druhá polovina 20. století...255 // II. Země a lidé...259 // 19. Země: Spojené království...259 // 20. Skotsko...261 // 21. Krajina v Británii...263 // 22. Monarchie...264 // 23. Politické
strany a volby...266 // 24. Parlament...267 // 25. Ministerský předseda a kabinet...268 // 26. Právní systém...269 // 27. Systém vzdělání...270 // 28. Rodina...275 // 29. Bydlení...276 // 30. Strava...277 // 31. Způsoby...279 // 32. Svátky a lidové zvyky...280 // 33. Zájmové činnosti...283 // 34. Historie angličtiny...287 // /11/ // SPOJENÉ STÁTY...289 // 35. Spojené státy a jejich počátky...291 // 36. Rodilí Američané...293 // 37. Americká revoluce...294 // 38. Multikulturní USA...296 // 39. Přistěhovalectví z Evropy během 19. a 20. století...300 // 40. Americký systém vlády...301 // 41. Čtyři významní prezidenti 20. století...304 // 42. Systém vzdělání...307 // 43. Svátky...308 // 44. Americký způsob života...310 // 45. Mrakodrapy...312 // 46. Úspěchy USA...313 // 47. Cesta k moderní supervelmoci...315 // 48. Válka v Koreji a ve Vietnamu...317 // 49. Válka proti terorismu...318 // 50. Americká angličtina...320 // ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE (IN CZECH TRANSLATION) YEAR BY YEAR/ // ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA // (v Českém překladu) rok po roce...321 // PORTRAITS OF MAJOR BRITISH AND AMERICAN WRITERS/ // PORTRÉTY VÝZNAMNĚJŠÍCH BRITSKÝCH A AMERICKÝCH SPISOVATELŮ...369 // SOURCES OF ILLUSTRATIONS / ZDROJE ILUSTRACÍ 393 // INDEX/REJSTŘÍK...397 // /12/

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC