Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
Brno : Paido, 1998
74 s.

objednat
ISBN 80-85931-56-7 (brož.)
Edice pedagogické literatury
Autory příručky jsou učitelé Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Obsahuje slovo úvodem, přílohu 1 (hodnocení studenta na pedagogické praxi, přílohu 2 (slovník aktivních sloves, používaných k vymezování výukových cílů podle Bloomovy taxomie)
Bibliografie: s. 66-67
Učitelé začínající - praxe pedagogická - metodiky
000011126
Obsah // Slovo úvodem // Hana Filová ...7 // Jak pracovat s předloženým metodickým materiálem ...8 // Organizační schéma souvislé pedagogické praxe ...12 // Hlediska pro rozbor a hodnoceni vyučovací hodiny (vyučovacího pokusu) ...15 // Náměty pro činnost studenta učitelství - praktikanta ...20 // Hodnocem studentů na souvislé pedagogické praxi jako zpětná vazba / Jaroslav Řezáč ...21 // Český jazyk a literatura - jazykové vyučování včetně slohu / Karla Ondráčková ...26 // Elementární čtení a psaní / Jiří Havel ...33 // Matematika / Růžena Blažková ...37 // Prvouka, vlastivěda a přírodověda obecně / Bohumíra Fabiánková, Helena Musilová, Miroslava Novotná ...43 // Přírodovědné vyučování a jeho metodické zvláštnosti / Helena Musilová ...49 // Vlastivědné vyučování a pedagogický konstruktivismus / Miloslava Machalová ...54 // Aktuální přístupy ke školní výchově (rozvoj profesionálních kompetencí budoucích učitelů se zvláštním zřetelem k výchovné stránce vyučování) / Hana Horká ...58 // Do hlubin učitelovy duše (místo závěru) / Alice Prokopová ...62 // Literatura ...66 // Příloha 1 ...68 // Příloha 2 ...72 // Příloha 3 ...74

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC