Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.08.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2004
414 s.,front.

objednat
ISBN 80-7021-703-0 (váz.)
Reflexe
latina
Souběžný latinský text
Obsahuje bibliografické odkazy
000010744
Obsah // Bonaventura z Bagnoregia a základní přístupové cesty k jeho spisu Breviloquium // (Ctirad Václav Pospíšit) /15 // Některé stopy Bonaventurova díla v Čechách 13.-15. století // (Ctirad Václav Pospíšil, Pavel Černušká) / 55 // Breviloquium // (český překlad) // PROLOG // 1. Šířka Písma svátého / 75 // 2. Délka Písma svátého / 77 // 3. Výška Písma svátého / 80 // 4. Hloubka Písma svátého / 82 // 5. O způsobu, jak postupuje Písmo svaté / 84 // 6. O způsobu vykládání Písma svátého / 86 // PRVNÍ ČÁST/ O Boží Trojici // I. O sedmi hlavních částech teologie / 90 // II. Co je třeba vyznávat o Trojici osob a jednotě esence / 91 // III. O správném porozumění této víře / 94 // IV. Katolické vyjádření této víry / 95 // V. O jedinosti božské přirozenosti v mnohočetnosti projevů / 99 // VI. O jedinosti božské přirozenosti v četnosti přivlastňování / 101 // VII. O Boží všemohoucnosti / 103 // VIII. O Boží moudrosti, o předurčení a o předzvědění / 104 // IX. O Boží vůli a prozřetelnosti /107 // 7 // DRUHA CAST/ O stvoření světa I. O stvoření celku světa /110 // II. O přirozenosti těles vzhledem k tomu, jak nastala /112 // III. O přirozenosti těles vzhledem k bytí /114 // IV. O přirozenosti těles vzhledem k aktivitě a působení /116 // V. Jak Písmo svaté popisuje to, co bylo řečeno /118 // VI. O stvoření nebeských duchů / 122 // VII. O odpadu démonů / 123
// VIII. O utvrzení dobrých andělů / 125 // IX. O stvoření lidské duše /127 // X. O stvoření lidského těla / 131 // XI. O stvoření člověka jako celku /133 // XII. O naplnění a uspořádání celku stvořeného světa / 136 // třetí KKѕт/ O porušenosti hříchu // I. O původu zla obecně /138 // II. O pokušení prarodičů / 140 // III. O provinění prarodičů / 142 // IV. O potrestání prarodičů / 143 // V. O porušenosti prvotního hříchu / 145 // VI. O předávání prvotního hříchu /147 // VII. O léčbě prvotního hříchu / 149 // VIII. O původu skutkových hříchů / 151 // IX. O původu a rozlišování hlavních hříchů / 154 // X. O původu a závažnosti trestuhodných hříchů /156 // XI. O původu terminálních hříchů, // jimiž jsou hříchy proti Duchu svátému / 159 // ČtvrtA CAST/ O vtělení Slova // I. O důvodu, proč se Slovo mělo vtělit nebo proč se slušelo, aby se Slovo vtělilo /162 // II. O vtělení vzhledem k sjednocení přirozeností / 165 // III. O vtělení vzhledem kjeho způsobu / 167 // IV. O vtělení vzhledem k plnosti časů / 170 // V. O plnosti Kristovy milosti vzhledem // k plnosti obdarování v náklonnosti / 172 // VI. O plnosti moudrosti v intelektu /175 // VII. O dokonalosti zásluhy v jednání /178 // VIII. O Kristově utrpení vzhledem ke stavu trpícího / 180 IX. O Kristově utrpení vzhledem ke způsobu trpění /183 X. O Kristově utrpení vzhledem k účinku tohoto utrpení
/ 186 // PÁTÁ část/ O milosti Ducha svátého // I. O milosti jakožto o božském obdarování / 189 // II. O milosti, nakolik slouží k dobru zásluhy /191 // III. O milosti, nakolikje lékem proti hříchu / 194 // IV. O rozvětvení milosti do dispozic ctností / 197 // V. O rozvětvení milosti do dispozic darů / 200 // VI. O rozvětvení milosti do dispozic blahoslavenství a následně také do ovoce Ducha svátého a do duchovních smyslů / 203 // VII. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, co je třeba věřit / 207 // VIII. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, co je třeba milovat / 210 // IX. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, // co je třeba konat, a vzhledem k přikázáním K k radám / 213 // X. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, oč je třeba prosit a modlit se / 215 // Šestá část/ O svátostném léku // I. O původu svátostí / 219 // II. O různorodosti svátostí / 222 // III. O počtu svátostí a o jejich rozlišení / 224 // IV. O ustanovení svátostí / 226 // V. O udělování svátostí / 229 // VI. O opakovatelnosti svátostí / 232 // VII. O založení a uspořádání křtu / 234 // VIII. O uspořádání biřmování / 236 // IX. O uspořádání eucharistie / 239 // X. O uspořádání pokání / 242 // XI. O uspořádání posledního pomazání / 245 // XII. O uspořádání svátosti kněžství / 248 // XIII. O uspořádání manželství / 251 // 9 // sedmá část/ O stavu posledního soudu // I. O
soudu obecně / 257 // II. O tom, co předchází soudu: očistný trest / 260 // III. O tom, co předchází soudu: // různé formy podpory ze strany církve / 262 KѴ. O tom, co provází poslední soud: vzplanutí ohňů / 265 // V. O tom, co provází poslední soud: vzkříšení těl / 269 // VI. O tom, co následuje po posledním soudu: pekelný trest / 272 // VII. O slávě ráje / 275 // Breviloquium* // (latinské zněni*) // PROLOG // 1. Šířka Písma svátého / 286 // 2. Délka Písma svátého / 288 // 3. Výška Písma svátého / 289 // 4. Hloubka Písma svátého / 290 // 5. O způsobu, jak postupuje Písmo svaté / 291 // 6. O způsobu vykládání Písma svátého / 292 // první čäst/ O Boží Trojici // I. O sedmi hlavních částech teologie / 295 // II. Co je třeba vyznávat o Trojici osob a jednotě esence / 296 // III. O správném porozumění této víře / 297 KѴ. Katolické vyjádření této víry / 298 // V. O jedinosti božské přirozenosti v mnohočetnosti projevů / 300 // VI. O jedinosti božské přirozenosti v četností přivlastňování / 301 // VII. O Boží všemohoucnosti / 303 // VIII. O Boží moudrostí, o předurčení a o předzvědění / 303 // IX. O Boží vůli a prozřetelnosti / 305 // druhA ČÁST/ O stvoření světa // I. O stvoření celku světa / 308 // II. O přirozenosti těles vzhledem k tomu, jak nastala / 309 // III. O přirozenosti těles vzhledem k bytí / 310 KѴ. O přirozenosti těles vzhledem k
aktivitě a působení /311 // V. Jak Písmo svaté popisuje to, co bylo řečeno / 312 // VI. O stvoření nebeských duchů / 315 // VII. O odpadu démonů / 316 // * Nadpisy v tomto obsahu uvádíme česky kvůli lepší orientaci čtenáře. // 11 // VIII. O utvrzení dobrých andělů / 317 // IX. O stvoření lidské duše / 318 // X. O stvoření lidského těla / 320 // XI. O stvoření člověkajako celku / 321 // XII. O naplnění a uspořádání celku stvořeného světa / 323 // TŘETÍ část/ O porušenosti hříchu I. O původu zla obecně / 325 // II. O pokušení prarodičů / 326 // III. O provinění prarodičů / 327 // IV. O potrestání prarodičů / 328 // V. O porušenosti prvotního hříchu / 329 // VI. O předávání prvotního hříchu / 330 // VII. O léčbě prvotního hříchu / 332 // VIII. O původu skutkových hříchů / 333 // IX. O původu a rozlišování hlavních hříchů / 334 // X. O původu a závažnosti trestuhodných hříchů / 336 // XI. O původu terminálních hříchů, // jimiž jsou hříchy proti Duchu svátému / 337 // čtvrtá část/ O vtělení Slova // I. O důvodu, proč se Slovo mělo vtělit nebo proč se slušelo, aby se Slovo vtělilo / 340 // II. O vtělení vzhledem k sjednocení přirozeností / 341 // III. O vtělení vzhledem kjeho způsobu / 343 // IV. O vtělení vzhledem k plnosti časů / 344 // V. O plnosti Kristovy milosti vzhledem // k plnosti obdarování v náklonnosti / 346 // VI. O plnosti moudrosti
v intelektu / 347 // VII. O dokonalosti zásluhy v jednání / 349 // VIII. O Kristově utrpení vzhledem ke stavu trpícího / 351 // IX. O Kristově utrpení vzhledem ke způsobu trpění / 352 // X. O Kristově uupení vzhledem k účinku tohoto utrpení / 354 // PÁTÁ ČÁST/ O milosti Ducha svátého // I. O milosti jakožto o božském obdarování / 357 // II. O milosti, nakolik slouží k dobru zásluhy / 358 // III. O milosti, nakolik je lékem proti hříchu / 360 // 12 // IV. O rozvětvení milosti do dispozic ctností / 362 // V. O rozvětvení milosti do dispozic darů / 364 // VI. O rozvětvení milosti do dispozic blahoslavenství a následně také do ovoce Ducha svátého a do duchovních smyslů / 366 // VII. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, co je třeba věřit / 368 // VIII. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, co je třeba milovat / 370 // IX. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, // co je třeba konat, a vzhledem k přikázáním K k radám / 371 // X. O uplatňování milosti vzhledem k tomu, oč je třeba prosit a modlit se / 373 // šestá část/ O svátostném léku I. O původu svátostí / 376 // II. O různorodosti svátostí / 377 // III. O počtu svátostí a o jejich rozlišení / 379 KѴ. O ustanovení svátostí / 380 // V. O udělování svátostí / 382 // VI. O opakovatelnosti svátostí / 384 // VII. O založení a uspořádání křtu / 385 // VIII. O uspořádání biřmování / 387 // IX. O uspořádání
eucharistie / 388 // X. O uspořádání pokání /391 // XI. O uspořádání posledního pomazání / 393 // XII. O uspořádání svátosti kněžství / 395 // XIII. O uspořádání manželství / 397 // sedmá ČÁST/ O stavu posledního soudu // I. O soudu obecně / 400 // II. O tom, co předchází soudu: očistný trest / 401 // III. O tom, co předchází soudu: // různé formy podpory ze strany církve / 403 KѴ. O tom, co provází poslední soud: vzplanutí ohňů / 405 // V. O tom, co provází poslední soud: vzkříšení těl / 407 // VI. O tom, co následuje po posledním soudu: pekelný trest / 409 // VII. O slávě ráje /411 // 13
(OCoLC)85121527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC